Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 43 - 46 2018-05-31

Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu

Ekin Dila TOP [1] , Gül ERTEM [2]


Stres üriner inkontinans kadınlarda inkontinans tipleri arasında en sık görülen, karın içi basıncını arttıran aktiviteler esnasında ve genel olarak üretra fonksiyonu yetersizliği sonucu ortaya çıkan istemsiz idrar kaybı olarak tanımlanmaktadır. Pelvik organ prolapsusu pelvik organlara destek sağlayan, sinir, kas ve fasya kombinasyonun zayıflaması sonucu oluşan, anatomik olarak pelvik organların vajene doğru sarkması ya da vajenden dışarı çıkması şeklinde görülmektedir. Klinikte sıklıkla pelvik organ prolapsusları ile birlikte görülen stres üriner inkontinansının, bu olguda literatürle uyumlu olarak menopozal dönemde olma, çok ve sık doğum yapma, 4 kg üzerinde bebek doğurma, kronik hastalık, müdahaleli doğum yapma ve obezite gibi risk faktörleri ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu olgu sunumunun amacı, stres üriner inkontinansı ve sistosel tanısı alan hastanın mevcut durumunu, risk faktörlerini ve nedenlerini açıklayıcı bir şekilde sunmaktır.

Üriner inkontinans, pelvik organ prolapsusu, prolapsus, hemşirelik
 • 1. Abrams, P., Cardozo, L., Fall, M., Griffiths, D., Rosier, P., Ulmsten, U, & et. al. (2002). The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the standardisation sub-comittee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn, 21, 167-178.
 • 2. Altınboğa, O., Gültekin, İ.B., & Taner, C.E. (2016). Son üç yıl içinde doğum yapmış kadınlarda stres inkontinans: parite ve doğum şeklinin etkisi. Bozok Tıp Dergisi, 6(4), 1-7.
 • 3. Ateşkan, Ü., Mas, M.R, Doruk, H., & Kutlu, M. (2000). Yaşlı Türk popülasyonunda üriner inkontinans: görülme sıklığı, muhtemel klinik tipleri ve birey açısından öneminin değerlendirilmesi. Geriatri, 3(2), 45-50.
 • 4. Bilgili, N., Akın, B., Ege, E., & Ayaz, S. (2008). Kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen risk faktorleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 28, 487-493.
 • 5. Canaz, E., Ark, H.C., Alkış, İ., Han, A., & Ölmez, H. (2013). Pelvik Organ Prolapsusu; Anatomik Temeller ve Cerrahi Yaklaşım. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (JOPP Dergisi), 5(2), 47-61.
 • 6. Cankurtaran, F., Soyuer, F., & Akın, S. (2015). Huzurevinde kalan yaşlılarda idrar kaçırma problemi ve mobilite ile ilişkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(4), 594-603.
 • 7. Demirbaş, S. (2012). Pelvik Prolapsus. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 22, 1-9.
 • 8. Demirci, N., Başar, F.K., Süzer, F., Aba, Y.A., & Ataman, H. (2011). Huzurevindeki kadınlarda üriner inkontinans ve yaşam kalitesine etkisi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 6(18), 85-101.
 • 9. Fındık, R.B., Unluer, A.N., Şahin, E., Bozkurt, Ö.F., Karakaya, J., & Ünsal, A. (2012). Urinary Incontinence in women and its relation with pregnancy, mode of delivery, connective tissue disease and other factors. Adv Clin Exp Med, 21, 207-13.
 • 10. Filiz, T.M., Uludağ, C., Çınar, N., Gorpelioğlu, S., & Topsever, P. (2006). Risk factors for urinary incontinence in Turkish women. Saudi Medical Journal, 27(11), 1688-1692.
 • 11. Özdemir, S., Çelebi, İ., Nurullahoğlu, N., Ark, H.C. (2006). Ürojinekoloji kliniğimize başvuran üriner inkontinans olgularının dağılımı. Genel Tıp Dergisi, 16(2), 49-52.
 • 12. Öztürk, G.Z., Toprak, D., & Basa, E. (2012). 35 yaş üzeri kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 46(4), 170-176.
 • 13. Rortveit, G., Daltveit, A.K., Hannestad, Y.S., & Hunskaar, S. (2003). Vaginal delivery parameters and urinary incontinence: The Norwegian EPINCONT study. Am J Obstet Gynecol, 189, 1268-74.
 • 14. Ünsal, A., Tözün, M., & Arslantaş, D. (2013). Eskişehir ili beylikova ilçe merkezinde 20 yaş ve üzeri kadınlar arasında üriner inkontinans, ilişkili faktörler ve depresyon. TAF Prev Med Bull, 12(3), 231-242.
 • 15. Yalçın, Ö., & Delier, H. (2004). Üriner inkontinans ve pelvik organ prolapsusu: tanı ve tedavi seçimi. TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi, 8, 198-201.
 • 16. Yaz, M.P., Kurt, S., Demirtaş, Ö., & Taşyurt, A. (2015). Urinary incontinence and risk factors. Cumhuriyet Medical Journal, 37(1), 30-36.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7665-4524
Yazar: Ekin Dila TOP (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5853-3980
Yazar: Gül ERTEM
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2018

Bibtex @olgu sunumu { ikcusbfd423805, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {43 - 46}, doi = {}, title = {Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {TOP, Ekin Dila and ERTEM, Gül} }
APA TOP, E , ERTEM, G . (2018). Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 43-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/38566/423805
MLA TOP, E , ERTEM, G . "Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 (2018 ): 43-46 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/38566/423805>
Chicago TOP, E , ERTEM, G . "Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 (2018 ): 43-46
RIS TY - JOUR T1 - Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu AU - Ekin Dila TOP , Gül ERTEM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 46 VL - 3 IS - 2 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu %A Ekin Dila TOP , Gül ERTEM %T Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu %D 2018 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD TOP, Ekin Dila , ERTEM, Gül . "Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 / 2 (Mayıs 2018): 43-46 .
AMA TOP E , ERTEM G . Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 3(2): 43-46.
Vancouver TOP E , ERTEM G . Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu: Olgu Sunumu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 3(2): 46-43.