PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Analysis of Graduate Theses on The Efficiency of The New Primary School Curricula

Yıl 2013, Cilt: 14 Sayı: 1, 75 - 86, 01.02.2013

Öz

Abstract nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;The purpose of this study is to analyze the graduate theses conducted between 2006 2011 on the efficiency of the new primary school curricula in terms of various dimensions These dimensions are the aim method and data collection instrument of the study and some demographical characteristics The study has been conducted based the relevant eighteen master theses The theses in question have been analyzed and interpreted in terms of their aims methods and data collection tools after some demographical classifications and tables It has been identified that there have been only few graduate theses done on the efficiency of the new primary school curricula in Turkey during the afore mentioned period These theses seem to have been conducted under the supervision of largely academicians with an Assistant Professor Dr title and mostly by female ones The theses were generally conducted in the results based evaluation model and their aim is largely related to the efficiency of the curricula in question And the theses are based on determining teachers rsquo; views Moreover in these theses questionnaires developed mostly by the researchers were used as data collection tools It has also been suggested in the study that the theses were conducted as an academic requirement rather than presenting a detailed picture of the issue It is thought that this limitation of the theses results from their methods and data collection tools Key Words: nbsp;New primary school curricula Efficiency of primary school curricula Graduate theses

Kaynakça

 • Akbaş, O. (2006, 14-16 Nisan). Yeni İlköğretim Programının Değer Eğitimi Boyutunun İncelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi Ankara.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Arslan, M. M. (2005). Cumhuriyetin Kuruluş Felsefesi Açısından Yeni İlköğretim Programları. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Erciyes Üniversitesi.
 • Arslan, M. M. ve Eraslan, L. (2003). Yeni Eğitim Paradigması ve Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm Gerekliliği. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 160.
 • Aydın, H. (2006). Eleştirel Aklın Işığında Postmodernizm, Temel Dayanakları ve Eğitim Felsefesi. Eğitimde politika analizleri ve stratejik araştırmalar, 1, 27–45.
 • Bailey, K.D.(1982) Methods of Social Research. Second ed. New York: The Free Press.
 • Balcı, A. (1995). Sosyal Bilimlerde Araştırma -Yöntem, Teknik ve İlkeler-.Ankara: 72 TDFO Bilgisayar ve Yayıncılık.
 • Borg W.R. ve Gall M.D. (1971)Educational Research. An Introduction. Second ed. McKay. Büyükkaragöz, S. (1997). Program Geliştirme (2. Baskı). Konya: Kuzucuklar Ofset.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş., Demirel F.(2012).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Demirel, Ö. (1999). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde Program Geliştirme (10. Baskı). Ankara: Meteksan A.Ş.
 • Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2005, 14-16 Kasım). İlköğretim Programlarının Öğretmen Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Korkut, F. (2006). EPÖ Profesörler Kurulu Yeni İlköğretim Programını Değerlendirme Toplantısı, Eskişehir Sonuç Bildirisi. http://www.erg.sabanciuniv.edu/(Erişim: 02007).
 • Kutlu, Ö. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Öğrenci Başarısındaki Gelişimi Değerlendirme Açısından İncelenmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri: Erciyes Üniversitesi.

Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi

Yıl 2013, Cilt: 14 Sayı: 1, 75 - 86, 01.02.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı, Yeni İlköğretim Programlarının uygulamadaki etkiliğine ilişkin 2006-2011 yılları
arasında yapılmış olan lisansüstü tezleri çeşitli boyutlarıyla analiz etmektir. Bu boyutlar araştırmanın amacı,
yöntemi, veri toplama aracı ve bazı demografik özelliklerdir. Belgesel tarama modelinde olan çalışma,
konuyla ilgili olarak seçilen on sekiz yüksek lisans tezi üzerinde yürütülmüştür. Verilerin analizinde
demografik tasnif ve tablolaştırmadan sonra, sözü geçen tezler amaç, yöntem ve veri toplama aracı gibi
özellikler bakımından incelenerek yorumlanmıştır.
Verilerin analizinden Türkiye’de Yeni İlköğretim Programlarının uygulamadaki etkiliğine ilişkin sözü geçen
süreçte sınırlı sayıda lisansüstü tez çalışması yapıldığı belirlenmiştir ve bu tezlerin büyük bir kısmı, Yrd. Doç.
Dr. unvanlı öğretim üyelerinin danışmanlığında gerçekleştirilmiştir. Çoğunlukla sonuç odaklı program
değerlendirme modelinde yürütülen bu tezlerin amacı daha çok adı geçen programların uygulamadaki
etkililiğine ilişkin olup, bunu konuyla ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi izlemektedir. Bu tezlerde, veri
toplama aracı olarak, büyük oranda araştırmacılar tarafından geliştirilmiş anket kullanılmıştır. Çalışmada
ayrıca, sözü geçen tezlerin çoğunlukla, konunun detaylı bir resmini ortaya koymaktan ziyade, akademik bir
gereklilikle yürütüldüğü değerlendirmesi yapılmıştır. Tezlerdeki bu sınırlılığın, daha çok kullanılan yöntem ve
veri toplama aracından kaynakladığı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akbaş, O. (2006, 14-16 Nisan). Yeni İlköğretim Programının Değer Eğitimi Boyutunun İncelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi Ankara.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Arslan, M. M. (2005). Cumhuriyetin Kuruluş Felsefesi Açısından Yeni İlköğretim Programları. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Erciyes Üniversitesi.
 • Arslan, M. M. ve Eraslan, L. (2003). Yeni Eğitim Paradigması ve Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm Gerekliliği. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 160.
 • Aydın, H. (2006). Eleştirel Aklın Işığında Postmodernizm, Temel Dayanakları ve Eğitim Felsefesi. Eğitimde politika analizleri ve stratejik araştırmalar, 1, 27–45.
 • Bailey, K.D.(1982) Methods of Social Research. Second ed. New York: The Free Press.
 • Balcı, A. (1995). Sosyal Bilimlerde Araştırma -Yöntem, Teknik ve İlkeler-.Ankara: 72 TDFO Bilgisayar ve Yayıncılık.
 • Borg W.R. ve Gall M.D. (1971)Educational Research. An Introduction. Second ed. McKay. Büyükkaragöz, S. (1997). Program Geliştirme (2. Baskı). Konya: Kuzucuklar Ofset.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş., Demirel F.(2012).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Demirel, Ö. (1999). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde Program Geliştirme (10. Baskı). Ankara: Meteksan A.Ş.
 • Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2005, 14-16 Kasım). İlköğretim Programlarının Öğretmen Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Korkut, F. (2006). EPÖ Profesörler Kurulu Yeni İlköğretim Programını Değerlendirme Toplantısı, Eskişehir Sonuç Bildirisi. http://www.erg.sabanciuniv.edu/(Erişim: 02007).
 • Kutlu, Ö. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Öğrenci Başarısındaki Gelişimi Değerlendirme Açısından İncelenmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri: Erciyes Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burhan AKPINAR Bu kişi benim


Ayşenur DÖNDER Bu kişi benim


Osman KARAHAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { inuefd108611, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {14}, number = {1}, pages = {75 - 86}, title = {Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi}, key = {cite}, author = {Akpınar, Burhan and Dönder, Ayşenur and Karahan, Osman} }
APA Akpınar, B. , Dönder, A. & Karahan, O. (2013). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 75-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8694/108611
MLA Akpınar, B. , Dönder, A. , Karahan, O. "Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 75-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8694/108611>
Chicago Akpınar, B. , Dönder, A. , Karahan, O. "Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 75-86
RIS TY - JOUR T1 - Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi AU - BurhanAkpınar, AyşenurDönder, OsmanKarahan Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 86 VL - 14 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi %A Burhan Akpınar , Ayşenur Dönder , Osman Karahan %T Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi %D 2013 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Akpınar, Burhan , Dönder, Ayşenur , Karahan, Osman . "Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Şubat 2013): 75-86 .
AMA Akpınar B. , Dönder A. , Karahan O. Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi. INUEFD. 2013; 14(1): 75-86.
Vancouver Akpınar B. , Dönder A. , Karahan O. Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(1): 75-86.
IEEE B. Akpınar , A. Dönder ve O. Karahan , "Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 75-86, Şub. 2013

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.