Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Approach of the Major World Religions to Economics and Development

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 37, 41 - 53, 01.01.2024
https://doi.org/10.29224/insanveinsan.1363864

Öz

Religion generally encompasses a set of shared beliefs and practices held by a group of people, as well as cultural traditions, history and mythology. Early economic writings treated religion as an exogenous factor. Later, various theories were put forward to explain the links between religion and development. The rational choice approach sees the flexibility of religion as a rational economic response to changes in the political and economic environment in which religions operate. In addition, approaches that include belief in family, social networks and other elements also determine the relationship between religion and the economy. Previous research on the determinants of economic growth has generally neglected the impact of religion. To fill this gap, it is noteworthy to examine the impact of religious practices and beliefs on economic growth from the perspective of religion on economic activity. The aim of this article is to shed light on the relationship between the state, religion and the economy based on the literature.

Proje Numarası

yok

Kaynakça

 • Bayındır, S. (2015). Fıkhi ve iktisadi açıdan İslami finans. Süleymaniye Vakfı Yay.
 • Bodur, H. E. (1990). Modern kapitalizmin doğmasında dinin rolü (kapitalizmin ruhu ile Protestan ahlâkı arasındaki ilişki). Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9, 80-108.
 • Calvin, J. (1989). Calvin's Institutes: A new compend (Vol. 20). Westminster John Knox Press.
 • Chaplin, V. (2002). Remaining oneself in a changing world: The bases of the social concept of the Russian Orthodox Church. The Ecumenical Review, 54(1/2), 112-129.
 • Dalgın, N. (1999). İslâm hukukuna göre satım sözleşmesi açısından mal kavramı. On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 11, 97-127.
 • Erdoğan, M. (1998). Fıkıh ve hukuk terimleri sözlüğü. Rağbet Yay.
 • Huang, Y. (2010). Confucius and Mencius on the motivation to be moral. Philosophy East and West, 65-87.
 • Kallek, C. (2015). İslam iktisat düşüncesi tarihi. Klasik Yay.
 • Khan, M. A. (1994). An introduction to Islamic economics. International Institute of Islamic Thought.
 • Laborem Exercens (1981). On human work - encyclical of John Paul II. Vatican.
 • Legge, J. (1877). The life and teachings of Confucius: With explanatory notes, 1. Trübner & Company.
 • Lin, K., Button, D. M., Su, M., ve Chen, S. (2016). Chinese college students’ attitudes toward homosexuality: Exploring the effects of traditional culture and modernizing factors. Sexuality Research and Social Policy, 13, 158-172. https://doi.org/10.1007/s13178-016-0223-3
 • Mich, M. L. K. (1998). Catholic social teaching and movements. Twenty-Third Publications.
 • Okimoto D. I. (1989). Between MITI and the market. Stanford.
 • Polanyi, K. (2002). The great transformation. Readings in economic sociology, 38-62.
 • Seyyid Bey (1916). Mülk, mal ve Bey’in Mahiyeti. Dârülfunun Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1(2), 131-141.
 • Sombart, W. (1994). Bourgeois: Studies on the history of the spiritual development of modern economic man. Y. N. Davydova, V. V. Sapova ve M. Nauka (Düz.).
 • Sombart, W. (2017). The jews and modern capitalism. Routledge.
 • Şafak, A. (1992). Hukuk terimleri sözlüğü. Rehber Yay.
 • Weber, M. (1953). The religion of China, Confucianism and Taoism. H. H. Gerth (Çev.). Philosophy, 28(105).
 • Weber, M. (1993). The sociology of religion. Beacon Press.
 • Weber, M. (1999). Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu. Z. Gürata (Çev.). Ayraç Yay.
 • Yazır, Elmalılı M. H. (1979). Hak dini Kur'ân dili (Cilt.6). Eser Neşriyat.
 • Zernûcî, B. (2014). Ta‘lîmü’l-Müteallim fî Tarîki’t-Taallüm, Beyrût: Dâru İbn Hazm.

Başlıca Dünya Dinlerinin Ekonomi ve Kalkınmaya Yaklaşımı

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 37, 41 - 53, 01.01.2024
https://doi.org/10.29224/insanveinsan.1363864

Öz

Din genellikle bir grup insan tarafından paylaşılan bir dizi inanç ve uygulamanın yanı sıra kültürel gelenekler, tarih ve mitolojiyi de kapsar. İlk ekonomik yazılar dini dışsal bir faktör olarak ele almıştır. Daha sonra, din ve kalkınma arasındaki bağlantıları açıklamak için çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Rasyonel seçim yaklaşımı, dinin esnekliğini, dinlerin faaliyet gösterdiği siyasi ve ekonomik ortamdaki değişikliklere verilen rasyonel bir ekonomik yanıt olarak görmektedir. Buna ek olarak, aile inancı, sosyal ağlar ve diğer unsurları içeren yaklaşımlar da din ve ekonomi arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. Ekonomik büyümenin belirleyicileri üzerine yapılan önceki araştırmalar genellikle dinin etkisini ihmal etmiştir. Bu boşluğu doldurmak için dinî uygulama ve inançların ekonomik büyüme üzerindeki etkisini dinin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi açısından incelemek kayda değerdir. Bu makalenin amacı, literatüre dayanarak devlet, din ve ekonomi arasındaki ilişkiye ışık tutmaktır.

Etik Beyan

Etik izin gerektirmez

Destekleyen Kurum

Yok

Proje Numarası

yok

Teşekkür

Yok

Kaynakça

 • Bayındır, S. (2015). Fıkhi ve iktisadi açıdan İslami finans. Süleymaniye Vakfı Yay.
 • Bodur, H. E. (1990). Modern kapitalizmin doğmasında dinin rolü (kapitalizmin ruhu ile Protestan ahlâkı arasındaki ilişki). Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9, 80-108.
 • Calvin, J. (1989). Calvin's Institutes: A new compend (Vol. 20). Westminster John Knox Press.
 • Chaplin, V. (2002). Remaining oneself in a changing world: The bases of the social concept of the Russian Orthodox Church. The Ecumenical Review, 54(1/2), 112-129.
 • Dalgın, N. (1999). İslâm hukukuna göre satım sözleşmesi açısından mal kavramı. On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 11, 97-127.
 • Erdoğan, M. (1998). Fıkıh ve hukuk terimleri sözlüğü. Rağbet Yay.
 • Huang, Y. (2010). Confucius and Mencius on the motivation to be moral. Philosophy East and West, 65-87.
 • Kallek, C. (2015). İslam iktisat düşüncesi tarihi. Klasik Yay.
 • Khan, M. A. (1994). An introduction to Islamic economics. International Institute of Islamic Thought.
 • Laborem Exercens (1981). On human work - encyclical of John Paul II. Vatican.
 • Legge, J. (1877). The life and teachings of Confucius: With explanatory notes, 1. Trübner & Company.
 • Lin, K., Button, D. M., Su, M., ve Chen, S. (2016). Chinese college students’ attitudes toward homosexuality: Exploring the effects of traditional culture and modernizing factors. Sexuality Research and Social Policy, 13, 158-172. https://doi.org/10.1007/s13178-016-0223-3
 • Mich, M. L. K. (1998). Catholic social teaching and movements. Twenty-Third Publications.
 • Okimoto D. I. (1989). Between MITI and the market. Stanford.
 • Polanyi, K. (2002). The great transformation. Readings in economic sociology, 38-62.
 • Seyyid Bey (1916). Mülk, mal ve Bey’in Mahiyeti. Dârülfunun Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1(2), 131-141.
 • Sombart, W. (1994). Bourgeois: Studies on the history of the spiritual development of modern economic man. Y. N. Davydova, V. V. Sapova ve M. Nauka (Düz.).
 • Sombart, W. (2017). The jews and modern capitalism. Routledge.
 • Şafak, A. (1992). Hukuk terimleri sözlüğü. Rehber Yay.
 • Weber, M. (1953). The religion of China, Confucianism and Taoism. H. H. Gerth (Çev.). Philosophy, 28(105).
 • Weber, M. (1993). The sociology of religion. Beacon Press.
 • Weber, M. (1999). Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu. Z. Gürata (Çev.). Ayraç Yay.
 • Yazır, Elmalılı M. H. (1979). Hak dini Kur'ân dili (Cilt.6). Eser Neşriyat.
 • Zernûcî, B. (2014). Ta‘lîmü’l-Müteallim fî Tarîki’t-Taallüm, Beyrût: Dâru İbn Hazm.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Politik İktisat ve Sosyal Değişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhsin Halis 0000-0001-9495-5083

Ayhan Hira 0000-0002-3574-7660

Ahmet Faruk Göksün 0000-0003-0107-0492

Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 11 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA Halis, M., Hira, A., & Göksün, A. F. (2024). Başlıca Dünya Dinlerinin Ekonomi ve Kalkınmaya Yaklaşımı. İnsan Ve İnsan, 11(37), 41-53. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.1363864
AMA Halis M, Hira A, Göksün AF. Başlıca Dünya Dinlerinin Ekonomi ve Kalkınmaya Yaklaşımı. İnsan ve İnsan Dergisi. Ocak 2024;11(37):41-53. doi:10.29224/insanveinsan.1363864
Chicago Halis, Muhsin, Ayhan Hira, ve Ahmet Faruk Göksün. “Başlıca Dünya Dinlerinin Ekonomi Ve Kalkınmaya Yaklaşımı”. İnsan Ve İnsan 11, sy. 37 (Ocak 2024): 41-53. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.1363864.
EndNote Halis M, Hira A, Göksün AF (01 Ocak 2024) Başlıca Dünya Dinlerinin Ekonomi ve Kalkınmaya Yaklaşımı. İnsan ve İnsan 11 37 41–53.
IEEE M. Halis, A. Hira, ve A. F. Göksün, “Başlıca Dünya Dinlerinin Ekonomi ve Kalkınmaya Yaklaşımı”, İnsan ve İnsan Dergisi, c. 11, sy. 37, ss. 41–53, 2024, doi: 10.29224/insanveinsan.1363864.
ISNAD Halis, Muhsin vd. “Başlıca Dünya Dinlerinin Ekonomi Ve Kalkınmaya Yaklaşımı”. İnsan ve İnsan 11/37 (Ocak 2024), 41-53. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.1363864.
JAMA Halis M, Hira A, Göksün AF. Başlıca Dünya Dinlerinin Ekonomi ve Kalkınmaya Yaklaşımı. İnsan ve İnsan Dergisi. 2024;11:41–53.
MLA Halis, Muhsin vd. “Başlıca Dünya Dinlerinin Ekonomi Ve Kalkınmaya Yaklaşımı”. İnsan Ve İnsan, c. 11, sy. 37, 2024, ss. 41-53, doi:10.29224/insanveinsan.1363864.
Vancouver Halis M, Hira A, Göksün AF. Başlıca Dünya Dinlerinin Ekonomi ve Kalkınmaya Yaklaşımı. İnsan ve İnsan Dergisi. 2024;11(37):41-53.

İnsan ve İnsan Dergisi EBSCO, Index Copernicus, ULAKBİM TR Dizin, ERIH PLUS, BASE, DOAJ, OpenAIRE, OAJI, Google Scholar ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer almaktadır.