Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 600 - 609 2019-12-27

Kapitalist piyasa sisteminin sürdürülebilirliği ekonomik büyümenin sürekliliğine dayalıdır. Son yüzyılda dünya ekonomisinin ekonomik büyümeyi sağlaması hem ormanlar gibi yenilenebilir kaynaklara hem de yenilenemeyen petrol ve mineral gibi kaynaklara göreli olarak daha ucuz erişimine dayalıdır. Ekonomik büyüme için bu kaynakların tüketimindeki artış dünyayı iklim ve ekolojik krizle karşı karşıya bırakmıştır.

Ragnarok, İskandinav mitolojisinde kıyamet günü de olarak da adlandırılan Kozmos’un içindeki her şeyin sonunun gelmesi olayıdır. Ragnarok yaşandığı sırada, yalnızca insanların değil, tanrıların ve devlerin de yok olduğu görülmüştür. Ragnarok olayı bugün yaşanılan iklim krizinin bir habercisi gibidir. İklim değişikliğine neden olan unsurların yalnızca dünya kaynaklarının etkinsiz yönetiminden kaynaklanmadığı, kapitalizmin kendi mantığından kaynaklandığı çalışmanın hipotezi olarak ortaya konulmuştur. Çalışmanın hipotezi verilerle, iklim krizinin sonuçlarıyla ve mitolojiyle desteklenmeye çalışılmıştır. 

İskandinav mitolojisi, Ragnarok, Küresel ısınma
  • Baer, H.A. (2012). Global capitalism and climate change, the need for an alternative world System, Lanham, Md. : AltaMira Press, p.353.Bendell, J (2018). “Deep adaptation: a map for navigating climate tragedy”, IFLAS Occasional Paper 2, Erişim adresi: https://www.lifeworth.com/deepadaptation.pdf, Erişim tarihi: 22.06.2019.Bryresse, K, Oreskes, N., O’Reilly, J., Oppenheimer, M., (2012), “Climate change prediction: Erring on the side of least drama?”, Global Enviromental Change, 23(1), ss.327-337.Canadell, J (2007). “Contributions to accelerating atmospheric CO2 growth from economic activity, carbon ıntensity, and efficiency of natural sinks”, Proceedings of the National Academy of Sciences 104(47): 18866–70.Clack, B., York, R. (2005). Carbon metabolism: global capitalism, climate change, and the biospheric rift, Theory and Society, Vol. 34, No. 4 (Aug., 2005), pp. 391-428.Darby, M. (2016). ‘Scientists: window for avoiding 1.5C global warming “closed”.’ Climate News, 29 June. Erişim Tarihi: 29 Haziran 2019, http://www.climatechangenews. com/2016/06/29/scientists-window-for-avoiding-1-5c-global-warming-closed/.Gräslund, B., Price, N. (2012). "Twilight of the gods? the ‘dust veil event’ of ad 536 in critical perspective." Antiquity ,332 (2012), pp. 428–43. Hansen, J (2006). The threat to the planet, the newyork review of book, 26.07.2006, Erişim adresi: https://www.nybooks.com/articles/2006/07/13/the-threat-to-the-planet/ , Erişim Tarihi: 25.05.2019.Hirst, K.K. (2019). The pre viking legend of ragnarök, Erişim adresi: https://www.thoughtco.com/ragnaroek-norse-myth-4150300 , Erişim tarihi: 29.06.2019.IPPC (2007). Climate change 2007: mitigation of climate change. ıntergovernmental panel on climate change. Geneva, Switzerland: IPCC.IPCC (2014). Climate change 2014: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, Switzerland: IPCC.Kintisch, E. (2009). “Projections of climate change go from bad to worse, scientists report”, Science 323(5921): 1546–7NASA. (2018). Global climate change vital signs of the planet, Erişim adresi: https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/, Erişim tarihi: 05.04.2019.Payne, A. (2017). Fashion futuring in the anthropocene: sustainable fashion as “taming” and“rewilding”, The Journal of Dress, Body and Culture, 26 September 2017.Pistone, K., Eisenman, I., Ramanathan, V (2014). Observational determination of albedo decrease caused by vanishing Arctic sea ice, Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Mar 4; 111(9): 3322–3326.Satgare, V (ed), (2018). The climate crisis south african and global democratic eco socialist alternatives, Wits University Press, Johannesburg.Schmid, R.E. (2009). “Climate warming gases rising faster than expected”, Guardian 15 February. www.guardian.co.uk.UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). (2015). Adoptionof the Paris agreement – Proposal by the President (FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1).Urry, J. (2009). “Sociology and climate change, The Sociological Review, 57 (2), pp. 85-100. Wainwright, J (2010). “Climate change, capitalism, and the challenge of transdisciplinarity”, Annals of the Association of American Geographers, 100:4, pp. 983-991.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3582-5454
Yazar: Sibel Cengiz (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARDAHAN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 5 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA Cengiz, S . (2019). İklim Krizinin Mitolojisi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 5 (2) , 600-609 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss/issue/51161/612406