Kitap İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Medya Çalışmaları: Tarih, Dijitalleşme ve Dönüşüm, Ed. Erkam Temir, Ankara: Nobel Yayınları 2021, 310 Sayfa, ISBN: 978-625-439-442-3

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 201 - 204, 05.11.2021

Öz

Medya Çalışmaları: Tarih, Dijitalleşme ve Dönüşüm kitabı insan hayatının her alanında kendine yer edinen, iletişimi, bilgi paylaşımını ve yaşamı kolaylaştıran, bazen de kişiyi hapseden medyanın geçmişten günümüze hangi evrelerden geçerek dönüştüğü, bireysel ve toplumsal yaşama ve hatta kişilerin düşünce biçimlerine olumlu ya da olumsuz ne tür etkilerinin olduğu, hangi amaçlar ile kullanılabileceği, kullanılırken hangi etik sorunları bünyesinde barındırdığı, bunların yanı sıra basının ve gazeteciliğin artan önemi gibi üzerinde durulması gereken konuların objektif bir bakış açısı ile açıklandığı bir eserdir.

Kaynakça

  • Aydın, E. (2021). Stratejik Yönetim ve Sosyal Medya. Erkam Temir (Edt.) Medya Çalışmaları: Tarih, Dijitalleşme ve Dönüşüm içinde. (s. 143-172). Ankara: Nobel Yayınları.
  • Çakır, A. (2021). Osmanlı Devleti’nde Basının Genel Görünümü. Erkam Temir (Edt.) Medya Çalışmaları: Tarih, Dijitalleşme ve Dönüşüm içinde. (s. 1-32). Ankara: Nobel Yayınları.
  • Kılınç, İ. (2021). Küresel Salgın Sürecinde Basının Artan Rolü: Gelecek Krizler İçin Yarattığı Dönüşümler/Değişimler. Erkam Temir (Edt.) Medya Çalışmaları: Tarih, Dijitalleşme ve Dönüşüm içinde. (s. 217-240).
  • Öztürk, B. (2021). Covid-19 Salgınının Medya Üzerinden Siyasallaştırılması Üzerine Bir Söylem Analizi. Erkam Temir (Edt.) Medya Çalışmaları: Tarih, Dijitalleşme ve Dönüşüm içinde. (s. 249-289). Ankara: Nobel Yayınları.
  • Şentürk, Z.A. ve Ayyıldız, A. (2021). Dijitalleşen Dünyada Etiğe Erişim: Yeni Medya ile Gelen Etik Problemlere Bir Bakış. Erkam Temir (Edt.) Medya Çalışmaları: Tarih, Dijitalleşme ve Dönüşüm içinde. (s. 109-137). Ankara: Nobel Yayınları.
  • Şüküroğlu, V.K. (2021). Medya ve Kültürün Dijitalleşmesinin Tüketim Alışkanlıklarına Yansıması. Erkam Temir (Edt.) Medya Çalışmaları: Tarih, Dijitalleşme ve Dönüşüm içinde. (s. 175-211).
  • Temir, E. (2021). Medyanın Düşünme Biçimine Etkisi: Klip Düşünme. Erkam Temir (Edt.) Medya Çalışmaları: Tarih, Dijitalleşme ve Dönüşüm içinde. (s. 85-105). Ankara: Nobel Yayınları.
  • Ünal, B. (2021). Geçmişten Geleceğe Habercilik Yaklaşımlarında Dönüşümler. Erkam Temir (Edt.). Medya Çalışmaları: Tarih, Dijitalleşme ve Dönüşüm içinde. (s. 37-78). Ankara: Nobel Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap İncelemesi
Yazarlar

Pervin ÇAKIR
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-8166-3126
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çakır, P. (2021). Medya Çalışmaları: Tarih, Dijitalleşme ve Dönüşüm, Ed. Erkam Temir, Ankara: Nobel Yayınları 2021, 310 Sayfa, ISBN: 978-625-439-442-3 . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 6 (2) , 201-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/68546/1036466