Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 211 - 229 2020-11-05

Covid 19 ile birlikte gelecek planları bugüne çekilmek zorunda kalındı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının etkilerinden korunabilmek adına eğitim uygulamaları yüzyüze yerine uzaktan eğitime dönüştü. Uzaktan eğitimin başarı ya da başarısızlığı bir yana; İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, yeni medya imkanları, sosyal medyanın yaşamın bir parçası haline gelmesi, çalışma ve iş modellerinin farklılaşması, endüstri, ekonomi ve toplumsal değişimler Dijital Çağda Yüksek Öğretimin Geleceğinin yeniden tasarlanmasını zorunluluk haline getirdi. Yüksek öğretim kurumlarının müfredatlarının, Öğrenme çıktılarının gelecek beklentilerine uygunluğu, Öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin gelecekteki rolü, Yüksek öğretim kurumlarının misyonundaki değişen rolü erişim ve eşitlik bağlamında irdelenmesi gerekmektedir.
Yüksek öğretim, diijtalleşme, eğitim, Sayısallaşma
  • TÜRK MEHMET SEZAİ (2019). ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ ÇOCUKLARIN YENİ MEDYA KULLANIM PRATİKLERİ VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DURUM ANALİZİ. 23. Milletlerarası Kooperatifçilik kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5824701)
  • TÜRK MEHMET SEZAİ,GÖKMEN ESMA (2017). EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE YENİ MEDYA BAĞLAMLI EĞİTİM. ASOS KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3920534)
  • TÜRK MEHMET SEZAİ (2017). Eğitimde yeni paradigma: Yeni medya bağlamlı eğitim. IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, 598(598) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511403)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4617-2716
Yazar: Zühal TOPCU
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3619-4241
Yazar: Mehmet Sezai TÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA HACIBAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Kasım 2020

APA Topcu, Z , Türk, M . (2020). DİJİTAL ÇAĞDA YÜKSEK ÖĞRETİMİN GELECEĞİ . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 211-229 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57705/806678