Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 33 - 37 2018-05-31

Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi

Esra BÜKECİK [1] , Birgül Özkan [2]


Kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasını, tekrarlanmasını etkileyen birçok faktör bulunmasının yanında, şiddetin temel kaynağını toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın ve erkek arasında ataerkil toplum yapısından kaynaklanan asimetrik güç ilişkisi oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddet, ataerkil düzeninin devamını sağlama ve yüzyıllardır süren güç dengesizliğini korumada en etkin araç olarak bilinmektedir. Temel bir insan hakkı ihlali olan şiddet eylemlerinin meşru olarak kabul edilmesi, bu eylemlerin artmasına neden olmakta, çözüm bulunmasının önündeki en büyük engeli oluşturmakta ve toplumda eşitlik anlayışını ve şiddet içermeyen yaklaşımı geliştirmek daha da zorlaşmaktadır. Bu çalışma zamanla ve toplumlar arası değişen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı kadına yönelik şiddet konusuna ilişkin temel kavramların tanımlanması, açıklanması ve incelenmesi için bu konuda yapılan çalışmalardan elde edilen bilgileri derlemek amacıyla yapılmıştır.

Toplumsal cinsiyet, Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Şiddet, Kadına yönelik şiddet
 • Aberle, N., Ratković-Blazević, V., Mitrović-Dittrich, D., Coha, R., Stoić, A., Bublić, J., & Boranić, M. (2007). Emotional and physical abuse in family: Survey among high school adolescents. Croatian Medical Journal, 48(2), 240-248.
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun. Kanun No. 6284, Kabul Tarihi: 8.3.2012. Alsibiani, S. A., & Rouzi, A. A. (2010). Sexual function in women with female genital mutilation. Fertility and sterility, 93(3), 722-724.
 • Aruda, M. M., Waddicor, K., Frese, L., Cole, J. C., & Burke, P. (2010). Early pregnancy in adolescents: Diagnosis, assessment, options counseling, and referral. Journal of Pediatric Health Care, 24(1), 4-13.
 • Behrendt, A., & Moritz, S. (2005). Posttraumatic stress disorder and memory problems after female genital mutilation. The American Journal of Psychiatry. 162(5), 1000-1002.
 • Cottingham, J., Kismodi, E., Hilber, A., Linretto, O.,Stahlhofer, M., & Gruskin, S. (2010). Using human rights for sexual and reproductive Health: Improving legal and regulatory frameworks policy&practice. Bulletin of the World Health Organization, 88(7), 551-555.
 • Crisman, B., Dykstra, S., Kenny, C., & O'Donnell, M. (2016). The ımpact of legislation on the hazard of female genital mutilation/cutting: regression discontinuity evidence from Burkina Faso. Washington, DC: Center for Global Development.
 • Dölen, İ. (Ed.). (2008). FIGO Komitesi, Üreme ve Kadın Sağlığında Etik Sorunlar Çalışması: Obstetrik ve Jinekolojide Etik Konular. Ankara: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yayını.
 • Erbil, N., & Sağlam G. (2010). Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 347-359.
 • Fourcroy, J. (2006). Customs, culture, and tradition: What role do they play in a woman’s sexuality?. The Journal of Sexual Medicine, 6(3), 954-959.
 • Ganchimeg, T., Ota, E., Morisaki, N., Laopaiboon, M., Lumbiganon, P., Zhang, J., & Vogel, J. P. (2014). Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: A World Health Organization multicountry study. An International Journal of Obstetric&Gynaecology, 1(121), 40-48.
 • Gazioğlu, E. (2013). “Kadın cinayetleri: Kavramsallaştırma ve sorunlu yaklaşımlar” T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hakemli Araştırma Dergisi, 7(30), 89-100.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2013). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). (Rap. No: NEE-HÜ.14.01). Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2014). Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. (ISBN: 978-605-4628-75). Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık.
 • Hemşirelik Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2011, Sayı: 27910.
 • Jaffee, SR., & Christian, CW. (2014). The biological embedding of child abuse and neglect ımplications for policy and practice. Social Policy Report, 28(1), 1-36. Lhila, A., & Simon, K.I., (2008). Prenatal health investment decisions: Does the child's sex matter. Demography, 45(4), 885-905.
 • Loeber, O. (2014). Wrestling with the hymen: Knowledge and attitudes. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 4(19), 238-243.
 • Meetoo, V. & Mirza, S. (2011). ‘There is nothing “honourable” about honour killings’: Gender, violence and the limits of multiculturalism. In Idriss MM and Abbas T (Eds) Honour, Violence, Women and Islam: 42‐66. Abingdon and New York: Routledge.
 • Milot, T., Ethier, LS., St-Laurent, D., & Provost, MA. (2010). The role of trauma symptoms in the development of behavioral problems in maltreated preschoolers. Child Abuse & Neglect, 4(34), 225-234.
 • Pusey, L.,& Patterson, P. (2006). Intersections of Culture and Violence against Women in Asia Pacific (APWLD). Negotiating Culture. (ISBN: 974-94992-2-0). Mongolia.
 • Ranji, A. (2012). Induced abortion in Iran: Prevelance, reasons and concequences. Journal of Midwifery&Women's Health, 5(57), 482-488.
 • Shahbazi, S. (2012). The consequences of unsafe abortion: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 68(6), 1247-1255.
 • Şimşek H. (2011). Effects of Gender Inequalities on Women’s Reproductive Health: The case of Turkey. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2), 119-26.
 • Türk Ceza Kanunu. Kanun Numarası: 5237. Kabul Tarihi: 26.09.2004. Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2004. Sayı: 25611.
 • Türk Medeni Kanunu. Kanun Numarası: 4721 Kabul Tarihi: 22.11.2001.Yayımlandığı R.Gazete Tarihi. 8.12.2001. Sayı: 24607.
 • Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri. (1. Bs.). (2010). Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları.
 • User, İ. (2012). Değişen Dünyada Biyoetik: Namusun Medikalizasyonu (Ed: Ülman, I.Y; Artvinli, F.) (No: XVIII.). (s.225-226). Ankara: Türkiye Biyoetik Derneği Yayını.
 • Uzun, A. K., & Orhon, F. Ș. (2013). Adolesan gebeliklerin anne ve bebek sağlığına olan etkileri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 66(1), 19-24.
 • World Health Organization (WHO) (2011a). Human rights and gender equality in health-sector strategies how to assess policy. (ISBN 978 92 4 156408 3, NLM classification: HQ 1236). Switzerland: Publications of the World Health Organization.
 • World Health Organization (WHO) (2016). Violence against women. Intimate partner and sexual violence against women. Switzerland: Publications of the World Health Organization.
 • World Health Organization (WHO). (2011b). An update on WHO's work on female genital mutilation (FGM): Progress report. Switzerland: Publications of the World Health Organization.
 • Yount, KM., Halim, N., Hynes, M., & Hillman ER. (2011). Response effects to attitudinal questions about domestic violence against, women: A comparative perspective, Social Science Research, 3(40), 873-884.
 • Yüksel, Ş. & Cindoğlu, D. (Ed.). (2006). Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD). Kadın Cinselliği: Bilgilendirme Dosyası 5.
 • Zia, S. (2012). A Profile of mortality and morbidity: Outcomes of illegal abortions in Lahore. Journal of Postgraduate Medicine Institute, 26(3), 296-302.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Yazar: Esra BÜKECİK
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Birgül Özkan
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2018

Bibtex @derleme { ikcusbfd339683, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {33 - 37}, doi = {}, title = {Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi}, key = {cite}, author = {BÜKECİK, Esra and Özkan, Birgül} }
APA BÜKECİK, E , Özkan, B . (2018). Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 33-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/38566/339683
MLA BÜKECİK, E , Özkan, B . "Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 (2018 ): 33-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/38566/339683>
Chicago BÜKECİK, E , Özkan, B . "Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 (2018 ): 33-37
RIS TY - JOUR T1 - Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi AU - Esra BÜKECİK , Birgül Özkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 37 VL - 3 IS - 2 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi %A Esra BÜKECİK , Birgül Özkan %T Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi %D 2018 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD BÜKECİK, Esra , Özkan, Birgül . "Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 / 2 (Mayıs 2018): 33-37 .
AMA BÜKECİK E , Özkan B . Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 3(2): 33-37.
Vancouver BÜKECİK E , Özkan B . Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 3(2): 37-33.