Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 73 - 100 2019-05-31

TÜRKİYE’DE YEREL MEDYANIN SORUN ALANLARININ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ

Harun DAĞ [1]


Bu çalışma, yerel medyanın başlıca sorun alanlarının çalışma ilişkilerine etkisini incelenmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada yerel medyanın başlıca sorun alanları ve bu sorun alanlarının çalışma ilişkilerine etkisi Antalya örneğinde incelenmiştir. Birinci bölümde Türkiye’deki yerel medyanın tarihine değinilmiştir. İkinci bölümde Türkiye’deki yerel medyanın yapılanması, sorun alanları ve çalışma ilişkileri tartışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise toplanan veriler analiz edilmiştir. Verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Antalya yerel medyasında çalışan 150 kişiye 49 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 24 programı ile analiz edilmiştir. Analizler neticesinde elde edilen bulgulara göre, sırasıyla yerel medyanın başlıca sorun alanlarından ekonomi odaklı sorunlar, medyada sendika odaklı sorunlar, mesleki özgürlükten yoksunluk, emek odaklı sorunlar, çalışanların niteliği odaklı sorunlar, haber kaynakları odaklı sorunlar, ilan reklam odaklı sorunlar, tiraj ve reyting odaklı sorunlar çalışma ilişkilerini yüksek oranda etkilerken, teknolojik yetersizliklerin çalışma ilişkilerine etkisi düşüktür. Ayrıca yerel medyadaki sorunlar azaldıkça çalışanların iş tatmini, kuruma bağlılığı ve mesleğin saygınlığına olan inancının arttığı görülmüştür.

Yerel Medya, Çalışma İlişkileri, Sorun Alanları, Antalya
  • Alav, Orhan (2001). Kitle İletişim ve Medya (Isparta Örneği), Isparta: Fakülte KitapeviBayram, Levent (2005), Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Sayıştay Dergisi, Cilt:6 Sayı: 56, 125-139.Çekmecelioğlu, Hülya (2006), İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma, İş, Güç - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Haziran 2006, Cilt: 8 Sayı: 2, 153-168.Çöl, Caner (2004), Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi, İş, Güç - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Haziran 2004, Cilt: 6 Sayı: 2, 4-11.Durna, Ufuk ve Eren, Veysel (2005), Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık, Doğuş Üniversitesi Dergisi: Doğuş Üniversitesi, Cilt: 6 Sayı: 2, 210-219.Dursun, Çiler ve Alemdar, Korkmaz (1999), Medya Dünyası, Der: Korkmaz Alemdar Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, İstanbul: Afa Yayınları. Gezgin, Suat (2007). Türkiye’de Yerel Basın, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.Girgin, Atilla (2001), Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, İstanbul: İnkılap Kitabevi. Girgin, Atilla (2011), Türkiye’de Yerel Basın, İstanbul: Der Yayınları. İnuğur, Nuri (1992), Türk Basın Tarihi, İstanbul: Erdini Basım ve Yayınevi.Kabacalı, Alpay (2000), Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Matbaa, Basın ve Yayın, İstanbul: Literatür Yayıncılık. Keser, Aşkın (2012), Çalışma Psikolojisi, Bursa: Ekin Yayınevi. Koloğlu, Orhan (2015), Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi, İstanbul: Pozitif Yayınları. Koyukan, Bilge R. (1995), Anadolu Basını Hakkında İstatistiki Gözlemler, Kebikeç Dergisi, Sayı: 2, 165-173.Okay, Ayla ve Okay Aydemir (2011), Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları Ozan, Rengin (2003), Yerel Televizyon Derken, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi: İstanbul Üniversitesi, Cilt 16, 577-590.Özerbaş, Somuncuoğlu D. (2014), Türk Medya Çalışanlarının Kurumsal Bağlılığın İncelenmesi, Humanities Sciences, Cilt: 9 Sayı: 2, 82-94.Özkalp, Enver ve Kırel Çiğdem (2013), Örgütsel Davranış, Bursa: Ekin Yayınevi. Özkaya, Yücel (1989), Milli Mücadele’de Atatürk ve Basın (1919-1921), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.Pınar, İbrahim, Kamaşak, Rıfat ve Bulutlar Füsun (2008), İş Tatmini Oluşturan Boyutların Toplam Tatmin Üzerindeki Etkilerinin Doğrulayıcı Faktör Analizi ile İncelenmesi Üzerine Türk İşletmelerinde Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi: İstanbul Üniversitesi, Cilt: 37 Sayı: 2, 151-166
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1345-9489
Yazar: Harun DAĞ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { inifedergi543330, journal = {İNİF E - Dergi}, issn = {}, eissn = {2528-9519}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {73 - 100}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE YEREL MEDYANIN SORUN ALANLARININ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Dağ, Harun} }
APA Dağ, H . (2019). TÜRKİYE’DE YEREL MEDYANIN SORUN ALANLARININ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ . İNİF E - Dergi , 4 (1) , 73-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inifedergi/issue/46490/543330
MLA Dağ, H . "TÜRKİYE’DE YEREL MEDYANIN SORUN ALANLARININ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ" . İNİF E - Dergi 4 (2019 ): 73-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inifedergi/issue/46490/543330>
Chicago Dağ, H . "TÜRKİYE’DE YEREL MEDYANIN SORUN ALANLARININ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ". İNİF E - Dergi 4 (2019 ): 73-100
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE YEREL MEDYANIN SORUN ALANLARININ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ AU - Harun Dağ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İNİF E - Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 100 VL - 4 IS - 1 SN - -2528-9519 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İNİF E - Dergi TÜRKİYE’DE YEREL MEDYANIN SORUN ALANLARININ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ %A Harun Dağ %T TÜRKİYE’DE YEREL MEDYANIN SORUN ALANLARININ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ %D 2019 %J İNİF E - Dergi %P -2528-9519 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Dağ, Harun . "TÜRKİYE’DE YEREL MEDYANIN SORUN ALANLARININ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ". İNİF E - Dergi 4 / 1 (Mayıs 2019): 73-100 .
AMA Dağ H . TÜRKİYE’DE YEREL MEDYANIN SORUN ALANLARININ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ. İNİF E - Dergi. 2019; 4(1): 73-100.
Vancouver Dağ H . TÜRKİYE’DE YEREL MEDYANIN SORUN ALANLARININ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ. İNİF E - Dergi. 2019; 4(1): 73-100.