Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 21 - 26 2017-07-31

Hemşirelerin Çalışma Ortamı Yaşam Kaliteleri ve Etik Duyarlılıkları

Sevban Arslan [1] , Seçil Taylan [2] , Ebru GÖZÜYEŞİL [3]


Amaç: Yoğun bakım hemşirelerinin çalışma yaşamı kaliteleri ile etik duyarlılıklarını ve bunları etkileyen faktörleri incelemektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırma 138 hemşire ile yürütüldü. Araştırma verileri ‘’Bireysel Bilgi Formu’’, “Sağlık Personeli Çalışma Yaşam Kalitesi Ölçeği” (SPÇYKÖ) ve “Ahlaki Duyarlılık Anketi’’ (ADA) kullanılarak elde edildi. Bulgular: Hemşirelerin (n=138), %82,6’sının kadın ve %63,8’inin lisans mezunu olduğu belirlendi. Hemşirelerin SPÇYKÖ ve ADA puan ortalamalarının 170.54±15.13; 93.46±23.10 olduğu belirlendi. Bu iki ölçeğin korelasyonları değerlendirildiğinde; SPÇYKÖ ile ADA yarar sağlama alt boyutu dışında tüm alt boyutlarında negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<.05). Hemşirelerin yaşla beraber çalışma ortamı yaşam kalitesinin (p=.034) ve bütüncül yaklaşım (p=.004) ile oryantasyonlarının (p=.049) anlamlı şekilde arttığı belirlendi. Sonuç: Çalışmada hemşirelerin çalışma ortamı yaşam kaliteleri ve etik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu, Sağlık Personeli Çalışma Yaşam Kalitesi Ölçeği ile Ahlaki Duyarlılık Anketi alt boyutlarından yarar sağlama alt boyutu dışında tüm alt boyutları (otonomi, bütüncül yaklaşım, çatışma, uygulama, oryantasyon) arasında, istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu.

Yoğun bakım, çalışma ortamı, hemşire, ahlaki duyarlılık
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sevban Arslan
Kurum: CUKUROVA UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Seçil Taylan
Kurum: CUKUROVA UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Ebru GÖZÜYEŞİL
Kurum: CUKUROVA UNIV
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2017

Bibtex @araştırma makalesi { ikcusbfd290918, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {21 - 26}, doi = {}, title = {Hemşirelerin Çalışma Ortamı Yaşam Kaliteleri ve Etik Duyarlılıkları}, key = {cite}, author = {Arslan, Sevban and Taylan, Seçil and GÖZÜYEŞİL, Ebru} }
APA Arslan, S , Taylan, S , GÖZÜYEŞİL, E . (2017). Hemşirelerin Çalışma Ortamı Yaşam Kaliteleri ve Etik Duyarlılıkları. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 21-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/30755/290918
MLA Arslan, S , Taylan, S , GÖZÜYEŞİL, E . "Hemşirelerin Çalışma Ortamı Yaşam Kaliteleri ve Etik Duyarlılıkları". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 21-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/30755/290918>
Chicago Arslan, S , Taylan, S , GÖZÜYEŞİL, E . "Hemşirelerin Çalışma Ortamı Yaşam Kaliteleri ve Etik Duyarlılıkları". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 21-26
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelerin Çalışma Ortamı Yaşam Kaliteleri ve Etik Duyarlılıkları AU - Sevban Arslan , Seçil Taylan , Ebru GÖZÜYEŞİL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 26 VL - 2 IS - 2 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Hemşirelerin Çalışma Ortamı Yaşam Kaliteleri ve Etik Duyarlılıkları %A Sevban Arslan , Seçil Taylan , Ebru GÖZÜYEŞİL %T Hemşirelerin Çalışma Ortamı Yaşam Kaliteleri ve Etik Duyarlılıkları %D 2017 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Arslan, Sevban , Taylan, Seçil , GÖZÜYEŞİL, Ebru . "Hemşirelerin Çalışma Ortamı Yaşam Kaliteleri ve Etik Duyarlılıkları". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 / 2 (Temmuz 2017): 21-26 .
AMA Arslan S , Taylan S , GÖZÜYEŞİL E . Hemşirelerin Çalışma Ortamı Yaşam Kaliteleri ve Etik Duyarlılıkları. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 2(2): 21-26.
Vancouver Arslan S , Taylan S , GÖZÜYEŞİL E . Hemşirelerin Çalışma Ortamı Yaşam Kaliteleri ve Etik Duyarlılıkları. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 2(2): 26-21.