PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Educatıon Polıcıes And Practıces Towards Gıfted And Talented Students In Turkey

Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 2, 35 - 56, 01.04.2013
https://doi.org/10.17679/inuefd.108599

Öz

The gifted andtalentedindividualswho canfallow utilizeand nbsp;generatenewknowledgeand nbsp; nbsp;technology havebeenthemostimportantassetsof thecountries in today rsquo;s global andcompetitive World Thesurvivalandadvancements of nationsarepossiblebygeneratingandutilizngnewknowledgetowardsinnovativeproductsandserviceswhichwillensurethecompetitiveness of thenations Inthiscontext diagnosingandeducatingthegiftedandtalentedchildrenwhoconstituteonlytwopercent of thepopulation bearsgreatimportance Inthepast ourcountrywasone of themostprominentcountries nbsp; in the World withregardtotheeducation of giftedandtalentedchildrenandtook a place in thehistoryviaher educatedpeople Thisstudy based on theliteraturereview aimedtoexaminethepoliciesandimplementationsandtoelicitthecurrentsituationtowardstheeducation of giftedandtalentedstudents in Turkey Alongwiththeresults somerecommendationsweredeveloped Thedevelopment of the nbsp;differentiatedandversatileprogramsin ordertomeettheneedsof thegifted talentedstudents; theimprovement oftheexistingprograms;theenhancement of theevaluationactivities in ordertodetecttheproblemsandtotaclethem;theenhancement ofthequalityandquantity of thetrainers; andachievingthelegal arrangementsaresome of therecommendationsmade

Kaynakça

 • Akkanat, H. (1999). Üstün veya özel yetenekliler. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi, (103).
 • Akkutay, Ü. (1984). Enderun mektebi. Ankara: Gazi Üniversitesi Basımevi. (38)
 • Akyüz, Y. (2004). Türk eğitim tarihi (12. Baskı) Ankara: PegemA Yayınları.
 • Armağan, M. (2008). Üstün yeteneklilerin fabrikası: Enderun Mektebi. http://www.enderun.com/component/content/article/39-enderun-mektebi/54-enderunmektebi.html
 • Ataman, A. (1998a). Üstün zekâlılar için ilköğretimde uygulanabilir bir model. Eğitimde Yansımalar. 1. Ulusal Sempozyumu, (27 – 28 Kasım 1998, Ankara), Ankara, 296-300. Ataman, A. ( 1998b). Özel eğitime giriş. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 181-182.
 • Brody, L.E. and Mills, C. J. (1997). Gifted children with learning disabilities: A review of the issues. Journal of Learning Disabilities, 30(3): 282-286.
 • Çocukvakfı (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar Durum Tespiti Komisyonu Ön Raporu. 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. http://www.cocukvakfi.org.tr/icerik.aspx?id=78
 • Coşkun, B. (2007). Görsel sanatlarda üstün yetenekli çocukların eğitim ile ilgili öğretmen görüşleri ve değerlendirmesi. Ankara GaziÜniversitesi, yayımlanmış yüksek lisans tezi. Çağlar, D. (1990). Türkiye’de özel eğitimin bugünkü durumu ve sorunları, Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. 24-28 Eylül.
 • Çatalbaş, Ş. ( 1999). Üniversite öğrencilerinin psikolojik gereksinimleri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Kocaeli Üniversitesi yayımlanmış yüksek lisans tezi, 15-18.
 • Çepni, S. ve Gökdere, M. (2002). Profiles of the gifted students in turkey. Education: Changing Times, Changing Needs, First İnternational Conference On Education, Faculty Of Education Eadstern Mediterranean University Gazimağusa, Turkish Republic Of Northern Cyprus.
 • Çetinkaya, A. B. (2009). Osmanlı İmparatorluğu’nun “saray okulu”; Enderûn. http://dusuncekahvesi.blogspot.com/2009/07/osmanl-devletinin-saray-okuluenderun.html
 • Dağlıoğlu, E. (1995). İlkokul 2.-5. sınıflara devam eden çocuklar arasından üstünyetenekli olanların belirlenmesi. Ankara : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yayımlanmış uzmanlık tezi, 142-144
 • Davaslıgil, Ü. (1990). Üstün çocuklar. Yaşadıkça Eğitim, 13, 17-22.

Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar

Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 2, 35 - 56, 01.04.2013
https://doi.org/10.17679/inuefd.108599

Öz

Küreselleşen ve rekabetin her düzeyde hissedildiği günümüz dünyasında hızla gelişen bilgi ve teknolojiyi takip edecek kullanacak ve geliştirecek üstün zek acirc;lı yetenekli bireyler ülkelerin en önemli hazineleri haline gelmiştir Ulusların varlıklarını devam ettirebilmesi ve ilerlemesi yeni bilgi üretme ve bu bilgiyi yenilikçi ve rekabet avantajı sağlayan ürün ve hizmete dönüştürmekle mümkündür Bu kapsamda toplam nüfus içinde genellikle yüzde iki gibi küçük bir oranı oluşturan üstün zek acirc;lı yetenekli bireylerin tanılanması ve eğitilmesi büyük önem taşımaktadır Ülkemiz geçmişte üstün zek acirc;lıların yeteneklilerin eğitimi konusunda dünyada önde gelen ülkelerden birisi olmuş ve yetiştirdiği insanlar ile tarihte iz bırakmıştır Bu çalışma literatür bilgisine dayalı olarak ülkemizdeki üstün zek acirc;lı yeteneklilerin eğitimi konusundaki politikaları irdelemek ve mevcut durumu ortaya koymak amacı ile gerçekleştirilmiştir Varılan sonuçlar çerçevesinde üstün zekalı yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek farklılaştırılmış ve esneklik gösteren programlar geliştirilmesi mevcut programların iyileştirilmesi sorunların belirlenmesi ve üstesinden gelinmesi yönünde değerlendirme etkinliklerine önem verilmesi yetiştirici kadrolarının sayı ve nitelik olarak artırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması yönünde birtakım önerilere yer verilmiştir

Kaynakça

 • Akkanat, H. (1999). Üstün veya özel yetenekliler. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi, (103).
 • Akkutay, Ü. (1984). Enderun mektebi. Ankara: Gazi Üniversitesi Basımevi. (38)
 • Akyüz, Y. (2004). Türk eğitim tarihi (12. Baskı) Ankara: PegemA Yayınları.
 • Armağan, M. (2008). Üstün yeteneklilerin fabrikası: Enderun Mektebi. http://www.enderun.com/component/content/article/39-enderun-mektebi/54-enderunmektebi.html
 • Ataman, A. (1998a). Üstün zekâlılar için ilköğretimde uygulanabilir bir model. Eğitimde Yansımalar. 1. Ulusal Sempozyumu, (27 – 28 Kasım 1998, Ankara), Ankara, 296-300. Ataman, A. ( 1998b). Özel eğitime giriş. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 181-182.
 • Brody, L.E. and Mills, C. J. (1997). Gifted children with learning disabilities: A review of the issues. Journal of Learning Disabilities, 30(3): 282-286.
 • Çocukvakfı (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar Durum Tespiti Komisyonu Ön Raporu. 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. http://www.cocukvakfi.org.tr/icerik.aspx?id=78
 • Coşkun, B. (2007). Görsel sanatlarda üstün yetenekli çocukların eğitim ile ilgili öğretmen görüşleri ve değerlendirmesi. Ankara GaziÜniversitesi, yayımlanmış yüksek lisans tezi. Çağlar, D. (1990). Türkiye’de özel eğitimin bugünkü durumu ve sorunları, Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. 24-28 Eylül.
 • Çatalbaş, Ş. ( 1999). Üniversite öğrencilerinin psikolojik gereksinimleri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Kocaeli Üniversitesi yayımlanmış yüksek lisans tezi, 15-18.
 • Çepni, S. ve Gökdere, M. (2002). Profiles of the gifted students in turkey. Education: Changing Times, Changing Needs, First İnternational Conference On Education, Faculty Of Education Eadstern Mediterranean University Gazimağusa, Turkish Republic Of Northern Cyprus.
 • Çetinkaya, A. B. (2009). Osmanlı İmparatorluğu’nun “saray okulu”; Enderûn. http://dusuncekahvesi.blogspot.com/2009/07/osmanl-devletinin-saray-okuluenderun.html
 • Dağlıoğlu, E. (1995). İlkokul 2.-5. sınıflara devam eden çocuklar arasından üstünyetenekli olanların belirlenmesi. Ankara : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yayımlanmış uzmanlık tezi, 142-144
 • Davaslıgil, Ü. (1990). Üstün çocuklar. Yaşadıkça Eğitim, 13, 17-22.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma ÖZMEN>


Fatih KÖMÜRLÜ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 14, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { inuefd108599, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {14}, number = {2}, pages = {35 - 56}, doi = {10.17679/inuefd.108599}, title = {Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar}, key = {cite}, author = {Özmen, Fatma and Kömürlü, Fatih} }
APA Özmen, F. & Kömürlü, F. (2013). Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 35-56 . DOI: 10.17679/inuefd.108599
MLA Özmen, F. , Kömürlü, F. "Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 35-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8693/108599>
Chicago Özmen, F. , Kömürlü, F. "Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 35-56
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar AU - FatmaÖzmen, FatihKömürlü Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.17679/inuefd.108599 DO - 10.17679/inuefd.108599 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 56 VL - 14 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.108599 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.108599 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar %A Fatma Özmen , Fatih Kömürlü %T Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar %D 2013 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 14 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.108599 %U 10.17679/inuefd.108599
ISNAD Özmen, Fatma , Kömürlü, Fatih . "Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 2 (Nisan 2013): 35-56 . https://doi.org/10.17679/inuefd.108599
AMA Özmen F. , Kömürlü F. Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar. INUEFD. 2013; 14(2): 35-56.
Vancouver Özmen F. , Kömürlü F. Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(2): 35-56.
IEEE F. Özmen ve F. Kömürlü , "Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 2, ss. 35-56, Nis. 2013, doi:10.17679/inuefd.108599

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.