Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 472 - 482, 21.06.2020
https://doi.org/10.33715/inonusaglik.715440

Öz

Bu araştırmanın amacı Ebe/Hemşire öğrencilerin kanıta dayalı ebelik ve hemşireliğe yönelik tutumlarının incelenmesidir. Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan bu araştırmanın örneklemini; Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir devlet üniversitesinde ebe/hemşirelik bölümünde okuyan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 626 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, “Öğrencilerin Tanıtım Formu” ve “Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği (KDHYTÖ)” kullanılarak toplanılmıştır. Öğrencilerin KDHYTÖ toplam puan ortalaması 55.46±9.92, “Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik İnanç ve Beklentiler” alt boyut puan ortalaması 27.24±5.87, “Kanıta Dayalı Uygulama Niyeti” alt boyut puan ortalaması 13.83±3.00, “Kanıta Dayalı Hemşirelikle İlgili Duygular” alt boyut puan ortalaması ise 14.38±4.01olarak saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyet, sınıf, mesleği sevme, araştırma yapma, internet kullanım süresi ve tıbbi bilgi edinme süresi ile KDHYTÖ toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Bu araştırma sonucunda; öğrencilerin kanıta dayalı uygulamalara yönelik tutumlarının iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin kanıta dayalı uygulama konusunda tutumlarının belirlenmesi ve eğitim ile kanıta dayalı ebe/hemşirelik uygulamalarının arttırılması ile ilgili stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Kaynakça

 • Ayhan Y. The Validity and Reliability of Attitude Towards Evidence based Nursing Questionnaire for Turkish Sample. Dokuz Eylül University Institute of Health Sciences, Master of Science in Nursing Management, İzmir 2013.
 • Ayhan Y, Kocaman G, Bektaş M. The validity and reliability of attitude towards evidence based nursing questionnaire for Turkish. Journal of Research and Development in Nursing, 2015;17(2-3):21-35.
 • Çelik S, Yılmaz F, Karataş F, Al B, Karakaş NS. Critical Thinking Disposition of Nursing Students and Affecting Factors. The Journal of Health Sciences and Professions, 2015:21:74-85.
 • Cardoso D, Santos E, Cardoso ML, Oliveira CR, Rodrigues MA, Apo´stolo J. Instruments for measuring undergraduate nursing students’ knowledge, attitudes and skills in evidencebased practice: a systematic review protocol. JBI Database System Rev Implement Rep, 2017;15(8):1979–1986.
 • Durmuş M, Gerçek A, Çiftci N. Influence of Problem Solving Skills of Health Workers on Evidence-Based Perceptions of Attitude. The Journal of Academic Social Science, 2017; 5(52):648-661.
 • Gelen İ. The Attitude, Cognitive Awareness and Perception of Cognitive Awareness Strategies in Turkish Course. Çukurova University Institute of Social Sciences. Unpublished PhD Thesis, Adana. 2003.
 • Hart P, Eaton L, Buckner M, Morrow BN, Barrett DT, Fraser DD, Hooks D, Sharrer RL. Effectiveness of a Computer-Based Educational Program on Nurses’ Knowledge, Attitude, and Skill Level Related to Evidence-Based Practice. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2008;5(2): 75–84.
 • Karadaş C, Özdemir L. Evaluation of Nursing Students’ Awareness and Attitudes Towards Nursing Research. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 2015;30–39.
 • Karayağız Muslu G, Baybek H, Tozak Yıldız H, Kıvrak A. Validity and Reliability of The Turkish Version of Knowledge, Attitude and Behaviors of Nursing Students Towards Evidence-Based Nursing Scale. International Refereed Journal of Nursing Researches, 2015;2(3). Doi:10.17371/Uhd.2015310844
 • Korkmaz F. Profesionalizm and Nursing in Turkey. Faculty of Health Sciences Nursing Journal, 2011;59-67.
 • Murphy KA, Guisard Y, Curtin M, Thomas CJ, Crawford RE, Biles J. Impact of the learning context on undergraduate healthcare students evidence-based practice confidence and attitudes. Health Education in Practice: Journal of Research for Professional Learning, 2018;1(1):32-50.
 • Özer-Küçük E, Çakmak S, Kapucu S, Koç M, Kahveci R. Determination of Nursing Students’ Awareness of Evidence-Based Nursing Practice. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 2017;4(2):1–12.
 • Öztürk-Çopur E, Kuru N. Canbolat-Seyman, Ç. Overview of the Evidence Based Practices in Nursing. Journal of Health and Nursing Management, 2015;1(2):51-55.
 • Senyuva E. Nursing Education and Evidence Based Practice. Florence Nightingale Journal of Nursing,2016; 24(1):59-65.
 • Uysal-Toraman A, Bayık-Temel A, Kalkım A, Erkin-Balyacı Ö. Attitudes and Awareness of Research Among Nursing Students Trained Based on Classical and Integrated Education Model. Dokuz Eylul University Electronic Journal of Faculty of Nursing, 2013;6(3):132-138.
 • Yilmaz M, Gürler H. Opinions of Nurses in Relation to Evidence-Based Practice. Florence Nightingale Journal of Nursing, 2017;25(1):1-12.
 • Yılmaz D, Düzgün F, Dikmen Y. An Investigation Into Nurses’ Attitudes Towards Evidence- Based Nursing. Acıbadem University Journal of Health Sciences. 2018. https://doi.org/10.31067/0.2018.91

INVESTIGATION OF MIDWIFERY AND NURSING STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS EVIDENCE-BASED NURSING

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 472 - 482, 21.06.2020
https://doi.org/10.33715/inonusaglik.715440

Öz

The objective of this study is to explore the midwifery and nursing students’ attitudes towards evidence-based nursing. The sample of this descriptive and cross-sectional study included 626 undergraduate students studying midwifery/nursing at a state university in the Eastern Anatolia Region of Turkey. The data were collected using the “Descriptive Form for Students” and the “Evidence-Based Nursing Attitude Questionnaire (EBNAQ).” The mean total score of the students in EBNAQ was 55.46±9.92, their mean score in the subscale “Beliefs and Expectations About Evidence-Based Nursing” was 27.24±5.87, their mean score in the subscale “Evidence-Based Practice Intention” was 13.83±3.00, and their mean score in the subscale “Sentiments on Evidence-Based Nursing” was 14.38±4.01. A significant relationship was determined between gender, academic year of study, liking the profession, doing research, duration of internet usage and duration of medical information acquisition and the mean total scores in EBNAQ (p<0.05). The results demonstrated that the students had highly positive attitudes toward evidence-based practices. Determination of the attitudes of students regarding evidence-based practices will help development of strategies towards increasing evidence-based midwifery and nursing practices through education.

Kaynakça

 • Ayhan Y. The Validity and Reliability of Attitude Towards Evidence based Nursing Questionnaire for Turkish Sample. Dokuz Eylül University Institute of Health Sciences, Master of Science in Nursing Management, İzmir 2013.
 • Ayhan Y, Kocaman G, Bektaş M. The validity and reliability of attitude towards evidence based nursing questionnaire for Turkish. Journal of Research and Development in Nursing, 2015;17(2-3):21-35.
 • Çelik S, Yılmaz F, Karataş F, Al B, Karakaş NS. Critical Thinking Disposition of Nursing Students and Affecting Factors. The Journal of Health Sciences and Professions, 2015:21:74-85.
 • Cardoso D, Santos E, Cardoso ML, Oliveira CR, Rodrigues MA, Apo´stolo J. Instruments for measuring undergraduate nursing students’ knowledge, attitudes and skills in evidencebased practice: a systematic review protocol. JBI Database System Rev Implement Rep, 2017;15(8):1979–1986.
 • Durmuş M, Gerçek A, Çiftci N. Influence of Problem Solving Skills of Health Workers on Evidence-Based Perceptions of Attitude. The Journal of Academic Social Science, 2017; 5(52):648-661.
 • Gelen İ. The Attitude, Cognitive Awareness and Perception of Cognitive Awareness Strategies in Turkish Course. Çukurova University Institute of Social Sciences. Unpublished PhD Thesis, Adana. 2003.
 • Hart P, Eaton L, Buckner M, Morrow BN, Barrett DT, Fraser DD, Hooks D, Sharrer RL. Effectiveness of a Computer-Based Educational Program on Nurses’ Knowledge, Attitude, and Skill Level Related to Evidence-Based Practice. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2008;5(2): 75–84.
 • Karadaş C, Özdemir L. Evaluation of Nursing Students’ Awareness and Attitudes Towards Nursing Research. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 2015;30–39.
 • Karayağız Muslu G, Baybek H, Tozak Yıldız H, Kıvrak A. Validity and Reliability of The Turkish Version of Knowledge, Attitude and Behaviors of Nursing Students Towards Evidence-Based Nursing Scale. International Refereed Journal of Nursing Researches, 2015;2(3). Doi:10.17371/Uhd.2015310844
 • Korkmaz F. Profesionalizm and Nursing in Turkey. Faculty of Health Sciences Nursing Journal, 2011;59-67.
 • Murphy KA, Guisard Y, Curtin M, Thomas CJ, Crawford RE, Biles J. Impact of the learning context on undergraduate healthcare students evidence-based practice confidence and attitudes. Health Education in Practice: Journal of Research for Professional Learning, 2018;1(1):32-50.
 • Özer-Küçük E, Çakmak S, Kapucu S, Koç M, Kahveci R. Determination of Nursing Students’ Awareness of Evidence-Based Nursing Practice. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 2017;4(2):1–12.
 • Öztürk-Çopur E, Kuru N. Canbolat-Seyman, Ç. Overview of the Evidence Based Practices in Nursing. Journal of Health and Nursing Management, 2015;1(2):51-55.
 • Senyuva E. Nursing Education and Evidence Based Practice. Florence Nightingale Journal of Nursing,2016; 24(1):59-65.
 • Uysal-Toraman A, Bayık-Temel A, Kalkım A, Erkin-Balyacı Ö. Attitudes and Awareness of Research Among Nursing Students Trained Based on Classical and Integrated Education Model. Dokuz Eylul University Electronic Journal of Faculty of Nursing, 2013;6(3):132-138.
 • Yilmaz M, Gürler H. Opinions of Nurses in Relation to Evidence-Based Practice. Florence Nightingale Journal of Nursing, 2017;25(1):1-12.
 • Yılmaz D, Düzgün F, Dikmen Y. An Investigation Into Nurses’ Attitudes Towards Evidence- Based Nursing. Acıbadem University Journal of Health Sciences. 2018. https://doi.org/10.31067/0.2018.91

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emine KAPLAN SERİN (Sorumlu Yazar)
MUNZUR UNIVERSITY
0000-0002-7327-9167
Türkiye


Nursel ALP DAL
MUNZUR UNIVERSITY
0000-0002-9364-3683
Türkiye


Özlem İKDE ÖNER
FIRAT UNIVERSITY
0000-0001-9005-4747
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 7 Nisan 2020
Kabul Tarihi 10 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kaplan Serin, E. , Alp Dal, N. & İkde Öner, Ö. (2020). INVESTIGATION OF MIDWIFERY AND NURSING STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS EVIDENCE-BASED NURSING . İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi , 8 (2) , 472-482 . DOI: 10.33715/inonusaglik.715440

      iThenticate Logo                     logo-dark.png                        Açık Dergi Erişimi (BOAI)