Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 13, Sayfalar 240 - 250 2020-10-31

DAVRANIŞSAL EKONOMİ ÇERÇEVESİNDE RICHARD THALER’İN GÖRÜŞLERİ
RICHARD THALER'S VIEWS ON BEHAVIORAL ECONOMICS FRAMEWORK

Elveda ÖZDİLEK [1] , Mustafa AKAL [2]


Bu çalışmanın amacı Davranışsal Ekonomi’nin önemini vurgulamaktır. Sosyal Bilimlerin bir parçası olan Ekonomi çoğu zaman matematik ile ilişkili olarak sorunları rasyonel davranışlar çerçevesinde çözmeye çalışmıştır. Ancak ekonomik kararların alınmasında her zaman maliyetler, getiri ya da gelir aktif rol oynamamaktadır. Bireyin içerisinde bulunduğu toplum ve psikolojik durumunun özellikle bireysel kararlar üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu çalışmada, alana yaptığı katkılar ile 2017 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü alan Richard Thaler’in çalışmalarına yer verilerek ekonomi ve psikoloji arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, bireylerin aldığı kararların arkasında her zaman rasyonelliğin bulunmadığı ve bu irrasyonel varsayılan psikolojik faktörlerin bireysel tercihleri ne yönde etkileyebileceği ortaya konulmuştur.

The purpose of this study is to emphasize the importance of Behavioural Economics. As a part of social sciences, Economics often associates with mathematics within the framework of solving problems under rational behaviours. However, costs, returns or income do not always play an active role in making economic decisions. The society and the psychological situation of the individual has a great influence on individual decisions. In this study, the relationship between economics and psychology is emphasized by including the work of Richard Thaler, who received the Nobel Prize in Economics in 2017 with his contributions to the field. As a result, it has been revealed that there is not always rationality behind the decisions taken by individuals and how this irrational assumed psychological factors may affect individual preferences.

 • Akerloff, G. A. & Kranton, R. A. (2000). Economics and Identity. The Quarterly Journal of Economics, 115(3), 715-753. https://doi.org/10.1162/003355300554881
 • Barberis, N. (2018). Richard Thaler and the Rise of Behavioral Economics. The Scandinavian Journal of Economics, 120(3), 661–684. https://doi.org/10.1111/sjoe.12313
 • Becker, G. S. (1965). A Theory of the Allocation of Time. The Economic Journal, 75(299), 493-517. https://doi.org/10.2307/2228949
 • Camerer, C. F., Loewenstein, G. & Prelec, D. (2004). Neuroeconomics: Why Economics Needs Brains. Scand J. of Economics, 106(3), 555–579. https://doi.org/10.1111/j.0347-0520.2004. 00377.x
 • Camerer, C. F. (2005, Ağustos). Behavioral Economics. World Congress of the Econometric Society’de sunulan bildiri. Londra. Erişim adresi: http://www.albacharia.ma/xmlui/ bitstream/handle/123456789/32079/worldcongress05v18.pdf?sequence=1
 • De Bondt W. F. M. & Thaler R. H. (1985). Does the Stock Market Overreact. The Journal of Finance, 11(3), 793-805. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb05004.x
 • De Bondt W. F. M. & Thaler R. H. (1987). Further Evidence on Investor Overreaction and Stock Market Seasonality. The Journal of Finance, 42(3), 557-581. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1987.tb04569.x
 • De Bondt W. F. M., Muradoglu, Y. G., Shefrin, H. & Staikouras, S. K. (2008). Behavioral Finance: Quo Vadis?. Journal of Applied Finance, 18(2), 1-16.
 • Earl, P. (2018). Richard H. Thaler: A Nobel Prize for Behavioural Economics. Review of Political Economy, 30(2), 107-125. https://doi.org/10.1080/09538259.2018.1513236
 • Ilyes, V. (2018). Misbehaving: The Making of Behavioral Economics by Richard H. Thaler. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 9(1), 195-201.
 • Kahneman, D. & Tversky A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
 • Kahneman, D., Knetsch, J. L. & Thaler R. H. (1990). Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem. Journal of Political Economy, 98(6), 1325-1348. 10.1086/261737
 • Kahneman, D., Knetsch, J. L. & Thaler, R. H. (1991). Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 193-206. 10.1257/jep.5.1.193
 • Katona, G. (1946). Psychological Analysis of Business Decisions and Expectations. The American Economic Review, 36(1), 44-62.
 • Ricciardi, V. & Simon, H. K. (2000). What is Behavioral Finance?. Business, Education and Technology Journal, 2(2), 1-9.
 • Scitovsky, T. (1992). The Joyless Economy: The Psychology of Human Satisfaction. New York. Oxford University Press.
 • Schneider, S. (2010). Homo economicus – or more like Homer Simpson?. Deutsche Bank Research, June 29. Erişim adresi: http://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD00000 00000475711/Homo_economicus_%E2%80%93_or_more_like_Homer_Simpson%3F.pdf (ET: 23.03.2020).
 • Simon, H. A. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal of Economics, 69(1), 99-118. https://doi.org/10.2307/1884852
 • Thaler, R. H. (1980). Toward a Positive Theory of Consumer Choice. Journal of Economic Behavior and Organization, 1(1), 39-60. https://doi.org/10.1016/0167-2681(80)90051-7
 • Thaler, R. H. (1985). Mental Accounting and Consumer Choice. Institute for Operations Research and the Management Sciences, 4(3), 199-214.
 • Thaler, R. H. (1999). Mental Accounting Matters. Journal of Behavioral Decision Making, 12(3), 183-206. 10.1002/(SICI)1099-0771(199909)12:3%3C183::AID-BDM318%3E3.0.CO;2-F
 • Thaler, R. H. (2000). From Homo Economicus to Homo Sapiens. Journal of Economic Perspectives, 14(1), 133-141. 10.1257/jep.14.1.133
 • Thaler, R. H. & Sunstein, C. R. (2019). Dürtme, Çvr., Enver Günsel. İstanbul. Pegasus Yayınları.
 • The Royal Swedish Academy of Sciences (2017). Scientific Background: Richard H. Thaler: Integrating Economics with Psychology. Erişim adresi: https://www.nobelprize.org/prizes/ economic-sciences/2017/advanced-information/. (ET: 30.09.2019).
 • Tversky A. & Kahneman, D. (1981). The Framing Decisions and the Psychology of Choice. Science, 211(4481), 453-458. https://doi.org/10.1126/science.7455683
 • Yiğit, A. G. (2018). Davranışsal İktisadın Anlaşılmasına Yönelik Bir Literatür Taraması. MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 161-190. http://dx.doi.org/10.18026/cbayarsos.439432
 • Xu, H. (2017). Herding Behavior Affects Our lives -A Double-Edged Sword. Journal of Finance Research, 1(1), 19-21. http://dx.doi.org/10.26549/jfr.v1i1.382
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0737-0971
Yazar: Elveda ÖZDİLEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0504-100X
Yazar: Mustafa AKAL
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 16 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2020

APA Özdi̇lek, E , Akal, M . (2020). DAVRANIŞSAL EKONOMİ ÇERÇEVESİNDE RICHARD THALER’İN GÖRÜŞLERİ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 5 (13) , 240-250 . DOI: 10.25204/iktisad.731887