Cilt: 3 Sayı: 2, 1.07.2021

Yıl: 2020

Sayı Editör Kurulu

Yöneylem Araştırması, Karar Desteği ve Grup Destek Sistemleri, Zaman Serileri Analizi, Matematikte Yöneylem Araştırması, İstatistiksel Analiz, Çok Ölçütlü Karar Verme, Nicel Karar Yöntemleri
Doç. Dr. Liza ALİLİ SULEJMANİ ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Büyüme

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Adriana BURLEA-SCHIOPOIU, University of Craiova, Romania

Doç. Dr. , Liza ALILI SULEJMANI, International Balkan University, Macedonia

Dr. Öğretim Üyesi, Ali YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

intradersorg@gmail.com


Creative Commons Lisansı
InTraders International Trade Academic Journal isimli yazarın InTraders International Trade Academic Journal başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.