Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 105 - 115 2018-05-01

STRATEGIC CHALLENGES AND DEVELOPMENT OF TRANSPORTATION SYSTEMS: KTB KARS-TBILISI-BAKU INTERNATIONAL RAILWAY PROJECT EXAMPLE
ULAŞIM SİSTEMLERİNİN GELİŞMESİNDE STRATEJİK KARARLAR VE YÖNETİM ŞEKLİ: KTB KARS-TİFLİS-BAKÜ ULUSLARARASI DEMİRYOLU PROJESİ ÖRNEĞİ

İhsan GÜLAY [1]


In this study how the rich and historical Eurasian culture is enriched with the launching of Kars-Tbilisi-Baku KTB International Railway Project as an outcome of the bridging geo-strategic location of Turkey between Europe and Asia. At the same time, the effects of this railway line on the integration of the Turkish world will be discussed. Because a historical railway line has significant effects on the Turkish World in the context of economy, strategy and administration. In today's globalizing world trade, where competition is experienced using the latest technologies, the importance of the "logistics" sector is better understood. In this study, it is underlined how the countries with developed transportation systems have a greater chance in international trade competition. Within this perspective, Kars-Tbilisi-Baku International Project is evaluated as an example in terms of its contribution to both Turkish economy and the collaboration among neighbouring countries
Bu çalışmada, Türkiye’nin Avrasya ülkeleriyle tarihi derinliği olan ortak kültürünün, Avrupa ve Asya arasında köprü vazifesi gören jeo-stratejik coğrafi konumunun bir ürünü olarak, Kars-Tiflis-Bakü KTB Uluslararası Demiryolu Projesinin hizmete girmesiyle ne şekilde daha da artan işbirliği ile zenginleşeceğine yer verilmiştir. Aynı zamanda bu demiryolu hattının Türk Dünyası’nın bütünleşmesi üzerine etkileri tartışılacaktır. Çünkü tarihi bir demiryolu hattının ekonomi, strateji ve yönetim bağlamında Türk Dünyası üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Rekabetin en son teknolojiler kullanılarak yaşandığı günümüzün küreselleşen dünya ticaretinde, “lojistik” sektörünün önemi daha çok anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, artık ulaşım sektörünün üretim sektörü kadar ticarette önemli yer tutarak ulaşım sistemleri gelişmiş ülkelerin uluslararası ticaretinden pay alma şanslarının ne şekilde daha fazla olacağına değinilmektedir. Bu bağlamda Kars-Tiflis-Bakü Uluslararası Demiryolu Projesi örnek olarak ele alınarak Türkiye’nin ekonomik kazanımının yanı sıra bölge ülkeleriyle işbirliğini geliştirme stratejisine de sağladığı katkılara yer verilmektedir
 • Bakkal, Muharrem; Süreyya Bakkal; Gökmen Kantar (2018) “Türkiye’de Yapılan 1 Kasım 2015 Seçimlerinin, Makro Ekonomiye Etkileri”, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, Cilt: 10/KIŞ, Sayı: 37 KARS.
 • Gündüz, Ş. (2016). “How to Make Blue Ocean Turning into Red Blue Again: A Case Study of a Room Escape Game, Proceedings of ADVED 2016”, II. International Conference on Advances in Education and Social Sciences, Istanbul.
 • Günel, Ömer Faruk- Star Gazetesi, 10 Ocak 2001.
 • Kantar, Gökmen (2017). “Türk Siyasetinde Politik Dil Kullanımı: Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Miting Konuşmalarının, Söylem Dilinin İçerik Analizi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı:4.
 • Perk, Anıl- Dünya Gazetesi, 27 Eylül 2000.
 • Marangoz, M. (2013). Girişimcilik, 2. Baskı, İstanbul: Beta Basım.
 • T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı 2009-2013 Stratejik Planı, Ankara.
 • T.C. Ulaştırma Bakanlığı Ulaşan ve Erişen Türkiye 2009, Ankara.
 • Ulaştırma Bakanlığı Stratejik Planı 2009-2013, Ankara, 2008.
 • Ulaşımdan İletişime Kalkınan Türkiye 2003-2007, Ankara, 2007.
 • cgrty34.blogspot.com.tr/2016/12/turkiyedeulasım-sistemlerinin-gelisimi.html (Erişim Tarihi:15.3.2018)
 • slideplayer.biz.tr/slide/2611291 (Erişim Tarihi:16.03.2018)
 • www.cografyabilimi.gen.tr/ulasimin-ekonomiye-etkisi (Erişim Tarihi:15.03.2018)
 • http://blog.milliyet.com.tr/osmanli-cagdaslarindan-asla-geri-kalmamistir-iste-osmanli-imalat-veuretim-yetenegi---6-/Blog/?BlogNo=438836 (Erişim Tarihi: 17.03.2018)
 • http://www.haberturk.com/baku-tiflis-kars-demiryolu-hattinda-hedef-cin-1846392 (Erişim Tarihi: 17.03.2018)
 • htts://www.setav.org/demirden-ipek-yolu-baku-tiflis-kars-demiryolu-hatti (Erişim Tarihi: 17.03.2018)
 • www.trthaber.com/haber/gundem/baku-tiflis-kars-demiryolu-acildi-339560.html (Erişim Tarihi: 16.03.2018).
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: İhsan GÜLAY
Kurum: Maltepe Üniversitesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2018

APA Gülay, İ . (2018). STRATEGIC CHALLENGES AND DEVELOPMENT OF TRANSPORTATION SYSTEMS: KTB KARS-TBILISI-BAKU INTERNATIONAL RAILWAY PROJECT EXAMPLE . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 3 (1) , 105-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57379/812973