Cilt: 4 Sayı: 1, 5.12.2021

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

İnsan Kaynakları Yönetimi
Yöneylem Araştırması, Karar Desteği ve Grup Destek Sistemleri, Zaman Serileri Analizi, Matematikte Yöneylem Araştırması, İstatistiksel Analiz, Çok Ölçütlü Karar Verme, Nicel Karar Yöntemleri
Doç. Dr. Liza ALİLİ SULEJMANİ ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Büyüme

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi araştırmacıların bilimsel çalışmalarını yayınlayabilecek; akademik gelişimlerine katkı sağlayabilecek ve nitelikli akademik çalışmaların sayılarının artmasını sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi, uluslararası ticaret alanında İngilizce hazırlanmış özgün, bilimsel araştırmaları yayınlayan hakemli uluslararası bir dergidir. Dergi tüm araştırmacılara ücretsiz ve açık erişim  mevcuttur.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Dergide yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

APA VERSİYON  Min.10 -Max.20 sayfa. Tablolar Excel'de hazırlanmalıdır. Ithanticate vb. rapor %10 ve altı olmalıdır (Bu oran düşük olması durumunda yine makale içine bakılacak olup atıf kurallarına aykırı olması durumunda revizyon için iade edilecektir.)

InTraders yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından hazırlanan uygulama rehberini izlemeyi taahhüt etmektedir. 

Makale gönderim ücretsizdir.

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Adriana BURLEA-SCHIOPOIU, University of Craiova, Romania

Doç. Dr. , Liza ALILI SULEJMANI, International Balkan University, Macedonia

Dr. Öğretim Üyesi, Ali YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

intradersorg@gmail.com


Creative Commons Lisansı
InTraders International Trade Academic Journal isimli yazarın InTraders International Trade Academic Journal başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.