Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 31 - 33 2019-01-20

Diyabetin Komplikasyonlarından Korunmak için Tanı, Tedavi ve İzlem

Nermin EROĞLU [1]Diyabetin Komplikasyonlarından Korunmak için Tanı, Tedavi ve İzlem

 

Özet 


Diyabet, dünyada epidemik bir şekilde artış gösteren kronik metabolik bir hastalıktır. Uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde veya diyete uyumsuzluk durumunda makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu nedenle, diyabetli hastaların bilinç düzeyinin arttırılması, uygun sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması ve kan şekerlerinin optimal düzeyde tutulması yaşam kalitesini arttıracaktır. Bu aşamada hizmet veren sağlık personellerinin önemi büyüktür. Hastaların doğru yönlendirilmesi, tedavi ve izlemin öneminin anlatılması diyabet yönetimini kolaylaştıracaktır. Bu derlemede, diyabetin tanımı ve yönetimi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, korunma, tanı, tedavi, izlem

 


Diagnosis, Treatment and Monitoring to Protect from Diabetes Complication

 

Abstract 

Objective: Diabetes is a chronic metabolic disease that increases epidemically in the world. It may cause macrovascular and microvascular complications if not treated properly or in case of inadherence to the diet. Therefore, raising awareness of patients with diabetes, ensuring appropriate healthy living conditions and keeping blood sugar levels at the optimal will improve the quality of life. Healthcare personnel serving are of great importance at this stage. Correct orientation of patients, explaining the importance of treatment and follow-up will facilitate the management of diabetes. In this review, the definition and management of diabetes were discussed.

Keywords: Diabetes, prevention, diagnosis, treatment, follow-up.


Diyabet, korunma, tanı, tedavi, izlem
 • Akdemir N., & Birol L.(2005). Diyabetes mellitüs. İçinde: İç hastalıkları ve hemşirelik bakımı, 2.Baskı. Ankara:Sistem Ofset Basım Yayım.
 • American Diabetes Association (ADA), (2018). Standards of medical care in diabetes care. Diabetes Care, 41(1), 1-155.
 • Banister, N.A, Jastrow, S.T, Hodges, V., Loop, R., & Gillham M.B. (2004). Diabetes self management training program in a community clinic improves patient outcomes at modest cost. J Am Diet Assoc, 104,807-10.
 • Can, S., & Ersöz, G. (2013). Tip 2 diabetes mellitus tedavisinde egzersizin yeri ve önemi. Turkiye Klinikleri Journal Sports Sciences, 5, 29-38.
 • Cheng, A.Y.Y., & Zinman, B.(2008). İnsülin tedavisinin prensipleri. (Ç: Güney E.) Yumuk V.Ç. Ed:Joslin’s Diabetes Mellitus, 1. Baskı, İstanbul:Medikal Yayıncılık.
 • Dinççağ, N. (2011). Diabetes mellitus tanı ve tedavisinde güncel durum. İç Hastalıkları Dergisi,18,181-223.
 • Durna, Z., & Akın, S.(2012). Diyabet (Tip 2) ve bakım. Kronik Hastalıklar ve Bakım. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Franz, M.J., Bantle, J.P., Beebe, C.A., Brunzell, J.D., Chiasson J.L.,& Garg A. (2002). Evidence-based nutrition principles and recommendations for the treatment and prevention of diabetes and related complications. Diabetes Care, 25,148-98.
 • International Diabetes International Diabetes Federation (IDF). (2013). Diabetes Atlas. 6th edition, Brussels: International.
 • Inzuchi, S.E., Bergenstal, R.M., Buse, JB & et al. (2012). American Diabetes Association; Management of hyperglycemia in type2 diabetes: a patient- centered approach. Diabet Care, 35, 1364-1379.
 • İmamoğlu, Ş., Özyardımcı, C., & Gürdal, B. (2009). Diyabetes mellitus’ta tıbbi beslenme tedavisi. Ş. İmamoğlu, C Ersoy. (Eds.), Deomed Medikal Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul.
 • James, PA. (2014). Evidence based guideline for the management of high bood pressure in adults, American Medikal Association /LAMA, 311-315.
 • Olgun, N. (2003). Diyabette kendi kendine takip ilkeleri. İçinde: Yılmaz M.T., Bahçeci, M., Büyükbeşe M.A. Diabetes mellitus’un modern tedavisi. Özlem Grafik Matbaacılık, İstanbul, 67-80.
 • Özcan, Ş. (2002). Kronik komplikasyonlar. (Eds: Erdoğan S.), Diyabet Hemşireliği Temel Bilgiler, İstanbul:Yüce Basımevi.
 • Pek, H.(2005). Diyabet ve egzersiz. İçinde: Erdoğan S(Editör). Diyabet Hemşireliği, İstanbul: Yüce Basımevi.
 • Satman, İ. (2016). TEMD, Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu.
 • Sousa, V.D., Zauszniewski, J.A.,& Toward A. (2005). Theory of diabetes self-care management. Journal of Theory Construction and Testing, 9(2), 61-67.
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) (2018). Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu. http://www.turkendokrin.org/files/file/DIYABET_TTK_web.pdf (Erişim Tarihi: 24.11.2018).
 • Weber, M.A. (2014). Clinical practice guidelines for the management hypertension in the commonity a statement by the american society of hypertension and the ınternational society of hipertension. Journal of Clinical Hypertension Guidelines,1-3
Birincil Dil tr
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Yazar: Nermin EROĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Ocak 2019

Bibtex @derleme { ikcusbfd561524, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {31 - 33}, doi = {}, title = {Diyabetin Komplikasyonlarından Korunmak için Tanı, Tedavi ve İzlem}, key = {cite}, author = {EROĞLU, Nermin} }
APA EROĞLU, N . (2019). Diyabetin Komplikasyonlarından Korunmak için Tanı, Tedavi ve İzlem. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 31-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/45027/561524
MLA EROĞLU, N . "Diyabetin Komplikasyonlarından Korunmak için Tanı, Tedavi ve İzlem". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 4 (2019 ): 31-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/45027/561524>
Chicago EROĞLU, N . "Diyabetin Komplikasyonlarından Korunmak için Tanı, Tedavi ve İzlem". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 4 (2019 ): 31-33
RIS TY - JOUR T1 - Diyabetin Komplikasyonlarından Korunmak için Tanı, Tedavi ve İzlem AU - Nermin EROĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 33 VL - 4 IS - 1 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Diyabetin Komplikasyonlarından Korunmak için Tanı, Tedavi ve İzlem %A Nermin EROĞLU %T Diyabetin Komplikasyonlarından Korunmak için Tanı, Tedavi ve İzlem %D 2019 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD EROĞLU, Nermin . "Diyabetin Komplikasyonlarından Korunmak için Tanı, Tedavi ve İzlem". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Ocak 2019): 31-33 .
AMA EROĞLU N . Diyabetin Komplikasyonlarından Korunmak için Tanı, Tedavi ve İzlem. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019; 4(1): 31-33.
Vancouver EROĞLU N . Diyabetin Komplikasyonlarından Korunmak için Tanı, Tedavi ve İzlem. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019; 4(1): 33-31.