ISSN: 2147-7892
e-ISSN: 2147-7892
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: İnönü Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi (Journal of Inonu University Health Services Vocational School),  orijinal araştırmaları, bilimsel çalışmaları, olgu sunumlarını, editöryal yorumları, editöre mektup ve derlemeleri yayınlayan hakemli bir dergidir. 2013 yılında online yayına başlamıştır. Yılda üç sayı (Mart, Haziran, Kasım) olarak elektronik ortamda yayınlanır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar , araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır.  Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olması gerekir. Yayınlanmak üzere kabul edilen her türlü yayın/telif hakkı dergimize aittir. 

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark ile 2016 tarihinde yapılan Katılım Sözleşmesi sonrasında DergiPark http://dergipark.gov.tr/inonusaglik  adresi üzerinden online yayın kabul, değerlendirme ve yayım sürecine geçmiştir, TR-DİZİN, Türk Medline Süreli Yayınlar Veri Tabanı,  Cite Factor, İdealonline,  Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, EuroPub, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services(SIS), IP İndexing ve  Sobiad Atıf Dizininde taranmaktadır. 

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi yayım sürecinin hiçbir aşamasında makale işlem ücreti ya da makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmez.

2021 - Cilt: 9 Sayı: 2

Derleme

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP BABALARIN DUYGU DURUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Araştırma Makalesi

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR: HASTANEDE UYKU KALİTESİ

Araştırma Makalesi

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ALGISI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

Araştırma Makalesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Flörtte Şiddete Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi: Nitel Çalışma

Araştırma Makalesi

Analysis of L-1Ra and IL-4 Gene VNTRs Polymorphisms among Dental Laboratory Technicians: A Genotype–Phenotype Study

Araştırma Makalesi

Dental Uygulamalar İçin Yeni Nesil Fonksiyonel Nanokompozitlerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu

Derleme

AKRİLAMİD; FETOTOKSİK ETKİLERİ VE TOKSİK ETKİLERDEN KORUNMAK İÇİN ÖNLEMLER

Derleme

KANSER YÖNETİMİNDE YENİLİKÇİ BİR GİRİŞİM: HEMŞİRE KOÇLUĞU

Araştırma Makalesi

İLERİ SİSTEMİK RİSK ALTINDA BULUNAN HASTALARDA AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARININ İNSİDANSININ İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Yoğun Bakım Hemşirelerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN UYKU DÜZENLERİ, PSİKOLOJİK DURUMLARI VE EGZERSİZ YAPMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

COMPARISON OF DENTAL ANXIETY AND FEAR AMONG VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORAL HEALTH HABITS AND THE TYPE OF EDUCATION

Araştırma Makalesi

COVID-19 SALGININDA BİR PANDEMİ HASTANESİNDE YÖNETİCİ OLMAK: KLİNİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE COVID-19 FOBİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Araştırma Makalesi

BIOLOGICAL PROPERTIES AND PHENOLIC CONTENTS OF EXTRACTS PREPARED FROM ERYNGIUM BILLARDIERI F. DOLAROCHE

Araştırma Makalesi

Evaluation of Awareness and Concern Levels About COVID-19 Pandemic of Dental Patients

Araştırma Makalesi

Duygusal Zekanın Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi: Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE SERBEST ZAMAN AKTİFLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Araştırma Makalesi

EFFECT OF THE PERCEIVED SOCIAL SUPPORT ON SCHOOL SUCCESS OF CHILDREN WITH CHRONIC DISEASE

Araştırma Makalesi

DOĞAL VE FERMENTE POLENİN BİYOKİMYASAL KARAKTERİZASYONU

Araştırma Makalesi

HEMŞİRELİK ESASLARI DERSİ KLİNİK UYGULAMASININ ÖĞRENCİ VE EĞİTİMCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

Investigation of Melatonin Content and Antioxidant Capacity in Grape Berries

Araştırma Makalesi

THE PREPARATION OF VARIOUS TEAR-CONTAINING CREAMS AND INVESTIGATION OF THEIR ANTIBACTERIAL PROPERTIES

Araştırma Makalesi

PROPOLİS VE PERGANIN ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN İN-VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI

indexes

17337

20478     

Ä°lgili resim

google scholar ile ilgili görsel sonucu        ideal online ile ilgili görsel sonucu   

  sobiad ile ilgili görsel sonucu        

logo.png   CenterLogo.png

QP1D3g.png        17983     

20490              22861


  

Bilgilendirme

YAZARLARIN DİKKATİNE ÖNEMLİ!!

Değerli Yazarlar; İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisine gönderilen makalelerin "yayın politikası" gereği alınan etik kurul onaylarının makalenin GEREÇ VE YÖNTEM  bölümünde belirtilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İntihal raporu % 20' nin üzerinde olan yayınlar, etik kurul onayı olmayan ve  telif hakkı devir formu tüm yazarlar tarafından imzalı olmayan çalışmalar dergimizde yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınmayacaktır. İlginize ve anlayışınıza teşekkür ederiz.

      iThenticate Logo                     logo-dark.png                        Açık Dergi Erişimi (BOAI)