Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 33 - 36 2017-01-10

Yenidoğan Ebeveyn İlişkisinin Başlatılması ve Geliştirilmesi

Aysel BÜLEZ [1] , Rabia EKTİ GENÇ [2]Yenidoğan Ebeveyn İlişkisinin Başlatılması ve GeliştirilmesiÖzet (≤250 KELİME)

     Dünyaya gelen bebeğin yaşamın ilk dakikalarından itibaren hayatını idame ettirebilmesi, duygusal ve fiziksel olarak tatmin olabilmesi için bakım verecek bir kişiye ihtiyacı vardır. Bu kişi genellikle annedir. Anne ile birlikte babanın doğum sonu ilk saatlerde bebekleri ile bir arada kalmaları bebeğe dokunup, gülümseme, açlığını giderme gibi olumlamalar sergilemeleri bebeğin bütün yaşamı boyunca zihinsel ve fiziksel gelişimlerini olumlu yönde etkileyecektir. Her zaman rol modellere sahip olamayan anne ve babalara, özellikle prematüre ve anomalili özel bakım gerektiren bebeğe sahip ebeveynlere bebekleri ile iletişim ve bağlanma konusunda sağlık çalışanları tarafından danışmanlık verilmeli ve çiftler desteklenmelidir. Bu derlemede yenidoğan ebeveyn ilişkisinin erken başlatılmasının önemine ve bebekle ilk temasta bulunan sağlık çalışanları olarak ebelerin konumlarına dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: (3-5 Kelime): Bağlanma, Bağlanma ilişkileri, Ebelik, Yenidoğan-ebeveyn bağlanması.

 


The Initiation and Improvement of Newborn-Parent Relationship

 

Abstract (≤250 WORDS)

In order to sustain life since the very early minutes of birth, and to be satisfied both emotionally and physically, the newborn baby needs a person who can provide nursing. This person is generally the mother. As well as the mother, the father’s beWing together with the baby in the early hours after birth, touching, feeding the baby and smiling at it, affects the physical and mental improvements of the baby positively throughout its life. A consultancy should be given to the parents who do not always have role-models, especially to the ones having babies who are premature and abnormal being in the need of special care by health staff about their relationship with and attachment to their babies and the couples should be supported. In this review early initiation of newbornparent relationship and the positions of the health staff-midwives who touch the baby for the first time are focused on.

Keywords: (3-5 Words): Attachment, Attachment relationships, Midwifery, Infant-parent attachment.


Bağlanma, Bağlanma ilişkileri, Ebelik, Yenidoğan-ebeveyn bağlanması
 • Ard, N. C. (2000). Prenatal and postnatal attachment in adolescent mothers. J Child Fam Nurs, 3(5), 313-25.
 • Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory John Bowlby and Mary Ainsworth. Developmental Psychology, 28(5), 759-775
 • Bryanton, J., & Beck, C. T. (2010). Postnatal parental education for optimizing infant general health and parent-infant relationships. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1. Art. No: CD004068, doi: 10.1002/14651858.cd004068.pub3.
 • Carver, C., & Scheier, M. (1998). Perspectives on psychology. Cambridge University Press, 281-282, doi:10.1002/14651858.CD004068.pub3.
 • Çalışır, M. (2009). Yetişkin bağlanma kuramı ve duygulanım düzenleme stratejilerinin depresyonla ilişkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1,240-255.
 • Çamurlu, K. C. (2006). Annenin bağlanma düzeyi ve çocuk yetiştirme sürecinin çocuğun bağlanma düzeyine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. Erişim tarihi: 17.12.2015 (Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ tezSorguSonucYeni.jsp )
 • Çoban, A., & Saruhan, A. (2010). Doğum sonrası anne-yenidoğan etkileşimini etkileyen etmenlerin incelenmesi. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 1(2), 15-23.
 • Dağoğlu, T., & Görak, G. (Eds.). (2002). Yenidoğan Hemşireliğinde Etik. Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri; Ankara: Nobel Tıp Kitabevi, 31-40.
 • Eşel, E. (2010). Anneliğin nörobiyolojisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(1), 68-78.
 • Ferketich, S. L. & Mercer, R. T., (1995). Predictors of role competence for experienced and inexperienced fathers. Nursing Research, 44(2), 89 – 95.
 • Gülşen, A., & Yıldız, D. (2013). Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12(2), 177-182.
 • Himani, B. K., & Kumar, P. (2011). Effect of initiation of breastfeeding within one hour of the delivery on maternal- infant bonding. Nursing and Midwifery Research Journal July, 7(3), 99-109.
 • İşler, A. (2007). Prematüre bebeklerde anne-bebek ilişkisinin başlatılmasında yenidoğan hemşirelerinin rolü. Perinatoloji Dergisi, 15(1), 1-6.
 • Kavlak, O., & Şirin, A. (2009). Maternal Bağlanma Ölçeği’nin Türk toplumuna uyarlanması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 188-202.
 • Kesebir, S., Kavzoğlu, S. Ö., & Üstündağ, M.F. (2011). Bağlanma ve psikopatoloji. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(2), 321-34
 • Keskin, G., & Çam, O. (2007). Bağlanma süreci: Ruh sağlığı açısından literatürün gözden geçirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 23(2), 145-158.
 • Köse, D., Çınar, N., & Altınkaynak S. (2013). Yenidoğanın anne ve baba ile bağlanma süreci. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 22(6), 239.
 • Özbek, A., & Miral, S. (2003). Çocuk ruh sağlığı açısından prematürite. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 46, 317-327.
 • Özmert, E. N. (2006). Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi-III: Aile. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49(3), 256-273.
 • Scharfe, E. (2012). Maternal attachment representations and initiation and duration of breastfeeding. Journal of Human Lactaction, 28(2), 218- 25.
 • Siddiqui, A. & Hagglöf, B., (2000). Does maternal prenatal attachment predict postnatal mother-infant interaction. Early Human Development, 59(1), 13-5.
 • Soysal, A. Ş., Bodur, Ş., İşeri E. & Şenol, S. (2005). Bebeklik dönemindeki bağlanma sürecine genel bir bakış. Klinik Psikiyatri, 8, 88-99.
 • Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Yetișkin bağlanma ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karșılaștırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14, 71- 106.
 • Şeker, S.E. (2006). Doğuma hazırlık sınıflarının annenin doğum sonu fonksiyonel durumuna ve bebeğini algılamasına etkisi. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Erişim tarihi: 17.12.2015 (erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ tezSorguSonucYeni.jsp )
 • Şen, S. (2007). Anneanne–anne–bebek bağlanmasının incelenmesi. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 14- 43. Erişim Tarihi: 17.12.2015. (Erişim Adresi: https://tez.yok.gov.tr/ UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp )
 • Tooten, A., Hall, R. A. S, Hoffenkampa, H. N., Braeken, C., Vingerhoets, A. J., & van Bakel H. J., (2014). Development maternal and paternal infant representations: A comparison between parents of term and preterm infants. Infant Behavior and Development, 37(3), 366-379.
 • Tüzün, O., & Sayar, K. (2006). Bağlanma kuramı ve psikopatoloji. Düşünen Adam, 19(1), 24-39.
 • Yapıcı, S., & Yapıcı, M. (2005). Çocukta sosyal gelişim. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 5(2), 2-7.
Birincil Dil tr
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Yazar: Aysel BÜLEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ

Yazar: Rabia EKTİ GENÇ
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2017

Bibtex @derleme { ikcusbfd594699, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {33 - 36}, doi = {}, title = {Yenidoğan Ebeveyn İlişkisinin Başlatılması ve Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {BÜLEZ, Aysel and EKTİ GENÇ, Rabia} }
APA BÜLEZ, A , EKTİ GENÇ, R . (2017). Yenidoğan Ebeveyn İlişkisinin Başlatılması ve Geliştirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 33-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47225/594699
MLA BÜLEZ, A , EKTİ GENÇ, R . "Yenidoğan Ebeveyn İlişkisinin Başlatılması ve Geliştirilmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 33-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47225/594699>
Chicago BÜLEZ, A , EKTİ GENÇ, R . "Yenidoğan Ebeveyn İlişkisinin Başlatılması ve Geliştirilmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (2017 ): 33-36
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan Ebeveyn İlişkisinin Başlatılması ve Geliştirilmesi AU - Aysel BÜLEZ , Rabia EKTİ GENÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 36 VL - 2 IS - 1 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Yenidoğan Ebeveyn İlişkisinin Başlatılması ve Geliştirilmesi %A Aysel BÜLEZ , Rabia EKTİ GENÇ %T Yenidoğan Ebeveyn İlişkisinin Başlatılması ve Geliştirilmesi %D 2017 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD BÜLEZ, Aysel , EKTİ GENÇ, Rabia . "Yenidoğan Ebeveyn İlişkisinin Başlatılması ve Geliştirilmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Ocak 2017): 33-36 .
AMA BÜLEZ A , EKTİ GENÇ R . Yenidoğan Ebeveyn İlişkisinin Başlatılması ve Geliştirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 2(1): 33-36.
Vancouver BÜLEZ A , EKTİ GENÇ R . Yenidoğan Ebeveyn İlişkisinin Başlatılması ve Geliştirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 2(1): 36-33.