PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde WhatsApp Kullanımı

Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 1, 37 - 47, 01.06.2016

Öz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanmak dil öğrenme becerilerini geliştirme açısından büyük bir etkiye sahiptir. Yabancı dil eğitiminde kullanılan son eğilimlerden birisi de WhatsApp gibi sosyal ağların kullanılmasıdır. Bu durum son yıllarda özellikle yabancı dil eğitiminde çok popüler hale gelmiştir. WhatsApp kullanımı hayatımızda önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda eğitim alanında bize yardımcı olmaktadır. WhatsApp uygulaması çeşitli özellikleri yanı sıra işbirlikçi dil öğrenimini sunmaktadır. WhatsApp (okuma, yazma, konuşma ve dinleme ( dört dil becerisinin de kullanılabilindiği bir sosyal ağdır. Konuların ya da becerilerin WhatsApp yoluyla gruptaki tüm insanlara gönderilmesi daha kolay kavranmasını ve hızlı paylaşımı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde Arapça öğretiminde WhatsApp kullanımının etkililiğini incelemektir. Veri toplama aracı Süleyman Demirel Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Seçmeli Ders Arapça dersini seçen 26 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilere WhatsApp uygulaması öncesinde ön test olarak vize sınavı son test olarak final sınavı uygulanmıştır. Analiz sonuçları WhatsApp kullanımının akademik başarıları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • Aburezeq, I. M, & Ishtaiwa, F. F (2013). The Impact of Whatsapp on Interaction In An
 • Arabic Language Teachıng Course. International Journal of Arts & Sciences, 6(3). Alkan M, Genç Ö, Tekedere H, İnternet Erişimi, “Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı İçin Alt Yapı İhtiyaçları ve Yeni İletişim Teknolojileri”, (24.03.2016 tarihinde erişim sağlanmıştır) www.emo.org.tr/ekler/3b43aeeacb25836_ek.doc
 • Amry, A.B (2014). The Impact of WhatsApp Mobile Social Learning on the Achievement and Attitudes of Female Students Compared with Face to Face Learning in the Classroom.
 • European Scientific Journal. Vol.10(22), pp. 116-136. Aktaş, Ö (2012). Yabancı Dil Öğreniminde Bireysel Farklılıkların Biçem Bileşenine Genel
 • Bir Bakış, Dil Dergisi, Sayı: 156. Bere, A (2012). A comparative study of student experiences of ubiquitous learning via mobile devices and learner management systems at a South African university. Proceedings of the th
 • Ulaşım Adresi: www. zaw3.co.za on World Wide Web Applications Durban. Bere, A (2013). Using mobile instant messaging to leverage learner participation and transform pedagogy at a South African University of Technology. British Journal of
 • Educational Technology. Vol 44(4), 544-561. Bozkurt, A. (2015). Mobil öğrenme: her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2).
 • Chinnery G. (2006). "Going to the MALL: Mobile Assisted Language Learning",
 • LanguageLearning&Technology10,1: (http://llt.msu.edu/vol10num1/emerging/default.html) 16 Demirel, Ö. (2014). Yabancı dil öğretimi – Dil Pasaportu, Dil Biyografisi, Dil Dosyası,
 • Pegem Akademi Yayınları, Ankara. Dumanlı Kadızade, E (2015). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Akıllı Telefon Uygulamaları
 • Üzerine İnceleme, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 742
 • George, D, & Mallery, M (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson. Godwin-Jones, learning. Language Learning & Technology, 15(2), 2-11. (2011). Emerging technologies: Mobile apps for language
 • Gong, Z, & Wallace, J. D (2012). A comparative analysis of iPad and other M-learning technologies: exploring students’ view of adoption, potentials, and challenges. Journal of
 • Literacy and Technology, 13(1), 2-29. King, A (1993). From sage on the stage to guide on the side. College Teaching, 41(1), 30-36.
 • Mockus, L, Dawson, H, Edel-Malizia, S, Shaffer, D, Sung An, J, & Swaggerty, A (2011). The Impact of Mobile Access on Motivation: Distance Education Student Perceptions.
 • Pennsylvania: Learning Design at Penn State’s World Campus. Ulaşım adresi: http://learningdesign.psu.edu/research/MLRTWhitePaper.pdf Özdamar, N (2010). Mobil Öğrenme Teknolojileri ve Araçları, Anadolu Üniversitesi,
 • Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Eğitim Bölümü, Eskişehir. Perraton, H. D (2007). Open and distance learning in the developing world. London: Routledge.
 • Plana, M. G. C, Escofet, M. I. G, Figueras, I. T, Gimeno, A, Appel, C, & Hopkins, J (2013).
 • Improving learners’ reading skills through instant short messages: A sample study using WhatsApp. 4th World-CALL Conference, Glasgow, 10-13 July 2013.
 • Rogers, Y, Price, S, Randell, C, Fraser, D. S, Weal, M, & Fitzpatrick, G (2005). Ubilearning integrates indoor and outdoor experiences. Communications of the ACM, (1), 55-59.
 • Shield L.& Kukulska, H.A (2008). Special edition of ReCALL (20, 3: 2008) on
 • MobileAssistedLanguageLearning:(http://www.eurocalllanguages.org/recall/r_contents.html# sep08) Yang, J (2013). Mobile assisted language learning: review of the recent applications of emerging mobile technologies. English Language Teaching,6(7), 19.
 • Yeboah, J, Ewur. D (2014). The Impact of WhatsApp Messenger Usage on Students
 • Performance in Tertiary Institutions in Ghana, Journal of Education and Practice. Vol. 5 (6), pp. 157-164. Ulaşım Adresi: http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/11241/11555

The Use of ''Whatsapp'' in Teaching Arabic as Foreign Language

Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 1, 37 - 47, 01.06.2016

Öz

Information and communication technology (ICT) is having a major impact in terms of improving the use of language skills. One of the latest trends used in foreign language education is the use of social networks such as WhatsApp. The use of social networks, especially in foreign language education has become very popular in recent years. WhatsApp plays an important role in our lives nowadays. It also helps us in the field of education. WhatsApp application offers collaborative language teaching as well as various features. WhatsApp is a social network can be used in the four language skills(reading, writing, speaking and listening). WhatsApp provides to be sent ıssues or skills all the people in the group and easier understanding and faster sharing. This study aimed to evaluate the effectiveness of the use of WhatsApp Arabic teaching in university students. Data collection tool was applied to 26 Süleyman Demirel University students who choose the teaching of Arabic course Elective Course in English. Students are pre-tested before the WhatsApp application midterm exam last test was applied as a final exam. The results of the analysis showed that WhatsApp has a significant effect on students academic achievement

Kaynakça

 • Aburezeq, I. M, & Ishtaiwa, F. F (2013). The Impact of Whatsapp on Interaction In An
 • Arabic Language Teachıng Course. International Journal of Arts & Sciences, 6(3). Alkan M, Genç Ö, Tekedere H, İnternet Erişimi, “Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı İçin Alt Yapı İhtiyaçları ve Yeni İletişim Teknolojileri”, (24.03.2016 tarihinde erişim sağlanmıştır) www.emo.org.tr/ekler/3b43aeeacb25836_ek.doc
 • Amry, A.B (2014). The Impact of WhatsApp Mobile Social Learning on the Achievement and Attitudes of Female Students Compared with Face to Face Learning in the Classroom.
 • European Scientific Journal. Vol.10(22), pp. 116-136. Aktaş, Ö (2012). Yabancı Dil Öğreniminde Bireysel Farklılıkların Biçem Bileşenine Genel
 • Bir Bakış, Dil Dergisi, Sayı: 156. Bere, A (2012). A comparative study of student experiences of ubiquitous learning via mobile devices and learner management systems at a South African university. Proceedings of the th
 • Ulaşım Adresi: www. zaw3.co.za on World Wide Web Applications Durban. Bere, A (2013). Using mobile instant messaging to leverage learner participation and transform pedagogy at a South African University of Technology. British Journal of
 • Educational Technology. Vol 44(4), 544-561. Bozkurt, A. (2015). Mobil öğrenme: her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2).
 • Chinnery G. (2006). "Going to the MALL: Mobile Assisted Language Learning",
 • LanguageLearning&Technology10,1: (http://llt.msu.edu/vol10num1/emerging/default.html) 16 Demirel, Ö. (2014). Yabancı dil öğretimi – Dil Pasaportu, Dil Biyografisi, Dil Dosyası,
 • Pegem Akademi Yayınları, Ankara. Dumanlı Kadızade, E (2015). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Akıllı Telefon Uygulamaları
 • Üzerine İnceleme, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 742
 • George, D, & Mallery, M (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson. Godwin-Jones, learning. Language Learning & Technology, 15(2), 2-11. (2011). Emerging technologies: Mobile apps for language
 • Gong, Z, & Wallace, J. D (2012). A comparative analysis of iPad and other M-learning technologies: exploring students’ view of adoption, potentials, and challenges. Journal of
 • Literacy and Technology, 13(1), 2-29. King, A (1993). From sage on the stage to guide on the side. College Teaching, 41(1), 30-36.
 • Mockus, L, Dawson, H, Edel-Malizia, S, Shaffer, D, Sung An, J, & Swaggerty, A (2011). The Impact of Mobile Access on Motivation: Distance Education Student Perceptions.
 • Pennsylvania: Learning Design at Penn State’s World Campus. Ulaşım adresi: http://learningdesign.psu.edu/research/MLRTWhitePaper.pdf Özdamar, N (2010). Mobil Öğrenme Teknolojileri ve Araçları, Anadolu Üniversitesi,
 • Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Eğitim Bölümü, Eskişehir. Perraton, H. D (2007). Open and distance learning in the developing world. London: Routledge.
 • Plana, M. G. C, Escofet, M. I. G, Figueras, I. T, Gimeno, A, Appel, C, & Hopkins, J (2013).
 • Improving learners’ reading skills through instant short messages: A sample study using WhatsApp. 4th World-CALL Conference, Glasgow, 10-13 July 2013.
 • Rogers, Y, Price, S, Randell, C, Fraser, D. S, Weal, M, & Fitzpatrick, G (2005). Ubilearning integrates indoor and outdoor experiences. Communications of the ACM, (1), 55-59.
 • Shield L.& Kukulska, H.A (2008). Special edition of ReCALL (20, 3: 2008) on
 • MobileAssistedLanguageLearning:(http://www.eurocalllanguages.org/recall/r_contents.html# sep08) Yang, J (2013). Mobile assisted language learning: review of the recent applications of emerging mobile technologies. English Language Teaching,6(7), 19.
 • Yeboah, J, Ewur. D (2014). The Impact of WhatsApp Messenger Usage on Students
 • Performance in Tertiary Institutions in Ghana, Journal of Education and Practice. Vol. 5 (6), pp. 157-164. Ulaşım Adresi: http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/11241/11555

Ayrıntılar

Diğer ID JA64JJ68KK
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Gül ŞEN YAMAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { intjces270726, journal = {Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2458-9373}, address = {info@intjces.com}, publisher = {Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS)}, year = {2016}, volume = {2}, number = {1}, pages = {37 - 47}, title = {Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde WhatsApp Kullanımı}, key = {cite}, author = {Şen Yaman, Gül} }
APA Şen Yaman, G. (2016). Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde WhatsApp Kullanımı . Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 37-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/25669/270726
MLA Şen Yaman, G. "Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde WhatsApp Kullanımı" . Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2016 ): 37-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/25669/270726>
Chicago Şen Yaman, G. "Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde WhatsApp Kullanımı". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2016 ): 37-47
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde WhatsApp Kullanımı AU - GülŞen Yaman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 47 VL - 2 IS - 1 SN - -2458-9373 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde WhatsApp Kullanımı %A Gül Şen Yaman %T Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde WhatsApp Kullanımı %D 2016 %J Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2458-9373 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Şen Yaman, Gül . "Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde WhatsApp Kullanımı". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (Haziran 2016): 37-47 .
AMA Şen Yaman G. Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde WhatsApp Kullanımı. UGEAD - IntJCES. 2016; 2(1): 37-47.
Vancouver Şen Yaman G. Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde WhatsApp Kullanımı. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2016; 2(1): 37-47.
IEEE G. Şen Yaman , "Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde WhatsApp Kullanımı", Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 37-47, Haz. 2016