e-ISSN: 2619-9254
Başlangıç: 1975
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Istanbul Management Journal, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün uluslararası hakemli resmi akademik dergisidir. Seçilen çalışmalar, Türkçe ve İngilizce olarak 1975'ten bu yana basılı olarak ve 2010'dan bu yana ise elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Şubat 2018’e kadar adı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi iken uluslararası alanda başarılı olma vizyonu çerçevesinde adı “Istanbul Management Journal” olarak değiştirilmiştir. Dergimiz araştırmacıları işletme, ekonomi ve ilgili alanlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin teorik ve pratik olarak yapılan disiplinler arası çalışmalar yapmaya yöneltmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Istanbul Management Journal, yönetim ve strateji, örgütsel teori, insan kaynakları, örgütsel davranış, işletme ve yönetim tarihi, üretim yönetimi, finans, muhasebe, pazarlama ve ekonomi gibi alanlarda yapılmış çalışmaları kabul etmektedir. Istanbul Management Journal, %85 İngilizce ve %15 Türkçe yayın dağılımı olacak şekilde her yıl iki sayı (Haziran ve Aralık) şeklinde yayımlanır. Proquest, Ebsco, RePEc IDEAS, RePEc EconPapers dizinlerinde taranmaktadır. Dergimizin, TR Dizin ve ESCI (Emerging Science Citation Index) dizinlerinde ise başvuruları tamamlanmış olup, değerlendirme sürecindedir.

İletişim Dergi Tarihçesi