Yıl 2021, Cilt 6 , Sayı 14, Sayfalar 19 - 31 2021-02-28

Financial Risk Forecasting with The Z Score Model and The Case of Study on BIST100 Textile, Clothing and Leather Manufacturing Industry Firms
Z Skor Modeli ile Finansal Risk Tahmini ve BIST100 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama

Muhammed ÇELİK [1] , Günay Deniz DURSUN [2]


The aim of this study is to estimate the bankruptcy probabilities of the Textile, Clothing and Leather Manufacturing Industry Sector operating in the BIST100 index and to create a projection for the financial problems that the enterprises may encounter in the future. For this purpose, using the financial data of the companies for the years 2017-2018-2019, bankruptcy probabilities were estimated with the Altman Z Score bankruptcy prediction method. Following the estimation, the reasons for the Z scores received by the enterprises were determined by examining the relevant financial ratios. In the light of these determinations, the financial problems that the enterprises may encounter in the future are predicted. As a result of the analysis, is determined that the companies in the sector have a high probability of future bankruptcy and the possibility of encountering problems such as liquidity, excessive borrowing and high financial costs by publishing advertisements in the sector.

Bu çalışmanın amacı BIST100 endeksinde faaliyet gösteren Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektörü işletmelerinin iflas etme olasılıklarının tahmin edilerek işletmelerin ilerleyen dönemlerde karşılaşabilecekleri finansal sorunlara yönelik çözüm bulmaktır. Bu amaçla işletmelerin 2017-2018-2019 yıllarına ait finansal verileri kullanılarak, Altman Z Skor iflas tahmin yöntemi ile iflas etme olasılıkları tahmin edilmiştir. Yapılan tahminin ardından işletmelerin aldıkları Z skorlarının gerekçeleri ilgili finansal rasyolar incelenerek tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında işletmelerin ilerleyen dönemlerde karşılaşabilecekleri finansal sorunlar tahmin edilmiştir. Z skor yöntemiyle yapılan analiz sonucunda ilgili sektör işletmelerinin gelecek yıllarda iflas etme olasılıklarının yüksek olduğu ve sektördeki birçok işletmenin ilerleyen dönemlerde likidite, aşırı borçlanma ve yüksek finansal maliyetlerin ortaya çıkması gibi problemlerle karşılaşma ihtimallerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
 • Aksoy, E.E., & Göker, İ.E. (2018). Bankacılık Sektöründe Finansal Risklerin Z-Skor ve Bankometer Metodları ile Tespiti, Bist’te İşlem Gören Ticari Bankalar Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(2), 418-438. https://doi.org/10.31460/mbdd.377424
 • Aktaş, R. (1993). Endüstri İşletmeleri için Mali Başarısızlık Tahmini. Ankara. İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Aktaş, R. (1997). Endüstri İşletmeleri için Mali Başarısızlık Tahmini (2 Baskı). Ankara. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Akyüz, F. (2020). Taş ve Toprağa Dayalı Sektörde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Finansal Başarısızlık Risklerinin Tahmin Edilmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 40-51.
 • Altman, E. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and The Prediction Of Corporate Bankruptcy. The Journal Of Finance, 23(4), 589-591-609. https://dx.doi.org/10.2307/2978933.
 • Bağcı, H., & Sağlam, Ş. (2020). Sağlık ve Spor Kuruluşlarında Finansal Başarısızlık Tahmini: Altman, Springate ve Fulmer Modeli Uygulaması. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 3(1), 149-164. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/en/pub/hacettepesid/issue/53213/706489.
 • Beaver, W. (1966). Financial Ratios As Predictors of Failure. Journal of Accounting Research, 73. https://dx.doi.org/10.2307/2490171
 • Brigham, E., & Ehrahardt, M. (2010). Financial management theory and practice, Thirteenth Edition. Cincinnati. South Western Cengage Learning.
 • Chen, M.-Y. (2011). Bankruptcy Prediction in Firms with Statistical and Intelligent Techniques and a Comparison of Evolutionary Computation Approaches. Computers and Mathematics With Applications, 4514-4524. https://doi.org/10.1016/j.camwa.2011.10.030
 • Deakin, E. B. (1972). A Discriminant Analysis of Predictors of Business Failure. Journal Of Accounting Research, 10(1), 167-179. https://doi.org/10.2307/2490225 Gücenme, Ü. (1999). Mali Tablolar Analizi (2 baskı). Bursa. Marmara Kitapevi.
 • İçerli, M., & Akkaya, G. (2010). Finansal Açıdan Başarılı Olan İşletmelerle Başarısız Olan İşletmeler Arasında Finansal Oranlar Yardımıyla Farklılıkların Tespiti. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 413-421.
 • Karadeniz, E., & Öcek, C. (2019). Finansal Başarısızlık Riski Taşıyan ile Taşımayan İşletmelerin Finansal Oranlarının Karşılaştırmalı Analizi: Borsa İstanbul Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(2), 191-206.
 • Kaya, F. (Ed.). (2015). Finansal Yönetim (1 baskı). İstanbul. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Kulalı, İ. (2016). Altman Z-Score Modelinin Bist Şirketlerinin Finansal Başarısızlık Riskinin Tahmin Edilmesinde Uygulanması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27), 283-292.
 • Meyer, P., & Pifer, H. (1970). Prediction Of Bank Failures. Journel Of Finance, 25(4), 854. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1970.tb00558.x.
 • Nadirli, N. (2015). Kredi Riskinin Ölçülmesinde Z- skor Yönteminin Rolü. Bankacılık ve Finans Araştırmaları Dergisi, 1-6. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jobaf/issue/18988/200474
 • Ohlson, J. A. (1980). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18(1), 109-131. https://doi.org/10.2307/2490395. https://doi.org/10.17130/10.17130/ijmeb.2016.12.27.1076
 • Özdemir, F. S. (2011). Finansal Başarısızlık ve Finansal Tablolara Dayalı Tahmin Yöntemleri. Ankara. Siyasal Kitapevi.
 • Resmî Gazete, (2013). Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği, Ankara
 • Sakız, B., & Ünkaya, G. (2018). Hava Yolu Taşımacılığı Sektöründe İflas Riski - Yapay Sinir Ağları ile Airscore Tahmini. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 159-172. https://doi.org/10.14783/maruoneri.v13i38778.408996.
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi, (2020a). Sektörel Bazda İhracat Rakamları. https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari (ET: 15.11.2020)
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi, (2020b). TİM 2018-2019 Yıllık Faaliyet Raporu. https://tim.org.tr/tr/raporlar-faaliyet-raporlari (ET: 15.11.2020)
 • Ünsal, N. (2019). Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Üretim İşletmesinin Mali Tablolarının Rasyolar Yoluyla Analiz Edilmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 43-54. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksarayiibd/issue/53774/389765
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6478-4516
Yazar: Muhammed ÇELİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1079-2879
Yazar: Günay Deniz DURSUN
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Şubat 2021

Bibtex @araştırma makalesi { iktisad786034, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {19 - 31}, doi = {10.25204/iktisad.786034}, title = {Z Skor Modeli ile Finansal Risk Tahmini ve BIST100 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Çelik, Muhammed and Dursun, Günay Deniz} }
APA Çelik, M , Dursun, G . (2021). Z Skor Modeli ile Finansal Risk Tahmini ve BIST100 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 6 (14) , 19-31 . DOI: 10.25204/iktisad.786034
MLA Çelik, M , Dursun, G . "Z Skor Modeli ile Finansal Risk Tahmini ve BIST100 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 19-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/issue/60251/786034>
Chicago Çelik, M , Dursun, G . "Z Skor Modeli ile Finansal Risk Tahmini ve BIST100 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 19-31
RIS TY - JOUR T1 - Z Skor Modeli ile Finansal Risk Tahmini ve BIST100 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama AU - Muhammed Çelik , Günay Deniz Dursun Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25204/iktisad.786034 DO - 10.25204/iktisad.786034 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 31 VL - 6 IS - 14 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.786034 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.786034 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi Z Skor Modeli ile Finansal Risk Tahmini ve BIST100 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama %A Muhammed Çelik , Günay Deniz Dursun %T Z Skor Modeli ile Finansal Risk Tahmini ve BIST100 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama %D 2021 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 6 %N 14 %R doi: 10.25204/iktisad.786034 %U 10.25204/iktisad.786034
ISNAD Çelik, Muhammed , Dursun, Günay Deniz . "Z Skor Modeli ile Finansal Risk Tahmini ve BIST100 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 / 14 (Şubat 2021): 19-31 . https://doi.org/10.25204/iktisad.786034
AMA Çelik M , Dursun G . Z Skor Modeli ile Finansal Risk Tahmini ve BIST100 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama. İKTİSAD. 2021; 6(14): 19-31.
Vancouver Çelik M , Dursun G . Z Skor Modeli ile Finansal Risk Tahmini ve BIST100 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2021; 6(14): 19-31.
IEEE M. Çelik ve G. Dursun , "Z Skor Modeli ile Finansal Risk Tahmini ve BIST100 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama", İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 14, ss. 19-31, Şub. 2021, doi:10.25204/iktisad.786034