İmgelem
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-4446 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Musa Yavuz ALPTEKİN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/imgelem


IMGELEM Dergisi Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan HAKEMLİ ve ULUSLARARASI açık erişim bir Beşeri Bilimler dergisidir. Başta Sosyoloji ve alt disiplinleri olmak üzere, Sosyal Bilimlerin her alanından çalışma kabul edebilmektedir. Her sayıda en fazla iki tane olmak kaydıyla, kitap kritiğine de yer verilebilmektedir. İmgelem Dergisi hali hazırda on bir (11) index tarafından taranmakta olup, ESCI ve TR Dizin için de başvurusunu yapmış, ULAKBİM Tarafından izlenmektedir. Yayımlanan makalelerden ücret talep edilmemektedir. 

İmgelem Dergisi 7. Sayısından itibaren Türkçe makaleler için Yazım Kurallarına Genişletilmiş Özet bölümü eklemiştir. Dolayısıyla 2020 Aralık Sayısı için makale gönderecek yazarların çalışmalarına en az 700 kelimelik bir genişletilmiş İngilizce özet bölümü eklemeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye Yazım Kuralları başlığı altından erişilebilir. 

2020 Aralık Sayısı için makale son gönderim tarihi talep üzerine 7 Kasım'a uzatılmıştır. 

İmgelem

e-ISSN 2602-4446 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Musa Yavuz ALPTEKİN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/imgelem
Kapak Resmi


IMGELEM Dergisi Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan HAKEMLİ ve ULUSLARARASI açık erişim bir Beşeri Bilimler dergisidir. Başta Sosyoloji ve alt disiplinleri olmak üzere, Sosyal Bilimlerin her alanından çalışma kabul edebilmektedir. Her sayıda en fazla iki tane olmak kaydıyla, kitap kritiğine de yer verilebilmektedir. İmgelem Dergisi hali hazırda on bir (11) index tarafından taranmakta olup, ESCI ve TR Dizin için de başvurusunu yapmış, ULAKBİM Tarafından izlenmektedir. Yayımlanan makalelerden ücret talep edilmemektedir. 

İmgelem Dergisi 7. Sayısından itibaren Türkçe makaleler için Yazım Kurallarına Genişletilmiş Özet bölümü eklemiştir. Dolayısıyla 2020 Aralık Sayısı için makale gönderecek yazarların çalışmalarına en az 700 kelimelik bir genişletilmiş İngilizce özet bölümü eklemeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye Yazım Kuralları başlığı altından erişilebilir. 

2020 Aralık Sayısı için makale son gönderim tarihi talep üzerine 7 Kasım'a uzatılmıştır. 

Cilt 4 - Sayı 6 - 11 Tem 2020
 1. AIRPORTS AS HETEROTOPIAS: POLITICS AND RESISTANCE UNDER DISCIPLINARY POWER
  Sayfalar 1 - 18
  Uğur YILDIZ
 2. TÜRK ULUSAL KİMLİĞİNİN İNŞASINDA GÜNEŞ DİL TEORİSİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ
  Sayfalar 19 - 39
  Mehmet TAYANÇ , Adem İNCE
 3. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KAVRAMSAL İNCELEMESİ: YOZGAT ÖRNEĞİ
  Sayfalar 41 - 62
  Hülya ÇAKIR
 4. THE SIGNIFICANCE OF AVATARS FOR INTERNET FORUMS USERS
  Sayfalar 63 - 80
  Mikail PUŞKİN
 5. AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUK: ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ ŞİDDET DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA*
  Sayfalar 81 - 106
  Zeliha SAĞNIÇ , Selim KARYELİOĞLU
 6. 1930’LAR TÜRKİYE’SİNİN KÜLTÜREL HAREKETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ: NECİP FAZIL KISAKÜREK VE AĞAÇ DERGİSİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 107 - 130
  İlker ASLAN
 7. DİNİN YENİDEN DEVLET ALANINA TAŞINMASINDA MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ’NİN ROLÜ
  Sayfalar 131 - 156
  Mehmet Ali MERT
 8. “BEN DANIEL BLAKE” FİLMİNİN BİREYİN YAŞLILIK DÖNEMİ ÇATIŞMALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 157 - 176
  Mehmet Emre GÜL , Talha Şahin Han
 9. DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN ULUSLARARASI GÜVENLİK ALGISI
  Sayfalar 177 - 204
  Bedri ŞAHİN
 10. ASKERİ SEVK VE İDARENİN BİLİM VE SANATLA OLAN İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 205 - 224
  Murat ŞENGÖZ
 11. 1950’LER TÜRKİYESİ’NDE MODERNLEŞME SÜREÇLERİ BAĞLAMINDA NECATİ CUMALI’NIN “AKLIM ARKADA KALACAK” ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 225 - 244
  Neval KARANFİL
 12. PIERRE BOURDIEU’NÜN SOSYOLOJİSİNDE BEDEN, CİNSİYET VE CİNSELLİK
  Sayfalar 245 - 264
  Murat ARPACI
 13. SOSYAL ÇALIŞMADA ÇAĞDAŞ ELEŞTİREL PERSPEKTİFLER
  Sayfalar 265 - 271
  Bekir GÜZEL