Yıl 2016, Cilt 1 , Sayı 3, Sayfalar 39 - 43 2016-09-25

Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim

Yeliz AKTAŞ [1] , Leyla BAYSAN ARABACI [2] Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim

Özet (≤250 KELİME)

Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar yaşam fonksiyonları için destek gereken, kendi gereksinimlerini karşılayamayan ve özel bakım gerektiren hastalardır. Özel bakım gerektiren bu hastaların yabancı bir ortamda olmaları, bilinci kapalı ya da entübe olmaları nedeniyle iletişim güçlükleri çekmektedirler. Ne yazık ki yoğun bakımlardaki iş ve teknik ekipmanların yoğunluğu nedeniyle çoğunlukla cihazlarla ve hastaların fiziksel yönüyle ilgilenilmektedir. Yoğun bakımda çalışan hemşireler, hastaların iletişim ihtiyacını gözardı etmemeli ve iletişim kurmak için zaman ayırmalıdır.

Anahtar Kelimeler: (3-5 Kelime): İletişim, Yoğun Bakım, Yoğun Bakım Hastası, Hasta Ailesi.


Communication with Patients and Their Families in the Intensive Care Unit

 

Abstract (≤250 WORDS)

Patients, who are hospitalized in the intensive care units, are patients who need support for vital functions, who can not meet their own needs and whore quire special care .These patients in need of special care have communication difficulties due to unconsciousness or be ingintubated. Unfortunately, because of the intensity of work and technical equipment, devices and physical aspects of the patients are mostly concerned in the intensive care unit. Nurses working in the intensive care should not ignore communication needs of the patient and should take the time to communicate.

Keywords: (3-5 Words): Communication, Intensive Care, Intensive Care Patient, Patient’s Family

İletişim, Yoğun Bakım, Hasta Ailesi
 • Akdemir, N. B. (2013). Hastaların yoğun bakım deneyimleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akıncı, S. B., Kanbak, B., Güler Canbay, Ö., & Aypar, Ü. (2007). Mekanik ventilasyondaki hastalarda stres yaratan deneyimler. Türk Anestezi Reanimasyon Derneği Dergisi, 35(5), 320-328.
 • Aykin, Ç. (2013) Reanimasyon yoğun bakım ünitesinde hasta ailelerin gereksinimleri. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Bahçıvan, G., Sütçü Çiçek, H., & Tangül Özcan, C. (2011). Yoğun bakımda yatan hasta ve yakınlarıyla iletişim. İç Hastalıkları Dergisi, 18, 117- 122.
 • Broyles, L. M., Tate, J. A., & Happ, M. B. (2012). Use of augmentative and alternative communication strategies by family members in the intensive care unit. American Association of Critical-Care Nurses, 21(2), 20-32.
 • Chaitin, E., Wood, G. J., Arnold, R. M., Parsons, P. E., Schwenk, T. L., & Finlay, G. Communication in the ICU: Holding a family meeting, Up To Date Retrieved 11 May, 2007.
 • Çam, O., & Engin, E. (2014). Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bakım sanatı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.
 • Çınar, Ş., & Khorshid, L. (2003). Yoğun bakım hastasında terapötik dokunma. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 7(1), 15-18.
 • Çınar Yücel, Ş. (2011). Bilinci kapalı hastanın psikososyal gereksinimlerini karşılamada hemşirenin rolü. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 4 (1), 174-181.
 • Dedeli, Ö., & Durmaz Akyol, A. (2008). Yoğun bakım hastalarında psikososyal sorunlar. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 12(1-2), 26- 32.
 • Geraghty, M. (2005). Nursing the unconscious patient. Nursing Standard, 20(1), 54-64.
 • Grossbach, I., Stranberg, S., & Chlan, L. (2011). Promoting effective communication for patients receiving mechanical ventilation.Critical Care Nurse, 31(3), 46-63.
 • Gündöndü, D. (2014) Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan hastalarda ağrı yönetimiyle anksiyete düzeyi arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Gürkan, A. (2009). Bütüncül yaklaşım: yoğun bakımda hastası olan aile üyeleri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 13(1), 1-5
 • Happ, M.B., Tuite, P., Dobbin, K., Divirgilio Thomas, D., & Kititu, J. (2004). Communicatıon ability, method, and content among nonspeaking nonsurviving patient streated with mechanical ventilation in the intensive care unit. American Journal of Critical Care, 13(3), 10-220.
 • Hintistan, S., Nural, N., & Öztürk, H. (2009). Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların deneyimleri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi,13(1), 40-46.
 • Tracheostomy tubes. Retrieved December 12, 2014 from https:// www.stgeorg es.nhs.uk/gps-and-clinicians/clinical-resources/ tracheostomy-guidelines/communication/
 • Jesus, L. M. T., Simoes, J. F. F. L, & Voegeli, D. (2013). Verbal communication with unconscious patients, Escola Paulista de Enfermagem, 26(5), 506-513.
 • Johansson Wojnicki, G. (2001). Communication between nurse and patient during ventilator treatment: patient reports and RN (registered nurse) evaluations. Intensive and Critical Care Nursing, 17, 29-39.
 • Kahraman Bayrak, B., & Bostanoğlu, H. (2012). İç hastalıkları yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin hasta iletişiminde yaşadıkları güçlüklerin saptanması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(4), 236-243.
 • Kaptan, G., & Dedeli, Ö. (2012). Temel iç hastalıkları hemşireliği. İstanbul: Medikal Yayıncılık.
 • Karadakovan, A., & Eti Aslan, F. (2009). Dâhili-cerrahi hastalıklarda bakım. İzmir: Nobel Kitabevi. Karlsson, V., Forsberg, A., & Bergbom, I. (2012). When patients are conscious during respirator treatment - a hermeneutic observation study, Intensive and Critical Care Nursing, 28, 197-207.
 • Khalaila, R., Zbidat, W., Anwar, K., Bayya, A., Linton, D.M., & Sviri, S. (2011). Communication difficulties and psychoemotional distress in patients receiving mechanical ventilation. American Journal Critical Care, 20, 470-479.
 • Kutlu, L. (2010). Yoğun bakım ünitelerinde sağlık ekibi üyeleri, hasta ve yakınları ile iletişim. http://www.cayd.org.tr/tr/images/UserFiles/ Documents/Gallery/Yogun_Bakim_Unitelerinde_Saglik_Ekibi_ Uyeleri.pdf. Erişim tarihi:05. 11. 2014.
 • Leigh, K. (2001). Communicating with unconscious patients. Nursing Times, 97(48), 35-40.
 • Otuzoğlu, M. (2010) Bir yoğun bakım ünitesinde entübe hastalarla iletişimde resimli iletişim materyalinin etkinliğinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Önsöz, S. B. (2013). Yoğun bakım hemşirelerinin ölüme karşı tutumları ile ruhsal durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Öz, F. (2010). Sağlık alanında temel kavramlar. Ankara: Mattek Matbaacılık Bas. Yay.
 • Öz, H., & Köksal, G. M. (2006). Mekanik ventilasyon. Solunum Dergisi, 8 (1), 37-46.
 • Özcan, A. (2006). Hemşire-hasta ilişkisi ve iletişim. Ankara: Sistem Ofset Baskı.
 • Özdemir, D. (2012). Yoğun bakımda yatan hasta yakınlarının memnuniyeti. Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Özgürsoy, B.N., & Durmaz Akyol, A. (2008). Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların ailelerinin gereksinimleri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 12(1-2), 33-38.
 • Spiers, C., & Creed, F. (2010). Care of the acutely ill adult: an essential guide for nurses. Oxford University Press.
 • Taşdemir, N., & Özşaker, E. (2007). Yoğun bakım ünitesinde ziyaret uygulaması: ziyaretin hasta, hasta ailesi ve hemşire üzerine etkileri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (1), 27-31.
 • Toktemir Tükel, H. (2006). Hemşirelerin bilinci kapalı hasta ile iletişime ilişkin algıları ve deneyimleri. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli mÜniversitesi, Kocaeli.
 • Uzelli, D., & Akın Korhan, E. (2014). Yoğun bakım hastalarında duyusal girdi sorunları ve hemşirelik yaklaşımı. F.N. Hemşirelik Dergisi, 22(2),120-128.
 • Wurz, J., Rothen, H. U, Blok, G., & Kiss, A. (2010, October). Communication; Professionalism. European Society of Intensive Care Medicine, Switzerland.
 • Yalamoğlu, M. (2012). Yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının farklı kişilerce bilgilendirilmesinin ve bilgilendirme sıklığının aile memnuniyeti üzerine etkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Yava, A., & Koyuncu, A. (2006). Entübe hastalar ile iletişim deneyimlerimiz: olgu sunumları. Gülhane Tıp Dergisi, 48, 175-179
Birincil Dil tr
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Yazar: Yeliz AKTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yazar: Leyla BAYSAN ARABACI
Kurum: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Eylül 2016

Bibtex @derleme { ikcusbfd595264, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {39 - 43}, doi = {}, title = {Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim}, key = {cite}, author = {AKTAŞ, Yeliz and BAYSAN ARABACI, Leyla} }
APA AKTAŞ, Y , BAYSAN ARABACI, L . (2016). Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 1 (3) , 39-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47252/595264
MLA AKTAŞ, Y , BAYSAN ARABACI, L . "Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 39-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47252/595264>
Chicago AKTAŞ, Y , BAYSAN ARABACI, L . "Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 39-43
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim AU - Yeliz AKTAŞ , Leyla BAYSAN ARABACI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 43 VL - 1 IS - 3 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim %A Yeliz AKTAŞ , Leyla BAYSAN ARABACI %T Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim %D 2016 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD AKTAŞ, Yeliz , BAYSAN ARABACI, Leyla . "Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 / 3 (Eylül 2016): 39-43 .
AMA AKTAŞ Y , BAYSAN ARABACI L . Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016; 1(3): 39-43.
Vancouver AKTAŞ Y , BAYSAN ARABACI L . Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016; 1(3): 43-39.