e-ISSN: 2619-9254
Başlangıç: 1975
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Istanbul Management Journal, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü bünyesinde çıkarılan uluslararası ve açık erişimli hakemli bilimsel bir dergidir. Dergiye kabul edilen makaleler, Türkçe ve İngilizce dillerinde 1975-2016 yılları arasında basılı ortamda yayınlanmıştır. Dergimiz, 2010 yılından itibaren elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Şubat 2018’e kadar adı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi iken, kurumumuz ve dergimizin uluslararası alanda başarılı olma vizyonu çerçevesinde adı Istanbul Management Journal olarak değiştirilmiştir.

Dergimiz yönetim sorunlarına ilişkin yayınlara yer vererek araştırmacıları yönetim sorunlarına eğilen Yönetim ve Strateji, İnsan Kaynakları, Örgütsel Davranış, Örgüt Teorisi, İşletme Tarihi ve Yönetim Tarihi konularına odaklanmış disiplinlerarası çalışmalar yapma yönünde teşvik etmeyi amaçlar. Bu doğrultuda dergideki yayınların profesyonel yaşamdaki yöneticiler, araştırmacılar ve diğer ilgili taraflar için literatüre katkı sağlayan teorik altyapıyı ve uygulamacılara yönelik pratik bilgileri bir araya getirmesine odaklanılır. Istanbul Management Journal, amaç ve odağı kapsamında; yönetim ve organizasyon, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, örgüt teorisi, örgüt tarihi, işletme tarihi, yönetim tarihi konularında yapılan çalışmalara ve bu konuları odağına alan çok disiplinli çalışmaları kabul eder.

Istanbul Management Journal, yayın dili İngilizce olacak şekilde her yıl iki sayı (Haziran ve Aralık) şeklinde yayımlanır. Dergi; Proquest, Ebsco, RePEc IDEAS, RePEc EconPapers dizinlerinde taranmaktadır. Dergi’nin, TR Dizin ve ESCI (Emerging Science Citation Index) dizinlerinde başvuruları tamamlanmış olup, diğer önde gelen indeks ve veri tabanlarında değerlendirilme ve başvuru süreçleri devam etmektedir.

İletişim Dergi Tarihçesi