Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kadınlarda Pilatesin Vücut Kompozisyonuna Etkisi

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 24 - 35, 30.04.2019

Öz

Pilates kadınlar arasında çok popular bir egzersiz yaklaşımıdır. Çalışmamızın amacı pilates eğitim programının vücut kompozisyonuna etkisini incelemektir. Çalışmaya 15-43 yaş arasındaki (yaş ortalaması: 26,36±5,52 yıl) 53 kadın katıldı. Katılımcılara 3 ay boyunca, haftada 2 gün, 90 dakika mat pilates eğitimi ve reformer pilates egzersiz eğitimi verildi. Başlangıçta ve eğitimden üç ay sonra vücut kompozisyonu gögüs, bel çevresi, Karın, kalça çevresi, sağ kol, sol kol çevresi, vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi (VKİ) ile değerlendirildi. Mat pilates ön test-son test değerleri (göğüs çevresi, bel çevresi, karın çevresi, kalça çevresi, sağ kol çevresi, sol kol çevresi, sağ bacak çevresi, sol bacak çevresi, vücut ağırlığı ve VKİ ön test-son test) karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p=0.000). Reformer pilates ön test-son test değerleri (göğüs çevresi, bel çevresi, karın çevresi, kalça çevresi, sağ kol çevresi, sol kol çevresi, sağ bacak çevresi, sol bacak çevresi, vücut ağırlığı ve VKİ ön test-son test) karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p=0.000). Mat pilates ve reformer pilates gruplarının ön test ve son test değerleri karşılaştırıldığında sadece sağ bacak çevresi son test ile sol bacak çevresi son test değerleri açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmuş (p<0.05), fakat diğer ölçümler için fark saptanmamıştır (p>0.05). Çalışmamızın sonuçları mat pilates ve reformer pilates egzersiz eğitim programlarının vücut kompozisyonunu olumlu yönde etkilediğini düşündürdü.

Kaynakça

 • 1. Bek, N. (2008). “Fiziksel Aktivite ve Sağlığımız”, Fiziksel Aktivite Bilgi Serisi, (Irmak, H., Kesici, C., Çelikcan, E., Çakır, B.) T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı, Ankara, 7-18.
 • 2. Biçer, Y.S., Peker, İ., ve Savucu, Y. (2005). Kalp Tek Damar Tıkanıklığı Olan Kadın Hastalarda Planlanmış Düzenli Yürüyüşün Vücut Kompozisyon Değerleri Üzerine Etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 19(4): 241-248.
 • 3. Bravata, D.M., ve Smith-Spangler, C. (2000). Using pedometer to increase physical activity and improve health a systematic review. JAMA, 298: 2296-304.
 • 4. Çakmakçı, O. (2012). The Effect of 10 Week Pilates Mat Exercise Program on Weight Loss and Body Composition for Overweight Turkish Women, World Applied Sciences Journal, 19(3): 431-438.
 • 5. Ersoy, C.İ. (2008). Yürüyüş ve pilatesin orta yaştaki kadınlarda vücut kompozisyonuna etkisi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Fizyolojisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 3-5. 7.
 • 6. Isacowitz, R. (2014). Pilates-2nd Edition, Human Kinetics, 43-301, Canada.
 • 7. Karadenizli, İ.Z., ve Kambur, B. (2016). Pilates reformer egzersizlerinin sedanter kadınlarda uyluk çevresi ve hamstring esnekliğine etkisi, İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3): 48-62.
 • 8. Kloubec, J., Banks, A.B. (2013). Pilates and Physical Education: A Natural Fit, Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 75(4): 34-37.
 • 9. Marfell-Jones, M. (1991). Kinanthropometric Assessment. Guidelines For Athlete Assessment In New Zealand Sport, Sport Science New Zealand, New Zeland, 30.
 • 10. Muscolino, J.E, Cipriani, S. (2004). Pilates and the ‘‘Powerhouse’’, Journal of Bodywork and Movement Therapies, 8: 15–24.
 • 11. Purdy, M. (2009). Clinical Pilates for the aging athlete. Sport Physiotherapy Canada Momentum Journal, http://www.halifaxosteopathy.ca/pages/news_article 1 .htmlpring.
 • 12. Rogers, K., Gibson, A.L. (2009). Eight-Week Traditional Mat Pilates Training Program Effects on Adult Fitness Characteristics, Res Q Exerc Sport, 80(3): 569-74.
 • 13. Segal, N.A., Hein, J., Basford, J.R. (2004). The effects of Pilates training on flexibility and body composition: An observational study, Arch Phys Med Rehabil, 85: 1977-81.
 • 14. Sekendiz, B., Altun, Ö. Korkusuz, F., Akın, S. (2007). Effects of Pilates Exercise on Trunk Strength, Endurance and Flexibility in Sedentary Adult Females, Journal of Bodywork and Movement Therapies, 11: 318–26.
 • 15. Şavkın, R. (2014). Pilates eğitiminin vücut kompozisyonuna etkisi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2-3.
 • 16. Şavkın, R., ve Aslan, B.U. (2017). The effect of pilates exercise on body composition in sedentary overweight and obese women, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 57(11), 1464-70.
 • 17. Şimsek, D., ve Katırcı, H. (2011). Pilates egzersizlerinin postural stabilite ve spor performansı üzerine etkileri: sistematik bir literatür ncelemesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (5)2:58-70.
 • 18. Tamer, K. (2000). Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, 2. Baskı, Bağırgan Yayımevi, Ankara.
 • 19. Touvhe, R.L., ve Escalante, K. (2008). Linares M.T. Treating non-specific chronic low back pain through the Pilates method, J. Bodyw Mov Ther., 12: 364-370.
 • 20. U.S. Department of Health and Humen Services. (1996). Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General. Atlanta. GA: U.S. Depatment of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention and Health Promotion, 3-6.
 • 21. Zorba, E. (1999). Herkes İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk, 1. Basım, G.S.G.M. Eğitim Dairesi, Ankara, 38-50.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Hareket ve Egzersiz Bilimi
Yazarlar

Şehmus ASLAN (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Başvuru Tarihi 9 Şubat 2019
Kabul Tarihi 27 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Aslan, Ş. (2019). Kadınlarda Pilatesin Vücut Kompozisyonuna Etkisi . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 6 (1) , 24-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inubesyo/issue/49198/524903

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------