Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

MULTIMODAL DISCOURSE: AN ANALYSIS OF TWO POLITICAL ADVERTISING VISUALS

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 12, 249 - 268, 30.07.2023
https://doi.org/10.53791/imgelem.1287019

Öz

This study is interested in the persuasive and compelling modalities used by advertisers in political campaign advertising images, applied to persuade and impact their audiences. In this respect, this research focuses on two political campaigns posters, chosen by a non-random sampling procedure, commissioned by the Republic of Turkey current ruling party, and their main opposition, during the lead-up of the 2023 General Elections in Turkey. In this endeavour, a multimodal discourse analysis is utilised due to the study involving language and semiotic processes in a visual medium, serving as a foundation for the examination of the information gathered by Kress & van Leeuwen in 1996. In an effort to interpret the representational, interactional, and compositional meanings provided by the various parts of the chosen images, three metafunctions will be used. The results demonstrate that the visual grammar and multimodality-based theoretical framework may be adapted to the discourse of political advertisements. It was additionally found that the framework identified representational, interactional, and compositional processes, which contribute to the social interpretations of the images.

Kaynakça

  • Ayan, P. (2010). Authoritarian Party Structures in Turkey: A Comparison of the Republican People's Party and the Justice and Development Party, Turkish Studies, 11(2), 197-215.
  • Bechev, D. (2022). Turkey Under Erdoğan, Cornwall: Yale University Press.
  • Borah, P. (2009). Comparing Visual Framing in Newspapers: Hurricane Katrina versus Tsunami, Newspaper Research Journal, 30(1), 50-57.

MULTIMODAL TARTIŞMA: İKİ SİYASİ REKLAM GÖRSELİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 12, 249 - 268, 30.07.2023
https://doi.org/10.53791/imgelem.1287019

Öz

Bu çalışma, siyasi reklam kampanyalarında izleyiciyi ikna etmek ve etkilemek için kullanılan görsellerin anlam oluşum süreçlerini çok katmanlı bir analiz üzerinden ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut iktidar partisi ve ana muhalefeti için, 2023 Genel Seçimleri kapsamında hazırlanan iki siyasi kampanya afişi amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Analiz yöntemi olarak, 1996 yılında Kress & van Leeuwen tarafından ortaya koyulan, tasarım biçimlerinin yanı sıra göstergebilimsel süreçleri de metin incelemesine dahil eden çok modlu söylem analizinden yararlanılmıştır. Seçilen görseller, üç meta işlev olarak kategorilendirilen temsili, etkileşimsel ve kompozisyonel fonskiyonlara göre yorumlanmıştır. Çalışmanın bulguları, görsel gramer ve çok modlu yaklaşımın siyasi reklamların söylemine uyarlanabileceğini göstermekle birlikte, söz konusu meta fonksiyonların sosyal yaklaşımlarla yorumlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Kaynakça

  • Ayan, P. (2010). Authoritarian Party Structures in Turkey: A Comparison of the Republican People's Party and the Justice and Development Party, Turkish Studies, 11(2), 197-215.
  • Bechev, D. (2022). Turkey Under Erdoğan, Cornwall: Yale University Press.
  • Borah, P. (2009). Comparing Visual Framing in Newspapers: Hurricane Katrina versus Tsunami, Newspaper Research Journal, 30(1), 50-57.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Siyasal İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Nazlı KÖKSAL
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0119-341X
Türkiye


Hanife ERİŞEN
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8830-8664
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2023
Gönderilme Tarihi 24 Nisan 2023
Kabul Tarihi 6 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA
KÖKSAL, F. N., & ERİŞEN, H. (2023). MULTIMODAL DISCOURSE: AN ANALYSIS OF TWO POLITICAL ADVERTISING VISUALS. İmgelem, 7(12), 249-268. https://doi.org/10.53791/imgelem.1287019