Amaç ve Kapsam

Derginin temel amacı; spor bilimleri ve insan hareketine ilişkin deneysel araştırmaları, derleme ve olgu raporlarının sonuçlarını toplumun hemen her kesimiyle paylaşmaktır.

Spor bilimleri alanına giren; "Hareket ve Antrenman", "Spor Psikolojisi", " Spor Yönetimi", "Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi" ile "Spor ve Sağlık" konuları derginin kapsamını oluşturmaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------