Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 883 - 902 2019-10-31

Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler İçin Yeni Stratejiler
Social Media, Local Governments and Participatory Management: New Strategies for Local Governments in Information Era

Ali YEŞİLDAL [1]


Sosyal medya, çevrimiçi etkileşimli katılımın önemli bir kanalı haline gelmekte ve yerel

yönetimler, vatandaşların siyasal ve sosyal ilişkilere katılımını artırma fırsatını ele geçirmektedir.

Dünya çapında yerel yönetimler, vatandaşların daha fazla bilgiye erişim, kurumsal şeffaflık,

katılımcı karar alma ve kamu hizmetlerine erişim konusundaki isteklerini karşılamak için

internet ve ilgili Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) kullanmaktadır. Dolayısıyla bilgi ve

iletişim teknolojileri yerel yönetimlerde katılımcı yönetim anlayışının sağlanmasında önemli

rol oynamaktadır. Günümüzde birçok ülkede yerel yönetimler sosyal medya araçlarını etkin

şekilde kullanmaktadırlar. Bu çalışmada, doğru kullanıldığında sosyal medyanın kültürel,

politik, ekonomik ve sosyal bağlılığı nasıl geliştirebileceğini anlatmaktadır. Ayrıca yöneticiler,

açıklık, şeffaflık ilkelerini vurgulamak ve sivil katılımı teşvik etmek için önemli iletişim

araçlarını temsil ederler. Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde yerel yönetimler sosyal medya

stratejilerini başlatmıştır.

Social media is becoming an important channel of online interactive participation

and local governments have the opportunity to increase citizens’ participation in political and

social relations. Local governments around the world use the Internet and related Information

and Communication Technologies (ICT) to meet the demands of citizens for access to more

information, institutional transparency, participatory decision-making and access to public

services. Therefore, information and communication technologies play an important role in

providing participatory management understanding in local governments. Today, in many

countries, local governments are effectively using social media tools. In this study, it describes

how social media can improve cultural, political, economic and social commitment when used

correctly. In addition, managers represent important communication tools to emphasize the

principles of openness, transparency and encourage civic engagement. Today, local governments

have started social media strategies in many countries of the world.

 • Aziz, Aysel. Siyasal İletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2003.
 • Baruah, Trisha Dowerah. “Effectiveness of Social Media As A Tool of Communication and Its Potential for Technology Enabled Connections: A Micro-Level Study”.
 • International Journal of Scientific and Research Publications. 2/5 (2012): 1-10.
 • Bayraktutan, Günseli. Mutlu Binark, Tuğrul Çomu, Burak Doğu, Gözde İslamoğlu, ve Aslı Telli Aydemir. “Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı”. BİLİG, 68/Kış (2014): 59-96.
 • Bonsón, Enrique. Sonia Royo. Melinda Ratkai. “Facebook Practices in Western European Municipalities: an Empirical Analysis of Activity and Citizens’ Engagement”. Administration and Society. 49/3 (2017): 320-347.
 • Cromer, Cory. “Understanding Web 2.0’s Influences on Public E-services: A Protection Motivation Perspective”. Innovation: Management, Policy & Practice. 12/2 (2010): 192-205.
 • Dorris, Martha. “Service Transformation in Government: Better Intergovernmental Collaboration Will Be Needed to Satisfy the Citizens of the Future”. The Public Manager. 36/4 (2007).
 • Dündar, Lale. “Yeni Medya ve Siyasal Katılım: 15 Temmuz Örneği”. Akademik Bakış. 11/22 (2018):101-115
 • Eren, Veysel. Abdullah Aydın. “Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler”. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si. 16/I, (2014): 197-205.
 • Freeman, Julie. Digital Civic Participation in Australian Local Governments: Everyday Practices and Opportunities for Engagement. Social Media and Local Governments. Ed., Mehmet Zahid Sobacı. Public Administration and Information Technology, vol 15. Springer, Cham (2016): 195-218.
 • Golbeck, Jennifer, Justin M. Grimes ve Anthony Rogers. “Twitter Use by the U.S. Congress”. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 61/8 (2010): 1612-1621.
 • Graham, Melissa W., Elizabeth J. Avery, ve Sejin Park. “The Role of Social Media in Local Government Crisis Communications”. Public Relations Review. 41/3 (2015): 386-394.
 • Graham, Missy ve Avery, Elizabeth. “Government Public Relations and Social Media: An Analysis of the Perceptions and Trends of Social Media Use at the Local Government Level”. Public Relations Journal. 7/4 (2013): 1-21.
 • Haro-de-Rosario, Arturo, Alejandro Sáez-Martín, ve María del Carmen Caba-Pérez. “Using Social Media to Enhance Citizen Engagement with Local Government: Twitter or Facebook?”. New Media & Society 20/1 (2018): 29-49.
 • Kalaycıoğlu, Ersin. Karşılaştırmalı Siyasal Katılma -Siyasal Eylemin Kökenleri Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. 1983.
 • Kaygısız, Ummuhan, ve Sema Sarı. “Belediyelerin Sosyal Medya Kullanımı: Burdur Belediyesi ve Burdur İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma”. International Journal of Social Sciences and Education Research. 1/2 (2015): 309-317.
 • Khan, Gohar Feroz. “Social Media for Government”. Springer Nature Singapore. 2017. Kılıç, Çetin. “Gündem Belirleme Kuramı Çerçevesinde Siyasal Karar Verme Sürecine Sosyal Medya Etkisinin İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi. 2015.
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. “Sosyal Medya ve Dijital varlıkları en iyi kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi”. Erişim: 13 Nisan, 2019. https://kocaeli.bel.tr/tr/ main/news/haberler/3/sosyal-medya-ve-dijital-varliklari-en-iyi-kul/26167.
 • Kuzma, Joanne. “Asian Government Usage of Web 2.0 Social Media”. European Journal ePractice. 9/March (2010): 1-13.
 • Leocadia, Diaz Romero. “The Use of Social Media by Local Governments: Benefits, Challenges, and Recent Experiences”. Susheel Chhabra (Editör), Handbook of Research on Civic Engagement and Social Change in Contemporary Society içinde. India: Periyar Management and Computer College, (2018), 294-310.
 • Maeve Duggan ve Aaron Smith. “The Political Environment on Social Media”. Pew Reserch Center. Erişim: 10 Nisan, 2019, https://www.pewinternet.org/2016/10/25/ the-political-environment-on-social-media/, s. 3.
 • Mainka, Agnes, Sarah Hartmann, Wolfgang G. Stock ve Isabella Peters. “Government and Social Media: A Case Study of 31 Informational World Cities”. 47th Hawaii International Conference on System Sciences (2014): 1715-1724.
 • Mayfield, Antony. “What Is Social Media”. iCrossing. Son güncelleme, 1 Ağustos, 2008.
 • Mergel, Ines. “A Framework for Interpreting Social Media Interactions in the Public Sector”. Government Information Quarterly. 30/4 (2013): 327-334.
 • Raina, Roshan Lal, Iftikhar Alam, ve Faizia Siddiqui. “Facebook Losing to WhatsApp: The Changing Social Networking Patterns in India”. Susheel Chhabra (Editör), Handbook of Research on Civic Engagement and Social Change in Contemporary Society içinde. India: Periyar Management and Computer College. (2018), 328- 346.
 • Skoric, Marko M., Qinfeng Zhu, Debbie Goh ve Natalie Pang. “Social Media and Citizen Engagement: A Meta-Analytic Review”. New Media & Society. 18/9 (2016): 1817-1839.
 • Tarhan, Ahmet. “Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak”. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 35/Güz (2012): 79-101.
 • Yates, Dave ve Scott Paquette. “Emergency Knowledge Management and Social Media Technologies: A Case Study of the 2010 Haitian Earthquake”. International Journal of Information Management. 31/1 (2011): 6-13.
 • Zima, Elizabeth. “Report: Effective Government Outreach Requires Social Media”. Government Technology. Erişim, 26 Şubat, 2018. https://www.govtech.com/ social/Report-Effective-Government-Outreach-Requires-Social-Media.html.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal1
Yayımlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0927-7498
Yazar: Ali YEŞİLDAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { insanveinsan507609, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Ayvansaray mah. Yeni Usul sk. no: 2 34085 Fatih, İstanbul, Turkey}, publisher = {Okur Yazar Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {883 - 902}, doi = {10.29224/insanveinsan.507609}, title = {Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler İçin Yeni Stratejiler}, key = {cite}, author = {YEŞİLDAL, Ali} }
APA YEŞİLDAL, A . (2019). Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler İçin Yeni Stratejiler. İnsan ve İnsan , 6 (22) , 883-902 . DOI: 10.29224/insanveinsan.507609
MLA YEŞİLDAL, A . "Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler İçin Yeni Stratejiler". İnsan ve İnsan 6 (2019 ): 883-902 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/insanveinsan/issue/50001/507609>
Chicago YEŞİLDAL, A . "Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler İçin Yeni Stratejiler". İnsan ve İnsan 6 (2019 ): 883-902
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler İçin Yeni Stratejiler AU - Ali YEŞİLDAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.507609 DO - 10.29224/insanveinsan.507609 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 883 EP - 902 VL - 6 IS - 22 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.507609 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.507609 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler İçin Yeni Stratejiler %A Ali YEŞİLDAL %T Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler İçin Yeni Stratejiler %D 2019 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 6 %N 22 %R doi: 10.29224/insanveinsan.507609 %U 10.29224/insanveinsan.507609
ISNAD YEŞİLDAL, Ali . "Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler İçin Yeni Stratejiler". İnsan ve İnsan 6 / 22 (Ekim 2019): 883-902 . https://doi.org/10.29224/insanveinsan.507609
AMA YEŞİLDAL A . Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler İçin Yeni Stratejiler. İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi. 2019; 6(22): 883-902.
Vancouver YEŞİLDAL A . Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler İçin Yeni Stratejiler. İnsan ve İnsan. 2019; 6(22): 902-883.