Yıl 2016, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2016-05-24

Opinions of Teachers Regarding the Inspection of Teachers by School Principals Instead of Inspectors
Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Hasan DEMİRTAŞ [1] , Mesut AKARSU [2]


The purpose of this study is to determine the teachers’ opinions about the fact that the teacher inspections are going to be made by the principals instead of educational inspectors. This study is a qualitative research. The work group of the study consists of 53 pre, primary and secondary school teachers from different branches selected with the maximum variation sampling method and criterion sampling. Data of the study is gathered with a semi-structured forms. As a result of the study it is found that, the teachers don’t regard the educational inspectors’ inspections positively. However; despite some concerns, it is found that they regard the principals’ inspections positively.

Bu araştırmanın amacı maarif müfettişleri yerine okul müdürlerinin öğretmen teftişi yapacak olmasına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nitel bir çalışmadır ve araştırmanın çalışma gurubunu amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme yöntemlerine uygun olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan farklı branşlardan toplam 53 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin maarif müfettişleri tarafından yapılan teftiş uygulamalarını olumlu bulmadıkları, bunun yerine bazı kaygılara rağmen müdür teftişine olumlu baktıkları bulguları öne çıkmaktadır.

Teacher, inspection; teacher inspection; educational inspector; school
 • Altıntaş, R. (1980). Liselerde Kurum Teftişi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), A.Ü. Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Arslanargun, E., Görsoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapmalıdır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.
 • Atay, K. (1996). "İlköğretim müfettişlerinin yeterlilikleri." Eğitim Yönetimi 2(5): 25–38.
 • Aydın, M. (1993). Çağdaş eğitim denetimi (3. Baskı). Ankara, Pegem.
 • Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi (6. Baskı). Ankara, Hatiboğlu Basım ve Yayım.
 • Başar, H. (1994). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi (5. Baskı). Ankara, Pegem A Yayıncılık.
 • Başaran, İ. E. (2000).Eğitim yönetimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaacılık.
 • Buluç, B. (2008). Türk eğitim sisteminde teftiş ve denetim alt sisteminin gelişim süreci. Bilgi Çağında Eğitim 4, 27-30.
 • Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayınları, Yayın No:9.
 • Bursalıoğlu, Z. (2003). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five
 • traditions. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Ersan, N. (1987). "Eğitim denetiminde öğretmen faktörü." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2: 103-108.
 • Ertekin, Y. (2004). "Çağdaş Yönetim ve Denetim." Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1(1).
 • Glicman, C. D., Gordon, S. P., Ross-Gordon, J. M. (2014). Denetim ve öğretimsel liderlik, gelişimsel bir yaklaşım. Çeviri Editörleri: M. B. Aksu, E. Ağaoğlu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gökçe, F. (1994). "Eğitim Denetiminin Amaç ve İlkeleri." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(10): 73–84.
 • Harris, B. M. (1985). Supervisory behavior in education (3th.ed). Englewood Cliffs, New Jersey Prentice-Hall.
 • Kaya, Y. K. (1991). Eğitim yönetimi. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Kaya, Y. K. (1999). Eğitim yönetimi: Kuram ve Türkiye’ deki uygulama, (4.baskı), Ankara: Set ofset.
 • Miles, M. B.,& Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expand esource book (2nd ed.). London: Sage.
 • Neuendorf, K. A. (2002). The Content Analysis Guide Book. ThousandOaks, CA: Sage.
 • Oliva, P.F and Pawlas, G.E. (2004). Supervision for today’s schools. New York: Longman.
 • Özden, Y. G. (1992). "Denetim Olgusu." Denetim Dergisi 2 (78): Ankara.
 • Taymaz, H. (1982). Teftiş, kavramlar, ilkeler, yöntemler. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No:113,An
 • Weber, R. P. (1990). Basic Content Analisys (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage.
 • Yıldırım, İ. Ve Koçak, Ş. (2008) Eğitim Teftişinde İlköğretim Maarif Müfettişleri Yetiştirilmesi ve
 • Sorunları. http://www.Cu.Edu.Tr/İnsanlar/Kocaks/ adresinden 31.12.2010 Tarihinde Alınmıştır.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (5. baskı.), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hasan DEMİRTAŞ

Yazar: Mesut AKARSU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Mayıs 2016

Bibtex @ { inuefd280939, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17679/iuefd.17251239}, title = {Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {DEMİRTAŞ, Hasan and AKARSU, Mesut} }
APA DEMİRTAŞ, H , AKARSU, M . (2016). Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 0-0 . DOI: 10.17679/iuefd.17251239
MLA DEMİRTAŞ, H , AKARSU, M . "Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/26708/280939>
Chicago DEMİRTAŞ, H , AKARSU, M . "Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri AU - Hasan DEMİRTAŞ , Mesut AKARSU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17679/iuefd.17251239 DO - 10.17679/iuefd.17251239 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 17 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.17251239 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.17251239 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri %A Hasan DEMİRTAŞ , Mesut AKARSU %T Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri %D 2016 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 17 %N 2 %R doi: 10.17679/iuefd.17251239 %U 10.17679/iuefd.17251239
ISNAD DEMİRTAŞ, Hasan , AKARSU, Mesut . "Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 2 (Mayıs 2016): 0-0 . https://doi.org/10.17679/iuefd.17251239
AMA DEMİRTAŞ H , AKARSU M . Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. inuefd. 2016; 17(2): 0-0.
Vancouver DEMİRTAŞ H , AKARSU M . Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 17(2): 0-0.