Amaç ve Kapsam

Istanbul Management Journal, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü bünyesinde çıkarılan uluslararası ve açık erişimli hakemli bilimsel bir dergidir. Dergiye kabul edilen makaleler, Türkçe ve İngilizce dillerinde 1975-2016 yılları arasında basılı ortamda yayınlanmıştır. Dergimiz, 2010 yılından itibaren elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Şubat 2018’e kadar adı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi iken, kurumumuz ve dergimizin uluslararası alanda başarılı olma vizyonu çerçevesinde adı Istanbul Management Journal olarak değiştirilmiştir.
Istanbul Management Journal yılda iki kez haziran ve aralık aylarında yayınlanır. Proquest, Ebsco, RePEc IDEAS, RePEc EconPapers indeks ve veritabanlarında yer almaktadır.

Istanbul Management Journal, Yönetim alanındaki ilgililer için yönetim sorunlarına odaklanılan ve bu sorunların araştırıldığı bir platform sağlamayı ve platformun beklentilerine uygun yüksek nitelikte araştırmalar ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Dergi, Yönetim alanına ve bu alanın alt konularına odaklanır. Alt alanlarla iç içe geçmiş teorik ve pratik konuları ele alan disiplinlerarası çalışmalara da açıktır. Derginin kapsamında aşağıdaki konu alanları yer alır:


• Yönetim ve Organizasyon,
• Stratejik Yönetim,
• İnsan Kaynakları Yönetimi,
• Örgütsel Davranış,
• Örgüt Teorisi,
• Örgüt Tarihi,
• İşletme Tarihi,
• Yönetim Tarihi.


Derginin hedef kitlesini akademisyen araştırmacılar, profesyonel araştırmacılar, iş dünyasından profesyoneller, üniversite öğrencileri ve konulara ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.