PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Predictiveness of Gender Age and Need for Cognition on Metacognitive Awareness

Yıl 2013, Cilt: 14 Sayı: 1, 1 - 13, 01.02.2013

Öz

Need for cognition and metacognition are significant concepts for individual rsquo;s own control self learning and self regulation in thinking process The main purpose of this study is to determine how well gender age and need for cognition predict the metacognitive awareness According to the findings the proposed model significantly predicts metacognitive awareness [F 3 244 =16 20] Findings suggest that need for cognition significantly predicts metacognitive awareness of university students however the relationship between metacognitive awareness and need for cognition is moderate and negative It means that the individuals rsquo; whose metacognitive awareness high has low need for cognition level nbsp;

Kaynakça

 • Ablard, K.E.& Lipschultz, R.E. (1998). Self-regulated learning in high-achieving students: Relation to advanced reasoning, achievement goals, and gender. Journal of Educational Psychology, 90, 94-101.
 • Akın, A., Abacı, R. & Çetin, B. (2007). Bilişötesi Farkındalık Envanterinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (2), 657-680.
 • Alcı, B. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin, matematik başarıları ile algıladıkları problem çözme becerileri, öz yeterlik algıları, bilişüstü düzenleme stratejileri ve öss puanları arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Balcı, G. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sözel Matematik Problemlerini Çözme Düzeylerine Göre Bilişsel Farkındalık Becerilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bertrams, A. & Dichäuser, O. (2009). High-school students’ need for cognition, self-control, and school achievement: Testing a mediation hypothesis. Learning and Individual Differences, 19, 135-138.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (10. baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Cacioppo, J. & Petty, R. E. (1982). The Need for Coginition. Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 116-131.
 • Cacioppo, J. & Petty, R. E. (1984). The need for cognition: Relationship to attitudinal processes. In R.P. McGlynn, J.E. Madduz, C.D. Stoltenberg, &J.H. Harvey (Eds), Social perception in clinical and counseling psychology, (91-119). Lubbock: Texas Tech University.
 • Cacioppo, J.T., Petty, R.E., Feinstein, J.A. & Jarvis, W.B.G. (1996). Dispositional differences in cognitive motivation: The life and times of individuals varying in need for cognition Psychological Bulletin, 119, 197-253.
 • Canca, D. (2005). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin kullandıkları bilişsel ve bilişüstü öz düzenleme stratejileri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul:Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cenkseven, F. & Akar-Vural, R. (2006). Ergenlerin Düşünme Gereksinim ve Cinsiyetlerine Göre Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, Güz: 25. Cohen, J. (1988). Statistical Power and Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Ed.).Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Cinsiyet, Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı

Yıl 2013, Cilt: 14 Sayı: 1, 1 - 13, 01.02.2013

Öz

Düşünme ihtiyacı ve bilişötesi farkındalık özellikle düşünme süreçlerinde bireyin kontrolü, kendi öğrenmesini
sürdürmesi ve öğrenmesini düzenlemesi noktalarında oldukça belirleyici kavramlardır. Bu çalışmanın temel
amacı bu kavramların cinsiyet, yaş ve düşünme ihtiyacı düzeylerinin bilişötesi farkındalık düzeylerini ne
ölçüde yordadığının belirlenmesidir. Bulgulara bakıldığında, önerilen model bilişötesi farkındalığı anlamlı
olarak yordamaktadır (F (3,244)=16.20). Araştırma bulguları, üniversite öğrencileri için düşünme ihtiyacının
bilişötesi farkındalığın önemli bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bilişötesi farkındalık
ile düşünme ihtiyacı arasında orta düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Diğer bir
değişle, bilişötesi farkındalıkları yüksek olan bireylerin düşünme ihtiyaçları düşüktür.

Kaynakça

 • Ablard, K.E.& Lipschultz, R.E. (1998). Self-regulated learning in high-achieving students: Relation to advanced reasoning, achievement goals, and gender. Journal of Educational Psychology, 90, 94-101.
 • Akın, A., Abacı, R. & Çetin, B. (2007). Bilişötesi Farkındalık Envanterinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (2), 657-680.
 • Alcı, B. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin, matematik başarıları ile algıladıkları problem çözme becerileri, öz yeterlik algıları, bilişüstü düzenleme stratejileri ve öss puanları arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Balcı, G. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sözel Matematik Problemlerini Çözme Düzeylerine Göre Bilişsel Farkındalık Becerilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bertrams, A. & Dichäuser, O. (2009). High-school students’ need for cognition, self-control, and school achievement: Testing a mediation hypothesis. Learning and Individual Differences, 19, 135-138.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (10. baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Cacioppo, J. & Petty, R. E. (1982). The Need for Coginition. Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 116-131.
 • Cacioppo, J. & Petty, R. E. (1984). The need for cognition: Relationship to attitudinal processes. In R.P. McGlynn, J.E. Madduz, C.D. Stoltenberg, &J.H. Harvey (Eds), Social perception in clinical and counseling psychology, (91-119). Lubbock: Texas Tech University.
 • Cacioppo, J.T., Petty, R.E., Feinstein, J.A. & Jarvis, W.B.G. (1996). Dispositional differences in cognitive motivation: The life and times of individuals varying in need for cognition Psychological Bulletin, 119, 197-253.
 • Canca, D. (2005). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin kullandıkları bilişsel ve bilişüstü öz düzenleme stratejileri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul:Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cenkseven, F. & Akar-Vural, R. (2006). Ergenlerin Düşünme Gereksinim ve Cinsiyetlerine Göre Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, Güz: 25. Cohen, J. (1988). Statistical Power and Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Ed.).Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Asuman Seda SARACALOĞLU Bu kişi benim


Meltem ÇENGEL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { inuefd108607, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {14}, number = {1}, pages = {1 - 13}, title = {Cinsiyet, Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı}, key = {cite}, author = {Saracaloğlu, Asuman Seda and Çengel, Meltem} }
APA Saracaloğlu, A. S. & Çengel, M. (2013). Cinsiyet, Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8694/108607
MLA Saracaloğlu, A. S. , Çengel, M. "Cinsiyet, Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 1-13 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8694/108607>
Chicago Saracaloğlu, A. S. , Çengel, M. "Cinsiyet, Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Cinsiyet, Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı AU - Asuman SedaSaracaloğlu, MeltemÇengel Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 14 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cinsiyet, Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı %A Asuman Seda Saracaloğlu , Meltem Çengel %T Cinsiyet, Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı %D 2013 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Saracaloğlu, Asuman Seda , Çengel, Meltem . "Cinsiyet, Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Şubat 2013): 1-13 .
AMA Saracaloğlu A. S. , Çengel M. Cinsiyet, Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı. INUEFD. 2013; 14(1): 1-13.
Vancouver Saracaloğlu A. S. , Çengel M. Cinsiyet, Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(1): 1-13.
IEEE A. S. Saracaloğlu ve M. Çengel , "Cinsiyet, Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 1-13, Şub. 2013

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.