İletişim Bilgileri

Başeditör

M.Emin KAFKAS
mehmet.kafkas@inonu.edu.tr
+90 422 377 46 61
İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 44280, Malatya, Türkiye

Başeditör

Safa ÇINARLI
safa.cinarli@inonu.edu.tr
İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü, 44280, Malatya, Türkiye, Tel: +90 422 377 30 00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------