Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Consumption Habit and Perception Created On Individuals By Ramadan Feast During The Covid 19 Pandemic

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 13, 547 - 558, 25.12.2020

Öz

It is possible to say that one of the most important events in 2020 is the COVID-19 pandemic coming from Wuhan, China. This condition caused people to make changes in their lives. Depending on these changes, it is possible to state many things related peoples’ life has dramatically changed. In the pandemic period, people stay more in their homes due to the restrictions. Therefore, people’s consumption habits are rapidly changing. The COVID 19 pandemic and the isolation have disrupted the consumer habits of buying as well as shopping. Consumers are learning to improvise and learn new habits. For example, consumers cannot go to the store, so they have bought many needs through internet. The purpose of this research paper is to examine the impact of Covid-19 pandemic on consumer perception and behaviour. All consumption and consumer behaviour depend on time and location. Also many applications help person to do many things. Each one has more than a billion users. Impact of digital technology in general and social media in particular on consumer behaviour is massive in pervasive in consumer’s life. The most important factors which model the consumer’s behaviour in crisis are risk attitude and risk perception. Risk attitude reflects consumer’s interpretation concerning to the risk content and. Risk perception reflects the interpretation of the consumer of the chance of being exposed to the risk content. This study emerges consumers’ perception and behaviour during the COVID 19 pandemic. The study was carried out with the use of “Descriptive Research” and “Anaytical Research types within the framework of “Mixed Research Model”, which allows the common use of qualitative and quantitative research. As a result of the research, it is seen that the wishes of individuals to get together with their loved ones, spend time and communicate face to face are at the forefront in the movements that come to mind about Bayram and turn into behavior.When compared to the previous year, although the rates of coming to mind in 2020 were higher than the previous year, There was a serious decrease in the return of people due to the predominance of people’s willingness to continue acting cautiously. The results show that individuals continue to behave cautiously even though they are out of isolation, and consequently consumption expenditures also fall in parallel. Not going on vacation, even if visiting relatives and loved ones come to mind at a high rate, the fact that the desire to wear beautiful clothes (holiday clothes) could not turn into a behavior, and the decrease in the conversion of sugar into a behavior also reduced expenses.

Kaynakça

 • Baker, S.R., Farrokhnia, R.A., Meyer, S., Pagel, M., ve Yannelis, C. (2020), “How does household spending respond to an epidemic? Consumption during the 2020 COVID-19 pandemic”, (No. w26949), National Bureau of Economic Research.
 • Castells, M. (2012). İsyan ve Umut Ağları, İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. İstanbul. Koç Üniversitesi Yayınları.
 • He, H., ve Harris, L. (2020), “The Impact of Covid-19 Pandemic on Corporate Social Responsibility and Marketing Philosophy”, Journal of Business Research 116, s.176- 182.
 • Knotek II, E.S., Schoenle, R., Dietrich, A., Kuester, K., Müller, G., Myrseth, K.O.R., ve Weber, M. (2020), “Consumers and COVID-19: A Real-Time Survey”, Economic Commentary, (2020-08), s.1-6.
 • Kotler, P., (2020), “The consumer in the age of coronavirus”. Journal of Creating Value, 6(1), s.12-15.
 • Mitchel, T., O’Donnell, G., Taves, R., Weselake-Goerge, Z., and Xu, A. (July, 2020). Consumer expenditures during Covid-19: an exploratory analysis of the effects of changing consumption patterns on consumer price indexes. Statistics Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/62f0014m/62f0014m2020010- eng.htm, Erişim Tarihi: 10.09.2020.
 • Zülfikar, H., Özmen, S. (2020). Covid-19 İzolasyon Sürecinde Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellik ve Davranış İlişkileri. (içinde Covid 19 Pandemisinin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri. (Ed. D.Demirtaş, V. Ulusoy, s.Yorğun), İstanbul:İstanbul Üniversitesi Yayınları, 251-262.

Covid 19 Pandemisi Sürecinde Ramazan Bayramı’nın Bireylerde Yarattığı Tüketim Algısı Ve Davranışları

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 13, 547 - 558, 25.12.2020

Öz

Çin’in Wuhan kentinden çıkarak bütün dünyaya yayılan Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkileyen bir sağlık sorunu olarak toplumlar üzerinde ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik etkileriyle bütün davranış biçimlerinde değişik-liklere neden olmuştur. Bu davranış biçimlerindeki değişim önümüzdeki dönemlerde tüketici davranışları üzerinde önemli deği-şikliklere neden olacaktır. Araştırma; Ramazan Bayramı’nın izolasyon süreci yaşayan bireylerde yarattığı algı ve tüketim dav-ranışlarına yönelik tahminler yaparak, 2019 yılı Ramazan Bayramı ile 2020 yılı Ramazan Bayramı’nın algı ve tüketici davranışı açısından karşılaştırmasını yapmak ve pandeminin bireylerin algılarını ve tüketim davranışlarını nasıl değiştirdiği sorusundan hareket etmektedir. Bu araştırmanın sonuçları, salgın sürecinde edinilen alışkanlıkların uzun süre devam ettirilmesi aynı za-manda korku ve kaygı gibi psikolojik duygular ile birleşmesi nedeniyle kalıcılığı konusunda yapılacak çalışmalara da zemin oluşturabilir. Sonuçlar, bireylerin izolasyondan çıkmış olsalar da tedbirli davranmayı sürdürdüklerini, istedikleri birçok davra-nışı yapmadıklarını dolayısıyla tüketim harcamalarının buna paralel olarak düştüğünü göstermektedir. Çalışma, “Betimleyici Araştırma” ve “Analitik Araştırma” türlerinin nitel ve nicel araştırmalarda ortak kullanımına imkan veren “Karma Araştırma Modeli” ile gerçekleştirilmiştir.

Kaynakça

 • Baker, S.R., Farrokhnia, R.A., Meyer, S., Pagel, M., ve Yannelis, C. (2020), “How does household spending respond to an epidemic? Consumption during the 2020 COVID-19 pandemic”, (No. w26949), National Bureau of Economic Research.
 • Castells, M. (2012). İsyan ve Umut Ağları, İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. İstanbul. Koç Üniversitesi Yayınları.
 • He, H., ve Harris, L. (2020), “The Impact of Covid-19 Pandemic on Corporate Social Responsibility and Marketing Philosophy”, Journal of Business Research 116, s.176- 182.
 • Knotek II, E.S., Schoenle, R., Dietrich, A., Kuester, K., Müller, G., Myrseth, K.O.R., ve Weber, M. (2020), “Consumers and COVID-19: A Real-Time Survey”, Economic Commentary, (2020-08), s.1-6.
 • Kotler, P., (2020), “The consumer in the age of coronavirus”. Journal of Creating Value, 6(1), s.12-15.
 • Mitchel, T., O’Donnell, G., Taves, R., Weselake-Goerge, Z., and Xu, A. (July, 2020). Consumer expenditures during Covid-19: an exploratory analysis of the effects of changing consumption patterns on consumer price indexes. Statistics Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/62f0014m/62f0014m2020010- eng.htm, Erişim Tarihi: 10.09.2020.
 • Zülfikar, H., Özmen, S. (2020). Covid-19 İzolasyon Sürecinde Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellik ve Davranış İlişkileri. (içinde Covid 19 Pandemisinin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri. (Ed. D.Demirtaş, V. Ulusoy, s.Yorğun), İstanbul:İstanbul Üniversitesi Yayınları, 251-262.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Haluk ZÜLFİKAR
İstanbul Üniversitesi
0000-0002-9712-5373
Türkiye


Seçkin ÖZMEN (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üniversitesi
0000-0002-4871-4921
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 8 Kasım 2020
Kabul Tarihi 22 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 13

Kaynak Göster

APA Zülfikar, H. & Özmen, S. (2020). Covid 19 Pandemisi Sürecinde Ramazan Bayramı’nın Bireylerde Yarattığı Tüketim Algısı Ve Davranışları . Intermedia International E-journal , 7 (13) , 547-558 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intermedia/issue/58521/823289

Creative Commons Lisansı Intermedia International E-journal

Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.