BibTex RIS Kaynak Göster

SINIR GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA TÜRKİYE-İRAN HUDUT İLİŞKİLERİ1

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 32 - 43, 01.11.2017

Öz

Türkiye-İran ilişkilerinde öne çıkan sorunların başında jeopolitik sorunlar gelmektedir. Bunun yanında mezhepsel ve ideolojik farklılıkların olması her iki ülkede karşılıklı güvensizliği tetiklemiştir. Ancak Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler jeopolitik açıdan İran ile Türkiye’nin ilişkilerinin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda uzun süredir yürütülen hudut ilişkilerinin geliştirilmesi ve hududun muhafazası konusunda jeostratejik adımların atılması iki ülkenin menfaatine olacaktır. Sağlıklı bir iletişim ile ilişkilerin her alanda geliştirilebilmesi halinde iki komşu ülke bölgede güçlü aktör olarak hâkimiyetlerine devam edebileceklerdir

Kaynakça

 • Albayrak, R. (2013). Türklerin İran’ı, Berikan Yayınevi, Ankara.
 • As, E. (2010). XVI. YY. dan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Türk-İran Sınır Sorunları ve Çözümü
 • Ankara Üni. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, s:219-253, Ankara. Aziz, A. (2003). Siyasal İletişim, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Benard, C. (2003). ‘Civil Democratic Islam, Partners, Resources and Strategies’, Supported by the Smith Richardson Foundation, Rand, National Security Research Division, Santa Monica, USA.
 • Cox, R.W. (1981), “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory”
 • Millennium-Journal of International Studies, 10 (2), s:126-155, London. Çetinsaya, G. https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=354876
 • Dozier, D.M. ve William P. E. (2005). “Halkla İlişkiler Programlarının Değerlendirilmesi
 • Programların Etkileri Konusunda Literatürün Bize Söyledikleri.” Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. (der.) James E. Grunig. Rota Yayınları. İstanbul. İnat, K.(2009). “Türkiye’nin Son Dönemde İran Politikası: Barış ve Kalkınma İçin Karşılıklı
 • Bağımlılık”, ORSAM-Ortadoğu Analiz, cilt: 1, sayı: 10, Ankara. Kalın, İ. (2010). “Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi”, Yükselen Değer Türkiye, MÜSİYAD, s:49-67, İstanbul.
 • Karagül, İ. , (2017) ; internet: http://www.yenisafak.com/yazarlar/ibrahimkaragul/cemaatler-tehdit-mi- bu-tartismayi-kim-yonetiyor-2040025, Erişim: 08.09.2017.
 • Oberling, P. (1997). “Atatürk ve Rıza Şah”, (Çev. Hasan Mert), Tarih İncelemeleri Dergisi XII, s.209- , İzmir. Önen, N. (2015) ; İnternet: Küreselleşme Ekseninde Değişen Güvenlik Algısı http://akademikperspektif.com/2015/03/16/kuresellesme-ekseninde-degisen-guvenlik-algisi/, en son erişim: 20/09/2017.
 • Öztürk, B. ve Bulut, İ. (2017).” Küreselleşen Dünyada Devletlerin Sınır Güvenliği: Uludere Sınırı
 • Örneği”, Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları, Derleyen: Tolga Sekman, S.189-209, Tasam Yayınları, İstanbul. Potter, E.(2002). “Canada and the New Public Diplomacy”, Netherlands Institute of International Relations, Hollanda.
 • Szondi, G. (2008). Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences.
 • Clingendael: Naderland İnstitute of İnternational Relations, Naderland. Szondi, G. (2009). “Central and Eastern European Public Diplomacy”. Routledge handbook of Public
 • Diplomacy. Derleyenler: Nancy Snow and Philip Taylor. NY: Routledge. TSK Basın açıklaması, http://www.tsk.tr/Faaliyetler/Faaliyet_20. Yağmurlu, A. (2007). “Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi”, İletişim Araştırmaları
 • Dergisi, C. 5, s:9-38. İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara. Yeşilbursa, B.K. (1996). 'The Baghdad Pact and Anglo-American Defence Policies in the Middle East, 1959', Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Manchester, USA.

TURKEY-İRAN BORDER RELATIONS IN THE SCOPE OF BORDER SECURITY

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 32 - 43, 01.11.2017

Öz

Geopolitical problems are at the forefront of the prominent problems in Turkey-Iran relations. In addition, sectarian and ideological differences have triggered mutual insecurity in both countries. However, from a geopolitical point of developments in the Middle East, requires the improvement of Turkey's relations with Iran. In this context, the development of border relations for a long time carried out the steps to be taken and the border of the two countries on the conservation of geostrategic advantage. A healthy communication should be developed in all areas of relations with the two neighbouring will be able to continue their dominance as a powerful actor in the region

Kaynakça

 • Albayrak, R. (2013). Türklerin İran’ı, Berikan Yayınevi, Ankara.
 • As, E. (2010). XVI. YY. dan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Türk-İran Sınır Sorunları ve Çözümü
 • Ankara Üni. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, s:219-253, Ankara. Aziz, A. (2003). Siyasal İletişim, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Benard, C. (2003). ‘Civil Democratic Islam, Partners, Resources and Strategies’, Supported by the Smith Richardson Foundation, Rand, National Security Research Division, Santa Monica, USA.
 • Cox, R.W. (1981), “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory”
 • Millennium-Journal of International Studies, 10 (2), s:126-155, London. Çetinsaya, G. https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=354876
 • Dozier, D.M. ve William P. E. (2005). “Halkla İlişkiler Programlarının Değerlendirilmesi
 • Programların Etkileri Konusunda Literatürün Bize Söyledikleri.” Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. (der.) James E. Grunig. Rota Yayınları. İstanbul. İnat, K.(2009). “Türkiye’nin Son Dönemde İran Politikası: Barış ve Kalkınma İçin Karşılıklı
 • Bağımlılık”, ORSAM-Ortadoğu Analiz, cilt: 1, sayı: 10, Ankara. Kalın, İ. (2010). “Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi”, Yükselen Değer Türkiye, MÜSİYAD, s:49-67, İstanbul.
 • Karagül, İ. , (2017) ; internet: http://www.yenisafak.com/yazarlar/ibrahimkaragul/cemaatler-tehdit-mi- bu-tartismayi-kim-yonetiyor-2040025, Erişim: 08.09.2017.
 • Oberling, P. (1997). “Atatürk ve Rıza Şah”, (Çev. Hasan Mert), Tarih İncelemeleri Dergisi XII, s.209- , İzmir. Önen, N. (2015) ; İnternet: Küreselleşme Ekseninde Değişen Güvenlik Algısı http://akademikperspektif.com/2015/03/16/kuresellesme-ekseninde-degisen-guvenlik-algisi/, en son erişim: 20/09/2017.
 • Öztürk, B. ve Bulut, İ. (2017).” Küreselleşen Dünyada Devletlerin Sınır Güvenliği: Uludere Sınırı
 • Örneği”, Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları, Derleyen: Tolga Sekman, S.189-209, Tasam Yayınları, İstanbul. Potter, E.(2002). “Canada and the New Public Diplomacy”, Netherlands Institute of International Relations, Hollanda.
 • Szondi, G. (2008). Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences.
 • Clingendael: Naderland İnstitute of İnternational Relations, Naderland. Szondi, G. (2009). “Central and Eastern European Public Diplomacy”. Routledge handbook of Public
 • Diplomacy. Derleyenler: Nancy Snow and Philip Taylor. NY: Routledge. TSK Basın açıklaması, http://www.tsk.tr/Faaliyetler/Faaliyet_20. Yağmurlu, A. (2007). “Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi”, İletişim Araştırmaları
 • Dergisi, C. 5, s:9-38. İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara. Yeşilbursa, B.K. (1996). 'The Baghdad Pact and Anglo-American Defence Policies in the Middle East, 1959', Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Manchester, USA.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Bülent ÖZTÜRK

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÖZTÜRK, B. (2017). TURKEY-İRAN BORDER RELATIONS IN THE SCOPE OF BORDER SECURITY. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 2(2), 32-43. https://doi.org/10.26899/inciss.41