Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2, 192 - 200, 21.07.2021

Öz

Kaynakça

 • Adams, J. M. (2009). Understanding Exercise Dependence. J Contemp Psychother.39:231-240.
 • Alperen, A. (2017). İnfertilite Tanısı Almış Erkeklerin Ruhsallıklarının Narsisizm Ekseninde Projektif Testler Aracılığıyla İncelenmesi (Master’s thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (1994). Dsm-Iv. Mental Bozukulukların Tanısal Ve Sayımsal El Kitabı-Iv. Çeviren: Köroğlu, E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Mental Bozuklukların Tanısal Ve Sayımsal El Kitabı, Beşinci Baskı (Dsm-V). (Çev. Ed.: E Köroğlu). Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 2013.
 • Brown, J., & Graham, D. (2008). Body Satisfaction İn Gym-Active Males: An Exploration Of Sexuality, Gender, And Narcissism. Sex Roles, 59(1-2), 94-106.
 • Bruno, A., Quattrone, D., Scimeca, G., Cicciarelli, C., Romeo, V. M., Pandolfo, G., ... & Muscatello, M. R. A. (2014). Unraveling exercise addiction: the role of narcissism and self-esteem. Journal of Addiction, 2014.
 • Cook, R. H., Griffiths, M. D., & Pontes, H. M. (2018). Personality factors in exercise addiction: a pilot study exploring the role of narcissism, extraversion, and agreeableness. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-14.
 • Davis, C. (1992). Body image, dieting behaviors, and personality factors: A study of high-performance female athletes. International Journal of Sport Psychology, 23(3), 179–192.
 • Dorland,W. A. Newman (1986), The American İllustrated Medical Dictionary, Press. Sounders Company, 22. Edition, Philadelphia.
 • Dogan, M., Elçi G., Gurbuz B. (2017) Conference: World Congress Of Sport Sciences Researches, Manisa, Turkey
 • Evren, C. (1997). Narsisizm. İstanbul: Çetin Matbaası.
 • Fromm, E. (2004). Sevme Sanatı. İzmir: İlya Yayınevi
 • Gençtan, E. (2003). Psikodinamik Psikiyatri Ve Normal Dışı Davranışlar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gürbüz, B., & Aşçı, F. H. (2006). Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği-21’in Egzersiz Katılımcıları İçin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi-Ön Çalışma. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 3-10.
 • Hausenblas, H. A., & Downs, D. S. (2002a). How Much İs Too Much? The Development And Validation Of The Exercise Dependence Scale. Psychology And Health, 17(4), 387-404.
 • İlkay, E. (2002). Cerrahpaşa Psikiyatri. İstanbul Üniversitesi, Yayın No: 4326, İstanbul. Hyman, Steven (1989), Acil Psikiyatri, Çev: İ. Doğaner, A. Ayan, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, No:133, İzmir.
 • Karasar, Niyazi. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kernberg, O. F. (1975). A systems approach to priority setting of interventions in groups. International Journal of Group Psychotherapy, 25(3), 251-275.
 • Kohut, H.: 1977 Kendiliğin Yeniden Yapılanması, Çev. Oğuz Cebeci,
 • Miller, K. J., & Mesagno, C. (2014). Personality traits and exercise dependence: Exploring the role of narcissism and perfectionism. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 12(4), 368-381.
 • Öztürk, M. O. (2004). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri
 • Rozenblatt, S. (2002). In Defence Of Self: The Relationship Of Self- Esteem And Narcissim To Aggressive Behavior Long Island University, Psychology, Yayınlanmış Doktora Tezi, Usa.
 • Salim, A. T. A. Y. (2009). Narsistik kişilik envanteri’nin Türkçe’ye standardizasyonu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1).
 • Sachs, M.L., Pargman, D. (1979). Running Addiction: A Dept İnterview Examination, Journal Of Sport Behavior, 2,143-155.
 • Twenge, J. M., Campbell, W. K. (2010). Asrın Vebası Narsisizm İlleti (Ö. Korkmaz, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Üzümcü, E. (2016). Büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik kişilik özellikleri ile ilişkili faktörlerin Şema Terapi modeli çerçevesinde incelenmesi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Üzümcü, E. (2016). Büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik kişilik özellikleri ile ilişkili faktörlerin Şema Terapi modeli çerçevesinde incelenmesi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Veale, D. (1995). Does Primary Exercise Dependence Really Exist? In J. Annett, B. Cripps, & H. Steinberg, Exercise Addiction: Motivation For Participation İn Sport And Exercise (Pp. 1–5). Leicester, Uk: British Psychological Society.

Examination Of Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism In Adults

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2, 192 - 200, 21.07.2021

Öz

There are few studies examining the relationship between personality traits and exercise dependence. Narcissism has newly started to attract attention in the field of sports. The purpose of the present study is to examine the relationship between exercise dependence and narcissism in regularly exercising individuals. 271 individuals aged between 18 and 65 years and regularly exercising at least for a year in the sports halls in Bursa participated in the study. In the study, as a data collection tool, the Personal Information Form, the Exercise Dependence Scale and the Narcissistic Personality Inventory were used. It was determined that there was a significant relationship between the participants’ narcissism and exercise dependence levels. While a high level of positive relationship was found between time and exercise preference in the sub-scale of continuity in the male participants, it was observed that there was not a statistically significant relationship between the female participants. Personality factor might be contributing to exercise dependence. The increasing level of narcissism might increase the possibility of a person’s being exercise-dependent. We expect that the study will draw attention to the personality factor.

Kaynakça

 • Adams, J. M. (2009). Understanding Exercise Dependence. J Contemp Psychother.39:231-240.
 • Alperen, A. (2017). İnfertilite Tanısı Almış Erkeklerin Ruhsallıklarının Narsisizm Ekseninde Projektif Testler Aracılığıyla İncelenmesi (Master’s thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (1994). Dsm-Iv. Mental Bozukulukların Tanısal Ve Sayımsal El Kitabı-Iv. Çeviren: Köroğlu, E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Mental Bozuklukların Tanısal Ve Sayımsal El Kitabı, Beşinci Baskı (Dsm-V). (Çev. Ed.: E Köroğlu). Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 2013.
 • Brown, J., & Graham, D. (2008). Body Satisfaction İn Gym-Active Males: An Exploration Of Sexuality, Gender, And Narcissism. Sex Roles, 59(1-2), 94-106.
 • Bruno, A., Quattrone, D., Scimeca, G., Cicciarelli, C., Romeo, V. M., Pandolfo, G., ... & Muscatello, M. R. A. (2014). Unraveling exercise addiction: the role of narcissism and self-esteem. Journal of Addiction, 2014.
 • Cook, R. H., Griffiths, M. D., & Pontes, H. M. (2018). Personality factors in exercise addiction: a pilot study exploring the role of narcissism, extraversion, and agreeableness. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-14.
 • Davis, C. (1992). Body image, dieting behaviors, and personality factors: A study of high-performance female athletes. International Journal of Sport Psychology, 23(3), 179–192.
 • Dorland,W. A. Newman (1986), The American İllustrated Medical Dictionary, Press. Sounders Company, 22. Edition, Philadelphia.
 • Dogan, M., Elçi G., Gurbuz B. (2017) Conference: World Congress Of Sport Sciences Researches, Manisa, Turkey
 • Evren, C. (1997). Narsisizm. İstanbul: Çetin Matbaası.
 • Fromm, E. (2004). Sevme Sanatı. İzmir: İlya Yayınevi
 • Gençtan, E. (2003). Psikodinamik Psikiyatri Ve Normal Dışı Davranışlar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gürbüz, B., & Aşçı, F. H. (2006). Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği-21’in Egzersiz Katılımcıları İçin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi-Ön Çalışma. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 3-10.
 • Hausenblas, H. A., & Downs, D. S. (2002a). How Much İs Too Much? The Development And Validation Of The Exercise Dependence Scale. Psychology And Health, 17(4), 387-404.
 • İlkay, E. (2002). Cerrahpaşa Psikiyatri. İstanbul Üniversitesi, Yayın No: 4326, İstanbul. Hyman, Steven (1989), Acil Psikiyatri, Çev: İ. Doğaner, A. Ayan, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, No:133, İzmir.
 • Karasar, Niyazi. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kernberg, O. F. (1975). A systems approach to priority setting of interventions in groups. International Journal of Group Psychotherapy, 25(3), 251-275.
 • Kohut, H.: 1977 Kendiliğin Yeniden Yapılanması, Çev. Oğuz Cebeci,
 • Miller, K. J., & Mesagno, C. (2014). Personality traits and exercise dependence: Exploring the role of narcissism and perfectionism. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 12(4), 368-381.
 • Öztürk, M. O. (2004). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri
 • Rozenblatt, S. (2002). In Defence Of Self: The Relationship Of Self- Esteem And Narcissim To Aggressive Behavior Long Island University, Psychology, Yayınlanmış Doktora Tezi, Usa.
 • Salim, A. T. A. Y. (2009). Narsistik kişilik envanteri’nin Türkçe’ye standardizasyonu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1).
 • Sachs, M.L., Pargman, D. (1979). Running Addiction: A Dept İnterview Examination, Journal Of Sport Behavior, 2,143-155.
 • Twenge, J. M., Campbell, W. K. (2010). Asrın Vebası Narsisizm İlleti (Ö. Korkmaz, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Üzümcü, E. (2016). Büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik kişilik özellikleri ile ilişkili faktörlerin Şema Terapi modeli çerçevesinde incelenmesi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Üzümcü, E. (2016). Büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik kişilik özellikleri ile ilişkili faktörlerin Şema Terapi modeli çerçevesinde incelenmesi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Veale, D. (1995). Does Primary Exercise Dependence Really Exist? In J. Annett, B. Cripps, & H. Steinberg, Exercise Addiction: Motivation For Participation İn Sport And Exercise (Pp. 1–5). Leicester, Uk: British Psychological Society.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Simara Aybike UÇAR (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0002-0618-3528
Türkiye


Nimet KORKMAZ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7648-3289
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { intjscs943624, journal = {International Journal of Sport Culture and Science}, issn = {2148-1148}, address = {}, publisher = {Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS)}, year = {2021}, volume = {9}, pages = {192 - 200}, doi = {}, title = {Examination Of Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism In Adults}, key = {cite}, author = {Uçar, Simara Aybike and Korkmaz, Nimet} }
APA Uçar, S. A. & Korkmaz, N. (2021). Examination Of Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism In Adults . International Journal of Sport Culture and Science , 9 (2) , 192-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjscs/issue/64215/943624
MLA Uçar, S. A. , Korkmaz, N. "Examination Of Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism In Adults" . International Journal of Sport Culture and Science 9 (2021 ): 192-200 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjscs/issue/64215/943624>
Chicago Uçar, S. A. , Korkmaz, N. "Examination Of Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism In Adults". International Journal of Sport Culture and Science 9 (2021 ): 192-200
RIS TY - JOUR T1 - Examination Of Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism In Adults AU - Simara Aybike Uçar , Nimet Korkmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - International Journal of Sport Culture and Science JF - Journal JO - JOR SP - 192 EP - 200 VL - 9 IS - 2 SN - 2148-1148- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Sport Culture and Science Examination Of Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism In Adults %A Simara Aybike Uçar , Nimet Korkmaz %T Examination Of Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism In Adults %D 2021 %J International Journal of Sport Culture and Science %P 2148-1148- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Uçar, Simara Aybike , Korkmaz, Nimet . "Examination Of Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism In Adults". International Journal of Sport Culture and Science 9 / 2 (Temmuz 2021): 192-200 .
AMA Uçar S. A. , Korkmaz N. Examination Of Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism In Adults. IntJSCS. 2021; 9(2): 192-200.
Vancouver Uçar S. A. , Korkmaz N. Examination Of Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism In Adults. International Journal of Sport Culture and Science. 2021; 9(2): 192-200.
IEEE S. A. Uçar ve N. Korkmaz , "Examination Of Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism In Adults", International Journal of Sport Culture and Science, c. 9, sayı. 2, ss. 192-200, Tem. 2021
IntJSCS is published by International Science Culture and Sport Association (ISCSA).