Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’deki Katılım Bankalarında Asimetrik Bilgi Sorununun Makroekonomik Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 16, 572 - 584, 31.10.2021
https://doi.org/10.25204/iktisad.904823

Öz

Katılım bankaları küresel finans piyasasında olduğu gibi Türkiye’deki finans piyasasında da varlığını iki şekilde sürdürdüğü bilinmektedir. İlki geleneksel finans sistemine alternatif yeni bir finans sistemi iken ikincisi ise mevcut finans sistemine entegre olarak ilerlediği görüşüdür. Asimetrik bilgi sorunu ise dünya ve beraberinde Türkiye’deki bankacılık sisteminde oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Bu sorunun çözümü için teknolojik yeniliklerin artması ve bankacılık faaliyetlerinin dijitalleşmesi büyük fayda sağlamıştır. Bankacılık sektöründe ve beraberinde katılım bankalarında, bu sorunun varlığına ve çözümüne yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı ise Türkiye’deki katılım bankalarını etkileyen asimetrik bilgi sorununun makroekonomik değişkenlerle ilişkisini analiz etmektedir. Bağımlı değişken olarak katılım bankalarının takipteki alacakları seçilirken çalışma, 2005:12-2020:03 dönemi arasında aylık veri kullanılarak hem ekonomik istikrar hem de ekonomik kriz dönemlerinde incelenmiştir. Çalışmada ekonomik istikrar ve ekonomik kriz (2009-2012) dönemi ayrımı yapıldığından MSIAH(M)-VAR(p) modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak makroekonomik değişkenler bağlamında katılım bankalarında asimetrik bilgi sorunu ekonomik kriz dönemlerinde, ekonomik istikrar dönemlerine göre daha fazla olduğunu görülmüştür.

Kaynakça

 • Akerlof, G. (1970). The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500. https://doi.org/10.2307/ 1879431
 • Bebczuk, R. (2003). Asymmetric information in financial markets: ıntroduction and applications. Cambridge UnvPress
 • Benamraoui, A. ve Alwardat, Y. (2018). Asymmetric information and Islamic financial contracts. International Journal of Economics and Finance, 11(1), 96-108
 • Buğan, M., Çevik, E., Kırcı Çevik, N. ve Yıldırım, D. (2021). Testing adaptive market hypothesis in global Islamic stock markets: evidence from markov-switching adf test. Bilimname, 2021 (44), 425-449. https://doi.org/10.28949/bilimname.866724
 • Cengiz, V. (2010). Finansal piyasalarda bilgi problemlerinin çözümünde bankaların rolü. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(1), 151-162
 • Çakar, R., Güngör, S ve Karakaş, G. (2018). Türkiye’de geleneksel ve katılım bankalarının toplam kredi hacimleriyle ekonomik büyüme arasındaki ilişkisi. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 4(1), 69-95. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jief/issue/37656/393738
 • Günal, M. (2007). Para, banka ve finansal sistem. Yeni Dönem Yayınları.
 • Islamic Finance Devolopment Report. (2019). Islamic Finance Devolopment Report. Islamic Corporation for the Development of Private Sector. 2019. https://icd-ps.org/uploads/files/IFDI2019/DEF/digital15746050947214.pdf
 • Kahraman, A. (2017). Fıkıh usulü. Rağmet Yayınevi.
 • Kapetaniosa, G., Shin, Y. ve Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear star framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379
 • Kartal, M ve Demir, C. (2017). Türkiye'de katılım bankacılığında sorunlu kredilerin varlık yönetim şirketlerine satışı üzerine bir inceleme ve yöntem önerileri. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 3(1), 89-115
 • Keenan, D. (1985). A tukey nonadditivity-type test for time series nonlinearity. Biometrika, 72(1), 39-44
 • Kozarević, E., Baraković N., ve Nuhanović, S. (2014). Specifics of risk management in Islamic finance and banking, with emphasis on Bosnia and Herzegovina. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 151-166
 • Kruse, R. (2011). A new unit root test against estar based on a class of modified statistics. Statistical Papers, 52(1), 71–85
 • Mishkin, F. S. (2004). Finansal piyasalar ve kurumlar. (Çev. İlyas Şıklar vd.), Bilim Teknik Yayınevi
 • Müslümov, A. ve Aras, G. (2004). Kredi piyasalarında asimetrik bilgi ve bankacılık sistemi üzerine etkileri. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 19(222), 55-65. https://doi.org/10.3848/iif.2004.222.1936
 • Terasvirta. T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models, Journal of the American Statistical Association, 89, 208-218
 • Tsay, R. S. (1986). Nonlinearity tests for time series. Biometrika, 73(2), 461-466
 • Tuncel, C. O. (2013). Asimetrik bilgi problemi çerçevesinde bankacılık krizlerinin nedenleri üzerine bir inceleme: Mikro ekonomik yaklaşım. Business and Economics Research Journal, 4(1), 77-102
 • Tunç, H. (2016). Katılım Bankacılığı, Felsefesi, Teorisi ve Türkiye Uygulaması. Nesil Yayıncılık.
 • Türkiye Katılım Bankalar Birliği. (2020). Yıllık Sektör Raporları-2019. https://tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/Katilim-Bankalari-2019.pdf
 • Usman, H. ve Malik, A. (2014). Islamic finance: ethics, concepts, practice CFA. Institute Research Foundation, 9(3), 1-130
 • White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838
 • Wiryono, K. S. ve Effendi, K. A. (2018). Islamic bank credit risk: macroeconomic and bank specific factors. European Research Studies Journal, 21(3), 53-62
 • Yiğitbaş, Ş. (2012). Bankaların kredi verme davranışı üzerine asimetrik bilginin etkisi ve reel sektör yansıması-Türkiye Analizi 2002-2010 (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kocaeli
 • Yousfi, O. (2013). Does PLS financing solve asymmetric information problems?. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 9(3), 1-13
 • Yurttadur, M. ve Demirbaş, H. (2017). Türkiye’de bulunan katılım bankaları ve özel sermayeli mevduat bankalarının finansal performanslarının karşılaştırılması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 89-117
 • Yücel, A. ve Köseoğlu, A. (2020). Do participation banks contribute to economic growth? Time-series evidence from Turkey. Bilimname, Islamic Economy, Finance, and Ethic, 155-180. https://doi.org/ 10.28949/bilimname.811760

Examining the Asymmetric Information Problem in Islamic Banks in Turkey Within the Framework of Macroeconomic Variables

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 16, 572 - 584, 31.10.2021
https://doi.org/10.25204/iktisad.904823

Öz

Islamic banks are known to maintain their presence in the financial market in Turkey as well as in the global financial market in two ways. The first is a new financial system as an alternative to the traditional financial system, and the second is the view that it is integrated into the existing financial system. Asymmetric information problem is a very common problem in the banking system in the world and also in Turkey. The increase in technological innovations and the digitalization of banking activities have been of great benefit for the solution of this problem. In the banking sector and Islamic banks, studies are carried out for the existence and solution of this problem. In the light of this information, the aim of this study is to analyze the relationship between the asymmetric information problem affecting Islamic banks in Turkey and macroeconomic variables. While choosing the NPLs of Islamic banks as the dependent variable, the study aims to examine the existence of asymmetric information end in Islamic banks in both economic stability and economic crisis periods by using monthly data between the period 2005:12-2020:03. In the study, MSIAH(M)-VAR(p) model was used since economic stability and economic crisis (2009-2012) periods were distinguished. As a result, in the context of macroeconomic variables, it has been seen that the problem of asymmetric information in Islamic banks is higher in periods of economic crisis than in periods of economic stability.

Kaynakça

 • Akerlof, G. (1970). The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500. https://doi.org/10.2307/ 1879431
 • Bebczuk, R. (2003). Asymmetric information in financial markets: ıntroduction and applications. Cambridge UnvPress
 • Benamraoui, A. ve Alwardat, Y. (2018). Asymmetric information and Islamic financial contracts. International Journal of Economics and Finance, 11(1), 96-108
 • Buğan, M., Çevik, E., Kırcı Çevik, N. ve Yıldırım, D. (2021). Testing adaptive market hypothesis in global Islamic stock markets: evidence from markov-switching adf test. Bilimname, 2021 (44), 425-449. https://doi.org/10.28949/bilimname.866724
 • Cengiz, V. (2010). Finansal piyasalarda bilgi problemlerinin çözümünde bankaların rolü. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(1), 151-162
 • Çakar, R., Güngör, S ve Karakaş, G. (2018). Türkiye’de geleneksel ve katılım bankalarının toplam kredi hacimleriyle ekonomik büyüme arasındaki ilişkisi. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 4(1), 69-95. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jief/issue/37656/393738
 • Günal, M. (2007). Para, banka ve finansal sistem. Yeni Dönem Yayınları.
 • Islamic Finance Devolopment Report. (2019). Islamic Finance Devolopment Report. Islamic Corporation for the Development of Private Sector. 2019. https://icd-ps.org/uploads/files/IFDI2019/DEF/digital15746050947214.pdf
 • Kahraman, A. (2017). Fıkıh usulü. Rağmet Yayınevi.
 • Kapetaniosa, G., Shin, Y. ve Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear star framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379
 • Kartal, M ve Demir, C. (2017). Türkiye'de katılım bankacılığında sorunlu kredilerin varlık yönetim şirketlerine satışı üzerine bir inceleme ve yöntem önerileri. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 3(1), 89-115
 • Keenan, D. (1985). A tukey nonadditivity-type test for time series nonlinearity. Biometrika, 72(1), 39-44
 • Kozarević, E., Baraković N., ve Nuhanović, S. (2014). Specifics of risk management in Islamic finance and banking, with emphasis on Bosnia and Herzegovina. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 151-166
 • Kruse, R. (2011). A new unit root test against estar based on a class of modified statistics. Statistical Papers, 52(1), 71–85
 • Mishkin, F. S. (2004). Finansal piyasalar ve kurumlar. (Çev. İlyas Şıklar vd.), Bilim Teknik Yayınevi
 • Müslümov, A. ve Aras, G. (2004). Kredi piyasalarında asimetrik bilgi ve bankacılık sistemi üzerine etkileri. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 19(222), 55-65. https://doi.org/10.3848/iif.2004.222.1936
 • Terasvirta. T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models, Journal of the American Statistical Association, 89, 208-218
 • Tsay, R. S. (1986). Nonlinearity tests for time series. Biometrika, 73(2), 461-466
 • Tuncel, C. O. (2013). Asimetrik bilgi problemi çerçevesinde bankacılık krizlerinin nedenleri üzerine bir inceleme: Mikro ekonomik yaklaşım. Business and Economics Research Journal, 4(1), 77-102
 • Tunç, H. (2016). Katılım Bankacılığı, Felsefesi, Teorisi ve Türkiye Uygulaması. Nesil Yayıncılık.
 • Türkiye Katılım Bankalar Birliği. (2020). Yıllık Sektör Raporları-2019. https://tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/Katilim-Bankalari-2019.pdf
 • Usman, H. ve Malik, A. (2014). Islamic finance: ethics, concepts, practice CFA. Institute Research Foundation, 9(3), 1-130
 • White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838
 • Wiryono, K. S. ve Effendi, K. A. (2018). Islamic bank credit risk: macroeconomic and bank specific factors. European Research Studies Journal, 21(3), 53-62
 • Yiğitbaş, Ş. (2012). Bankaların kredi verme davranışı üzerine asimetrik bilginin etkisi ve reel sektör yansıması-Türkiye Analizi 2002-2010 (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kocaeli
 • Yousfi, O. (2013). Does PLS financing solve asymmetric information problems?. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 9(3), 1-13
 • Yurttadur, M. ve Demirbaş, H. (2017). Türkiye’de bulunan katılım bankaları ve özel sermayeli mevduat bankalarının finansal performanslarının karşılaştırılması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 89-117
 • Yücel, A. ve Köseoğlu, A. (2020). Do participation banks contribute to economic growth? Time-series evidence from Turkey. Bilimname, Islamic Economy, Finance, and Ethic, 155-180. https://doi.org/ 10.28949/bilimname.811760

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Sonbahar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hayal ÖZÇİM (Sorumlu Yazar)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8931-9135
Türkiye


Ferudun KAYA
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8930-9711
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 16

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iktisad904823, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {572 - 584}, doi = {10.25204/iktisad.904823}, title = {Türkiye’deki Katılım Bankalarında Asimetrik Bilgi Sorununun Makroekonomik Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özçim, Hayal and Kaya, Ferudun} }
APA Özçim, H. & Kaya, F. (2021). Türkiye’deki Katılım Bankalarında Asimetrik Bilgi Sorununun Makroekonomik Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 6 (16) , 572-584 . DOI: 10.25204/iktisad.904823
MLA Özçim, H. , Kaya, F. "Türkiye’deki Katılım Bankalarında Asimetrik Bilgi Sorununun Makroekonomik Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 572-584 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/issue/65412/904823>
Chicago Özçim, H. , Kaya, F. "Türkiye’deki Katılım Bankalarında Asimetrik Bilgi Sorununun Makroekonomik Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 572-584
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Katılım Bankalarında Asimetrik Bilgi Sorununun Makroekonomik Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi AU - Hayal Özçim , Ferudun Kaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25204/iktisad.904823 DO - 10.25204/iktisad.904823 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 572 EP - 584 VL - 6 IS - 16 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.904823 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.904823 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi Türkiye’deki Katılım Bankalarında Asimetrik Bilgi Sorununun Makroekonomik Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi %A Hayal Özçim , Ferudun Kaya %T Türkiye’deki Katılım Bankalarında Asimetrik Bilgi Sorununun Makroekonomik Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi %D 2021 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 6 %N 16 %R doi: 10.25204/iktisad.904823 %U 10.25204/iktisad.904823
ISNAD Özçim, Hayal , Kaya, Ferudun . "Türkiye’deki Katılım Bankalarında Asimetrik Bilgi Sorununun Makroekonomik Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 / 16 (Ekim 2021): 572-584 . https://doi.org/10.25204/iktisad.904823
AMA Özçim H. , Kaya F. Türkiye’deki Katılım Bankalarında Asimetrik Bilgi Sorununun Makroekonomik Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi. İKTİSAD. 2021; 6(16): 572-584.
Vancouver Özçim H. , Kaya F. Türkiye’deki Katılım Bankalarında Asimetrik Bilgi Sorununun Makroekonomik Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2021; 6(16): 572-584.
IEEE H. Özçim ve F. Kaya , "Türkiye’deki Katılım Bankalarında Asimetrik Bilgi Sorununun Makroekonomik Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi", İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 16, ss. 572-584, Eki. 2021, doi:10.25204/iktisad.904823


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.