PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ARCS Motivasyon Modeli’nin Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi

Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 1, 0 - 0, 29.12.2016
https://doi.org/10.17051/io.2017.04081

Öz

ÖZ. Bu araştırmada, literatürde bilgisayar yazılımlarına dayalı öğretimde kullanılan ARCS Motivasyon Modeli sınıf öğretimine uygulanarak modelin motivasyona ve akademik başarıya etkisi incelenmiştir. Matematik dersi kesirler konusunun öğretimi, yapılandırmacı öğrenme süreci bu modele göre dizayn edilerek gerçekleştirilmiştir.  Araştırma, Bursa’da bir ilköğretim okulunda beşinci sınıfta öğrenim görmekte olan deney ve kontrol grubu ile yürütülmüştür. Öğrencilerin motivasyon düzeyleri Eğitimde Motivasyon Ölçeği ile akademik başarıları ise Kesirler Testi ile ölçülmüştür. Verilerin analizi için İlişkisiz Örneklemler t Testi, ve Kovaryans Analizi (ANCOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubunun Eğitimde Motivasyon Ölçeği alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları arasında dört faktörde de istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<.05). Akademik başarı anlamında deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır(p=.028). Bu farkta motivasyon düzeyinin etkisini belirlemek için öğrencilerin motivasyon ölçeği alt boyutlarından aldıkları puanlar kontrol altına alınarak akademik başarıda deney ve kontrol grubu arasında fark olup olmadığı sınanmıştır. Analiz sonucunda deney ve kontrol grubunun motivasyon puanları kontrol altına alındığında akademik başarılarında anlamlı bir farklılık olmadığını belirlenmiştir. Buradan hareketle ARCS Motivasyon Modelinin akademik başarıyı arttırmada etkili olduğunu söylenebilir.

Anahtar Sözcükler: Akademik Başarı,  Motivasyon, Matematik

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yakup Balantekin>


Asude Bilgin>

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { ilkonline308448, journal = {İlköğretim Online}, issn = {1305-3515}, eissn = {1305-3515}, address = {}, publisher = {Sinan OLKUN}, year = {2016}, volume = {16}, number = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17051/io.2017.04081}, title = {ARCS Motivasyon Modeli’nin Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Balantekin, Yakup and Bilgin, Asude} }
APA Balantekin, Y. & Bilgin, A. (2016). ARCS Motivasyon Modeli’nin Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi . İlköğretim Online , 16 (1) , 0-0 . DOI: 10.17051/io.2017.04081
MLA Balantekin, Y. , Bilgin, A. "ARCS Motivasyon Modeli’nin Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi" . İlköğretim Online 16 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/28825/308448>
Chicago Balantekin, Y. , Bilgin, A. "ARCS Motivasyon Modeli’nin Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi". İlköğretim Online 16 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ARCS Motivasyon Modeli’nin Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi AU - YakupBalantekin, AsudeBilgin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17051/io.2017.04081 DO - 10.17051/io.2017.04081 T2 - İlköğretim Online JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 16 IS - 1 SN - 1305-3515-1305-3515 M3 - doi: 10.17051/io.2017.04081 UR - https://doi.org/10.17051/io.2017.04081 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İlköğretim Online ARCS Motivasyon Modeli’nin Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi %A Yakup Balantekin , Asude Bilgin %T ARCS Motivasyon Modeli’nin Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi %D 2016 %J İlköğretim Online %P 1305-3515-1305-3515 %V 16 %N 1 %R doi: 10.17051/io.2017.04081 %U 10.17051/io.2017.04081
ISNAD Balantekin, Yakup , Bilgin, Asude . "ARCS Motivasyon Modeli’nin Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi". İlköğretim Online 16 / 1 (Aralık 2016): 0-0 . https://doi.org/10.17051/io.2017.04081
AMA Balantekin Y. , Bilgin A. ARCS Motivasyon Modeli’nin Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi. İOO. 2016; 16(1): 0-0.
Vancouver Balantekin Y. , Bilgin A. ARCS Motivasyon Modeli’nin Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi. İlköğretim Online. 2016; 16(1): 0-0.
IEEE Y. Balantekin ve A. Bilgin , "ARCS Motivasyon Modeli’nin Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi", İlköğretim Online, c. 16, sayı. 1, ss. 0-0, Ara. 2016, doi:10.17051/io.2017.04081