Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 402 - 406 2020-12-31

Personality and Religiosity by Yahya Turan (İstanbul: Ensar Neşriyat, December 2017)
KİŞİLİK VE DİNDARLIK, yazar Yahya Turan (İstanbul: Ensar Neşriyat, Aralık 2017)

Kübra BEHTİ [1]


Human beings are the only beings in the world that aim to know themselves. He asks a lot of questions in need of understanding himself and his environment: “Who am I?”, “Why am I acting like this?”, “What are my strengths and weaknesses?”, “Can I change myself?” “Why am I different from other people?” etc… Psychology also tries to understand and explain human beings by asking all these questions and more. Psychologists have been striving for many years to unravel the integrity of the elements that make each individual unique, namely the personality. Any factor that affects the personality of a human being as a complex creature should not be overlooked. At this point, “religion” has always been the subject of psychology as a factor affecting personality. Questions such as “What kind of relationship is there between religiosity and personality?”, “Does religion affect personality?”, or “Does personality shape religious life?” are common problems of the Psychology of Religion and the Psychology of Personality. This book written by Yahya TURAN, focuses on researching the relationship between people’s religiousness orientation and personality traits.
İnsanoğlu kendini tanıma gayesinde olan dünyadaki tek varlıktır. Kendini ve çevresini anlama ihtiyacı içinde birçok soru sorar: “Ben kimim?”, “Neden böyle davranıyorum?”, “Güçlü ve zayıf yanlarım neler?”, “Kendimi değiştirebilir miyim?”, “Neden diğer insanlardan farklıyım?” vb. Psikoloji de bütün bu sorular ve daha fazlasını sorarak insanı anlama ve açıklama gayreti içine girer. Psikologlar her bireyi biricik kılan unsurlar bütününü yani kişiliği çözebilmek için uzun yıllardır çaba sarf etmektedirler. Kompleks bir varlık olan insanın kişiliğini etkileyen hiçbir unsur gözden kaçırılmamalıdır. Bu noktada “din” kişiliği etkileyen bir faktör olarak psikolojinin her daim konusu olmuştur. “Dindarlık ile kişilik arasında nasıl bir ilişki vardır?”, “Din kişiliği etkiler mi?”, ya da “ Kişilik dinî yaşantıyı şekillendirir mi?” gibi sorular Din Psikolojisi ve Kişilik Psikolojisinin ortak problemleridir. Yahya TURAN tarafından yazılan bu kitap insanların dindarlık yönelimleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri araştırmayı konu edinmektedir.
  • Turan, Y. (2017). Kişilik ve Dindarlık (1. Baskı). Ensar.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm KİTAP TANITIM
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2748-2196
Yazar: Kübra BEHTİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 3 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

ISNAD Behti, Kübra . "KİŞİLİK VE DİNDARLIK, yazar Yahya Turan (İstanbul: Ensar Neşriyat, Aralık 2017)". İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (Aralık 2020): 402-406 .