Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 15 - 20 2017-01-10

Hemşirelik Bakımında El Masajı Uygulaması ve Yapılan Çalışmaların Sistematik Analizi

Gamze GÖKE ARSLAN [1] , Şebnem ÇINAR YÜCEL [2]Hemşirelik Bakımında El Masajı Uygulaması ve Yapılan Çalışmaların Sistematik Analizi

 

Özet (≤250 KELİME)

 • Amaç:  Bu sistematik derleme, masajın bölgesel uygulaması olan el masajı ile ilgili yapılan çalışmaları incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı tipte bir kayıt araştırmasıdır. Konuyla ilgili makalelere ulaşmak için Ovid, Medline ve Pubmed gibi veri tabanları taranmıştır. Yapılan taramalarda ‘massage’, ‘massage therapy’, ‘hand massage, ‘nursing’ gibi anahtar kelimeler kullanılmıştır. Ocak - Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan taramalar sonucu belirlenen seçim kriterlerine uygun toplam 19 çalışmaya ulaşılmıştır. Bulgular: Çalışmalar incelendiğinde; çalışmaların %31.5’i (n=6) ameliyat sonrası ağrı, %31.5’i (n=6) yaşlılarda demans, depresyon, ajite davranış gibi hastalık ve semptomların yönetiminde, %10.5’i (n=2) romatoid artrit tanısı almış bireylerde ağrı ve %10.5’i (n=2) karpal tünel sendromu olan hastalarda hastalığın semptom yönetiminde masajın etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Sonuç:
  Bu çalışmanın sonucunda, hemşirelerin, el masajı uygulaması ile ilgili bilgi sahibi olarak, daha etkin bakım verebilmek için maliyeti olmayan, kolay uygulanabilen ve etkin sonuçlar veren el masajı uygulamasını, hemşirelik bakımına direkt olarak dahil edebilecekleri düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: (3-5 Kelime): El Masajı, Hemşirelik, Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Bakım

 


Hand Massage Therapy in Nursing Care and Systematic Analysis of the Studies

 

Abstract (≤250 WORDS)

Objective: This systematic review was conducted to analyse the studies related to hand massage therapy which is the local application of massage. Materials and Method: This study is a descriptive record research. The data of study were gathered from databases like Ovid, Medline and Pubmed. The key words such as ‘massage’, ‘massage therapy’, ‘hand massage, ‘nursing’ were used. Sample of this study had totally 19 studies which met the inclusion criteria after the literature review between the dates of January and April 2016. Findings: When studies were examined, it was found out that studies were carried out to evaluate the effect of massage therapy on postoperative pain in 31.5% (n=6) of studies, on management of symptoms as dementia and depression in 31.5% (n=6) of studies, on pain in patients with rhematoid arthritis in 10.5% (n=2) of studies and on management of symptoms in patients with carpal tunnel syndrome in 10.5% (n=2) of the studies. Conclusion: Consequently, it is thought that nurses, who have knowledge about the hand massage, could directly include the hand massage application, that is easily applied, cost-effective and which gives effective results, into the nursing care.

Keywords: (3-5 Words): Hand Massage, Nursing, Complemantary and Integrative Care.


El Masajı, Hemşirelik
 • Abbaspoor, Z., Akbari, M., & Najar, S. (2014). Effect of Foot and Hand Massage in Post-Cesarean Section Pain Control: A Randomized Control Trial. Pain Management Nursing, 15(1),132-136.
 • Boitor, M., Martorella, G., Arbour, C., Michaud, C., & Gelinas, C. (2015). Evaluation of the Preliminary Effectiveness of Hand Massage Therapy on Postoperative Pain of Adults in the İntensive Care Unit after Cardiac Surgery: A Pilot Randomized Controlled Trial. Pain Management Nursing, 16, 354-66.
 • Chithra, P.N., & D’Almeida, S. (2014). Effectiveness of Hand and Foot Massage on Pain among Women who have Undergone Abdominal Hysterectomy in Selected Hospitals at Mangalore. Asian Journal of Nursing Education and Research, 4(3), 337.
 • Cino, K. (2014). Aromatherapy Hand Massage for Older Adults with Chronic Pain Living in Long-Term Care. Journal of Holistic Nursing, 32(4), 304-313.
 • Cole, A., & Shanley, E. (1998). Complementary Therapies as a Means of Developing the Scope of Professional Nursing Practice. Journal of Advanced Nursing, 27, 1171-1176.
 • Değirmen, N., & Özerdoğan, N. (2009). Ameliyat Sonrası Ağrıda El ve Ayak Masajı. İ.Ü.F.N. Hemşirelik Dergisi, 17(2), 133-136.
 • Değirmen, N., Özerdoğan, N., Sayıner, D., Kösgeroğlu, N., & Ayrancı, U. (2010). Effectiveness of Foot and Hand Massage in Postcesarean Pain Control in A Group of Turkish Pregnant Women. Applied Nursing Research, 23(3),153-158.
 • Doherty, D., Wright, S., Aveyard, B., & Sykes, M. (2006). Therapeutic Touch and Dementia Care: An Ongoing. Journey Nursing Older People, 18(11), 27-30.
 • Doğan, H.D. (2014). Ellerin İyileştirme Sanatı: Refleksoloji. European Journal of Basic Medical Sciences, 4(4), 89-94.
 • Elliott, R., & Burkett, B. (2013). Massage Therapy as An Effective Treatment for Carpal Tunnel Syndrome. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 17(3), 332-338.
 • Erol, S., Ertunç, M,, & Öztürk, T. (2014). The Effect of a Hand Massage on Pain and Depression in the Older People Living in a Nursing Home: Pilot Study. Journal of Psychiatric Nursing, 5(2), 92-97.
 • Field, T., Diego, M., & Solien-Wolfe, L. (2014). Massage Therapy Plus Topical Analgesic is More Effective Than Massage Alone for Hand Arthritis Pain. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 18(3), 322-325.
 • Field, T., Diego, M., Cullen, C., Hartshorn, K., Gruskin, A., Hernandez-Reif, M., et al. (2004). Carpal Tunnel Syndrome Symptoms Are Lessened Following Massage Therapy. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 8(1), 9-14.
 • Fu, C.Y., Moyle, W., & Cooke, M. (2013). A Randomised Controlled Trial of the Use of Aromatherapy and Hand Massage to Reduce Disruptive Behaviour in People with Dementia. BMC Complementary and Alternative Medicine, 13(1), 1.
 • Göke, G. & Yücel, S.C. (2016). The Use of Massage in Nursing Care: A Systematic Analysis of Studies Performed ın Turkey Between 1997 and 2015. Spatula DD - Peer Reviewed Journal on Complementary Medicine and Drug Discovery, Online First: 13 Jun, 2016. doi:10.5455/ spatula.20160504021612.
 • Jarvis, C. (2008). Physical examination and health assessment (5th ed). St Louis: Saunders.
 • Kaur, S., Lobo, D.J., & Latha, T. (2013). Role of Foot and Hand Massage on the Anxiety for Post Operative Open Heart Surgery Patients: A Randomized Control Trial. International Journal of Nursing Education, 5(2), 205.
 • Kolcaba, K., Schirm, V., & Steiner, R. (2006). Effects of Hand Massage on Comfort of Nursing Home Residents. Geriatric Nursing, 27(2), 85-91.
 • Kunstler, R., Greenblatt, F., & Moreno, N. (2004). Aromatherapy and Hand Massage: Therapeutic Recreation İnterventions for Pain Management. Therapeutic Recreation Journal, 38(2), 133.
 • Madenci, E. (2007). Klasik Masaj. Türk Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 53 Özel Sayı 2, 58-61.
 • Martorella, G., Boitor, M., Michaud, C., & Gélinas, C. (2014). Feasibility and Acceptability of Hand Massage Therapy for Pain Management of Postoperative Cardiac Surgery Patients in the İntensive Care Unit. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care, 43(5), 437-444.
 • Munk, N., Symons, B., Shang, Y., Cheng, R., & Yu, G. (2012). Noninvasively Measuring the Hemodynamic Effects of Massage on Skeletal Muscle: A Novel Hybrid Near-İnfrared Diffuse Optical İnstrument. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 16(1), 22-28.
 • Remington, R. (2002). Calming Music and Hand Massage with Agitated Elderly. Nursing Research, 51(5), 317-323.
 • Tıp ve Rehabilitasyon (842-853). Güneş Kitabevi, Öncü Basımevi, Cilt 1, Ankara.
 • Tuna, D. (2011). Romatoid Artritli Bireylerde El Masajının Bazı Semptomlara Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Wang, H.L., & Keck, J.F. (2004). Foot and Hand Massage as An İntervention for Postoperative Pain. Pain Management Nursing, 5(2), 59-65.
 • Yücel, Ç.Ş., & Eşer, İ. (2015). Effects of Hand Massage and Acupressure Therapy for Mechanically Ventilated Patients. İnternational Journal of Human Sciences, 12(2), 881- 89.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gamze GÖKE ARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

Yazar: Şebnem ÇINAR YÜCEL
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2017

Bibtex @araştırma makalesi { ikcusbfd594527, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {15 - 20}, doi = {}, title = {Hemşirelik Bakımında El Masajı Uygulaması ve Yapılan Çalışmaların Sistematik Analizi}, key = {cite}, author = {GÖKE ARSLAN, Gamze and ÇINAR YÜCEL, Şebnem} }
APA GÖKE ARSLAN, G , ÇINAR YÜCEL, Ş . (2017). Hemşirelik Bakımında El Masajı Uygulaması ve Yapılan Çalışmaların Sistematik Analizi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 15-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47225/594527
MLA GÖKE ARSLAN, G , ÇINAR YÜCEL, Ş . "Hemşirelik Bakımında El Masajı Uygulaması ve Yapılan Çalışmaların Sistematik Analizi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 15-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47225/594527>
Chicago GÖKE ARSLAN, G , ÇINAR YÜCEL, Ş . "Hemşirelik Bakımında El Masajı Uygulaması ve Yapılan Çalışmaların Sistematik Analizi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 15-20
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Bakımında El Masajı Uygulaması ve Yapılan Çalışmaların Sistematik Analizi AU - Gamze GÖKE ARSLAN , Şebnem ÇINAR YÜCEL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 20 VL - 2 IS - 1 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Hemşirelik Bakımında El Masajı Uygulaması ve Yapılan Çalışmaların Sistematik Analizi %A Gamze GÖKE ARSLAN , Şebnem ÇINAR YÜCEL %T Hemşirelik Bakımında El Masajı Uygulaması ve Yapılan Çalışmaların Sistematik Analizi %D 2017 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD GÖKE ARSLAN, Gamze , ÇINAR YÜCEL, Şebnem . "Hemşirelik Bakımında El Masajı Uygulaması ve Yapılan Çalışmaların Sistematik Analizi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Ocak 2017): 15-20 .
AMA GÖKE ARSLAN G , ÇINAR YÜCEL Ş . Hemşirelik Bakımında El Masajı Uygulaması ve Yapılan Çalışmaların Sistematik Analizi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 2(1): 15-20.
Vancouver GÖKE ARSLAN G , ÇINAR YÜCEL Ş . Hemşirelik Bakımında El Masajı Uygulaması ve Yapılan Çalışmaların Sistematik Analizi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 2(1): 20-15.