e-ISSN: 2602-4446
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Musa Yavuz ALPTEKİN
Kapak Resmi
       

IMGELEM Dergisi Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan HAKEMLİ ve ULUSLARARASI açık erişim bir Beşeri Bilimler dergisidir. 

Aralık 2021 Sayısı için makale gönderim süreci sona ermeştir. Bundan sonra gönderilecek makaleler Temmuz 2022 sayısı için işleme konulabilecektir.  

Gönderilen makalelerin benzerlik raporunun sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir. Detaylı bilgiye Yazım Kuralları / Etik İlkeler kısmından ulaşılabilir. 

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE'DE YERLİ SOSYOLOJİ ÇAĞRISINA KARŞIT ELEŞTİRİLERE BAKIŞ

Araştırma Makalesi

AFRİKA’DA ASKERİ-POLİTİK FAALİYETLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: GABON CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

THE DEVELOPMENT OF THE INVENTORY OF TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES TO PARENTING: RELIABILITY AND VALIDITY

Araştırma Makalesi

WEB TABANLI DERSLERDE ÖĞRENCİ BAĞLILIĞI VE MEMNUNİYETİNİN YORDAYICISI OLARAK TEKNOLOJİ KABULÜ VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUM

Derleme

TURİZMDE JEOSEMİYOTİK: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

ÇİN-AVRUPA İLİŞKİLERİNE 17+1 PLATFORMU ETKİSİ: AVRUPA YENİDEN Mİ BÖLÜNÜYOR?

Kitap İncelemesi

Book Review: Christopher J. Bickerton and Carlo Invernizzi Accetti. Technopopulism: The New Logic of Democratic Politics. London: Oxford University Press, 2021, xiii+ 244 pp. ISBN 978–0–19–880776–6, DOI: 10.1093/oso/9780198807766.001.0001

Araştırma Makalesi

Sürdürülebilir Turizm Anlayışı Kapsamında Bir Destinasyon Yönetim Modeli Önerisi

Araştırma Makalesi

DICKENSIAN CONCEPT OF ANDROGYNOUS SELF: GENDER RELATIONS IN DAVID COPPERFIELD

Araştırma Makalesi

RAYONISM IN EARLY MODERN ART – A FLEETING RAY OF LIGHT

Araştırma Makalesi

Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddet Farkındalığının Açıklanmasında Aktif Yurttaşlık Öz-Yeterlik Algısı Ve Çeşitli Demografik Değişkenlerin Rolü

Araştırma Makalesi

ILLEGAL AFFAIRS AND DARK RELATIONS ON THE TURKEY-BULGARIA ROUTE -TÜRKİYE-BULGARİSTAN GÜZERGÂHINDA YASADIŞI İŞLER VE KARANLIK İLİŞKİLER

Araştırma Makalesi

L’ADIEU AU CORPS AND THE SOUND OF SILENCE IN THE EXAMPLE OF THE MOVIE “SOUND OF METAL”

Araştırma Makalesi

Inflation as an Instrument of Monetary Regulation

Araştırma Makalesi

MADDE KULLANIMI VE BABA OĞUL İLİŞKİLERİNE DAİR BİR NİTEL BİR DEĞERLENDİRME


14274


15014


14279


14276


1509014277


14278

14280


19416


14281

14846