Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 17 - 23 2017-09-01

Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

AYŞEGÜL ÇELİK [1] , ÖZLEM KARDAŞ KİN [2] , AYFER KARADAKOVAN [3]


Amaç: Çalışmanın amacı; huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde yalnızlık durumu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı bir araştırmadır. Çalışmanın verileri 1 Nisan-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden, 60 yaş ve üzeri, Standardize Mini Mental Test sonucunda 24’den yüksek puan alan ve en az 6 aydır huzurevinde kalan 65 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler; “Yaşlı Birey Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Yaşlılar için Yalnızlık Ölçeği (YİYÖ)”, “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBD)”, “Standardize Mini Mental Test” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Yaşlı bireylerin %29.2’si 70-74 yaş grubunda, %58.5’i erkek, %41.5’i beş yıldan daha uzun süredir huzurevinde kalan, %69.2’si ziyaretçisi olan bireylerdir. Ayrıca, katılımcıların %38.5’i huzurevindeki faaliyetlere katılmadığını bildirmiştir. Araştırmada yaşlı bireylerin SYBD toplam puan ortalamaları 143.8±20.8, YİYÖ toplam puan ortalamaları 8.5 ± 4.6 olarak belirlenmiştir. Araştırmada huzurevinde kalış süresi, ziyaretçi gelme durumu ve etkinliklere katılmanın yaşlılar için yalnızlığı etkileyen önemli değişkenler arasında olduğu saptanmıştır. Sonuç: Yaşlı bireylerin yalnızlık durumlarının kabul edilebilir düzeyde olduğu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanlarının orta düzeyin üzerinde olduğu saptanmıştır.

Yaşlı birey, yalnızlık durumu, sağlıklı yaşam
  • Akça, A. S. D., Saraçlı, Ö., Emre, U., Atasoy, N., Güdül, S., Barut, B. Ö., & Atasoy, H. T. (2014). Hastanede yatan yaşlılarda bilişsel işlevlerin günlük yaşam aktiviteleri, depresyon, anksiyete ve klinik değişkenlerle İlişkisi. Noropsikiyatri Arşivi, 51, 267-274.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: AYŞEGÜL ÇELİK (Sorumlu Yazar)

Yazar: ÖZLEM KARDAŞ KİN

Yazar: AYFER KARADAKOVAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2017

Bibtex @araştırma makalesi { ikcusbfd369037, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {17 - 23}, doi = {}, title = {Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları}, key = {cite}, author = {ÇELİK, AYŞEGÜL and KARDAŞ KİN, ÖZLEM and KARADAKOVAN, AYFER} }
APA ÇELİK, A , KARDAŞ KİN, Ö , KARADAKOVAN, A . (2017). Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2 (3) , 17-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/33156/369037
MLA ÇELİK, A , KARDAŞ KİN, Ö , KARADAKOVAN, A . "Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 17-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/33156/369037>
Chicago ÇELİK, A , KARDAŞ KİN, Ö , KARADAKOVAN, A . "Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 17-23
RIS TY - JOUR T1 - Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları AU - AYŞEGÜL ÇELİK , ÖZLEM KARDAŞ KİN , AYFER KARADAKOVAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 23 VL - 2 IS - 3 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları %A AYŞEGÜL ÇELİK , ÖZLEM KARDAŞ KİN , AYFER KARADAKOVAN %T Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları %D 2017 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD ÇELİK, AYŞEGÜL , KARDAŞ KİN, ÖZLEM , KARADAKOVAN, AYFER . "Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 / 3 (Eylül 2017): 17-23 .
AMA ÇELİK A , KARDAŞ KİN Ö , KARADAKOVAN A . Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 2(3): 17-23.
Vancouver ÇELİK A , KARDAŞ KİN Ö , KARADAKOVAN A . Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 2(3): 23-17.