Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 865 - 881 2019-10-31

Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak
An Evaluation of Female Heroes in Kuyucaklı Yusuf with Psycho-Social Aspects in the Context of Gender Roles

Aziz ŞEKER [1]


Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf ’u, yazıldığı sosyal-tarihsel dönemin toplumsal

yapısının birçok özelliğini başarıyla işlemiş bir romandır. Sosyal içerikli bu roman, 1900’lü

yılların başında Ege’de farklı kültürlerden insanların bir arada yaşadıkları bir kasabada;

ailesi eşkıyalar tarafından katledilen kimsesiz Yusuf ’un evlatlık alındığı ailedeki durumunu,

kendisiyle ve toplumla ilişkisinin yanı sıraromanın geçtiği toplumsal gerçek içinde farklı

toplumsal tabakalardan insanların, grupların ekonomik, sosyal kültürel yönlerini de konu

ediniyor. Romanda, toplumsal cinsiyet hiyerarşisini inşa eden erkeklerin egemen olduğu ataerkil

bir toplumda, kadınların sosyal konumlarını yakından görüyoruz. Bu çalışmada, toplumsal

cinsiyet kurulumunun kadınların aleyhine olduğu bir toplumsal sistemi romanda geçen olaylar

ekseninde tartışırken, romanın kadın kahramanlarının (Muazzez, Şahinde, Çineli Kübra)

yaşamlarını da psikososyal açıdan ele alacağız. Roman kadın kahramanlarının, toplumsal

gerçeği yansıtan toplumsal cinsiyet olgusundan yola çıkılarak analiz edilmesinin, cinsiyetçi

dilin romandaki görünürlüğünü de eleştirel olarak değerlendirmemize katkı sağlayacağı

düşünülmektedir.

Sabahattin Ali’s Kuyucaklı Yusuf is a novel that successfully reflected many aspects of

the social structure of the social-historical period in which it was written. Set in a district where

people from different cultures lived together in the early 1900s, this novel with social content

is about Yusuf the orphan, whose parents were murdered by bandits, in a family who adopted

him and his relations with both himself and the community in which he lived. Moreover, the

write treats the social and socio-cultural aspects of people from different social strata in the

social reality where the novel is set. In the novel, we see closely the social status of women

in a patriarchal society in which the men who build the gender hierarchy are the dominant

gender.In this study, we will discuss a social system where gender is against women in the

context of the events in the novel and examine the lives of female heroes (Muazzez, Şahinde,

Çineli Kübra) from a psychosocial perspective. Analysis of novel female heroes based on the

gender phenomenon reflecting social reality is thought to contribute to a critical evaluation of

the visibility of sexist language in the novel.

 • Ali, Sabahattin. Kuyucaklı Yusuf. Haz., Atilla Özkırımlı. İstanbul: Cem Yayınevi. 1991.
 • Alkayeva, Leyla. “Sabahattin Ali’nin Romanlarında Hümanizm”. Sovyet Türkologlarının Türk Edebiyatı İncelemeleri. Çev., Tatyana Moran. Yurdanur Salman. İstanbul: Cem Yayınevi. 1980. ss.89-90.
 • Aytaç, Gürsel. Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler. 3. Baskı. Ankara: Doğu Batı Yayınları. 2012.
 • Bahrani, Zainab. Babil’in Kadınları, Mezopotamya’da Toplumsal Cinsiyet ve Temsil. Çev., Sercan Çalcı. İstanbul: Kolektif Kitap Yayınları. 2018.
 • Gülendam, Ramazan. Türkiye’de Kadın Olmak, Cumhuriyet Devri Türk Romanında Kadın Kimliği. İstanbul: Kesit Yayınları. 2015.
 • Fischer, Ernst. Sanatın Gerekliliği. Çev., Cevat Çapan. 7. Baskı. Ankara: V Yayınları. 1993.
 • Kantarcıoğlu, Sevim. Yakınçağ Tarihimizde Roman 1908-1960. İstanbul: Paradigma Yayınları. 2008.
 • Korkmaz, Ramazan. “Sabahattin Ali -İnsan ve Eser-”. Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1991.
 • Kundera, Milan. Roman Sanatı. Çev., Aysel Bora. 5. Baskı. İstanbul: Can Sanat Yayınları. 2014.
 • Lukacs, Georg. Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı. Çev., Cevat Çapan. 4. Baskı. İstanbul: Payel Yayınları. 1986.
 • Mengüşoğlu, Takiyettin. İnsan Felsefesi. 2.Baskı. İstanbul: Doğu Batı Yayınları. 2017.
 • Moran, Berna. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1. 3. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları. 1990.
 • Moran, Berna. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2. 6. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları. 1999.
 • Naci, Fethi. 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme. 2. Baskı. İstanbul: Gerçek Yayınevi. 1990.
 • Örücü, Esin. “Hukukta Kadın ve Son Gelişmeler”. Türkiye’de Kadın Olmak. Haz., Necla Arat. İstanbul: Say Yayınları. 1994.
 • Sancar, Serpil. Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti, Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar. 3. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları. 2014.
 • Saraçgil, Ayşe. Bukalemun Erkek, Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Ataerkil Yapılar ve Modern Edebiyat. Çev., Sevim Aktaş ve Öykü Özgün. İstanbul: İletişim Yayınları. 2005.
 • Sarıkoca, Erem. Tarihi Güncellemek- Edebiyat Sosyolojisi Açısından Roman. Erzurum: Fenomen Yayıncılık. 2016.
 • Şan, Kemal Mustafa. “Türk Modernleşmesine Romandan Bakmanın Önemi Üzerine”. Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri. Ed., Köksal Alver. 2. Baskı. Ankara: Hece Yayınları. 2012.
 • Tarakçı, Gülsüm. “İki Roman Örneğinde Milli Roman”. Türk Romanı Özel Sayısı Hece Aylık Edebiyat Dergisi. 6 /65-66-67. (2002): 481-492.
 • Tatarlı, İbrahim, Mollof, Rıza. Marksist Açıdan Türk Romanı. İstanbul: Habora Kitabevi Yayınları. 1969.
 • Tayanç, Füsun ve Tunç Tayanç. Dünyada ve Türkiye’de Tarih Boyunca Kadın. Ankara: Toplum Yayınları. 1977.
 • Timur, Taner. Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kültür. İstanbul: İmge Kitabevi. 2002.
 • Türkeş, Ömer. “Toplum ve Kimlik Kurma Kılavuzu Olarak Roman”. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Dönemler ve Zihniyetler. Ed., Tanıl Bora ve Murat Gültekingil. İstanbul: İletişim Yayınları. 2009. ss.844-868.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5634-0221
Yazar: Aziz ŞEKER (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { insanveinsan521714, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Ayvansaray mah. Yeni Usul sk. no: 2 34085 Fatih, İstanbul, Turkey}, publisher = {Okur Yazar Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {865 - 881}, doi = {10.29224/insanveinsan.521714}, title = {Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak}, key = {cite}, author = {Şeker, Aziz} }
APA Şeker, A . (2019). Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak . İnsan ve İnsan , 6 (22) , 865-881 . DOI: 10.29224/insanveinsan.521714
MLA Şeker, A . "Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak" . İnsan ve İnsan 6 (2019 ): 865-881 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/insanveinsan/issue/50001/521714>
Chicago Şeker, A . "Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak". İnsan ve İnsan 6 (2019 ): 865-881
RIS TY - JOUR T1 - Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak AU - Aziz Şeker Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.521714 DO - 10.29224/insanveinsan.521714 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 865 EP - 881 VL - 6 IS - 22 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.521714 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.521714 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak %A Aziz Şeker %T Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak %D 2019 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 6 %N 22 %R doi: 10.29224/insanveinsan.521714 %U 10.29224/insanveinsan.521714
ISNAD Şeker, Aziz . "Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak". İnsan ve İnsan 6 / 22 (Ekim 2019): 865-881 . https://doi.org/10.29224/insanveinsan.521714
AMA Şeker A . Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak. İnsan ve İnsan Dergisi. 2019; 6(22): 865-881.
Vancouver Şeker A . Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak. İnsan ve İnsan. 2019; 6(22): 865-881.
IEEE A. Şeker , "Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak", İnsan ve İnsan, c. 6, sayı. 22, ss. 865-881, Eki. 2019, doi:10.29224/insanveinsan.521714