Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

STRATEJİK PLANLAMANIN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ KONUSUNDA ANKARA’DAKİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 103 - 114, 05.11.2021

Öz

Bu çalışmada stratejik planlamanın ilköğretim okullarında uygulanabilirliği konusunda yönetici ve öğretmen görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Tarama modeli niteliğinde olan araştırmanın evrenini Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan ilköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi merkez ilçelerde görev yapan yönetici ve öğretmenler arasından random yöntemi ile seçilmiş yönetici ve öğretmenlerden oluşturulmuştur. Örneklem grubuna araştırmacı tarafından DPT’nin hazırlamış olduğu “Kamu Kurumları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu“ dikkate alınarak hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenip, SPSS istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Seçilen bazı değişkenlerin yönetici ve öğretmen görüşleri üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Durum analizi, misyonumuz ve vizyonumuz, gitmek istediğimiz yer ve başarımızı değerlendirme boyutlarıyla ilgili görüşler arasından cinsiyet, görev ve ilçe değişkenlerine göre incelendiğinde aralarında anlamlı farklar olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Aksu, M. (2002). Eğitimde stratejik planlama ve toplam kalite yönetimi.Anı Yayıncılık
 • Aytaç, T. (2000). Okul vizyonu nedir? nasıl geliştirilir” , yönetimde çağdaş yaklaşımlar , Ankara : Anı Yayıncılık.
 • Balcı, A. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler [Research methods, techniques and principles in social sciences]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Balcı, A. (1996). Etkili okul ve Türkiye’de uygulanabilirliği, Yeni TürkiyeOcak,-Şubat
 • Can, T. (1996). Kamu kuruluşları için stratejik planlama. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çalık, T. (2003). Eğitimde stratejik planlama ve okulların stratejik planlama açısından nitel değerlendirme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 251-268.
 • Çalışkur, A. (2003). Müfredat Laboratuar Okullarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenlerin Stratejik Planlama, Misyon ve Vizyonla İlgili Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demirkaya, D. (2007). “İlköğretim Okullarında Stratejik Planlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • DPT (2006). Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Ankara.
 • Ertan, Z. (2000). İlköğretim Okullarını Öğrenen Organizasyona Dönüştürmede Yönetici ve Öğretmen Algıları (Ankara İli Örneği). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi: Ankara.
 • Kanalan, E. (2004). Müfredat Laboratuar İlköğretim Okullarında Planlı Okul Gelişimi Sürecinde Stratejik Plan Geliştirme Sorunları. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Özdemir, S. (1999). Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlamanın Türk Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği, Ankara.
 • Özgener, Ş. (1998). “Öğrenen organizasyon anlayışının gerçek yönetim uygulamalarına yansıtılması”, Verimlilik Dergisi, Ankara : Mpm Yayınları.
 • Ünsal, N. (2006). Stratejik Planlamanın Milli Eğitim Bakanlığı’ında Uygulanabilirliği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Turan KANTOS
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-8727-2161
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Kasım 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
KANTOS, T. (2021). STRATEJİK PLANLAMANIN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ KONUSUNDA ANKARA’DAKİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 6(2), 103-114.