PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Self Efficacy Perception Levels of Prospective Classroom Teachers toward Technological Pedagogical Content Knowledge

Yıl 2013, Cilt: 14 Sayı: 1, 87 - 113, 01.02.2013

Öz

The aim of this study is to assess self efficacy perception levels of prospective classroom teachers toward technological pedagogical content knowledge Study group consisted of classroom prospective teachers enrolled at Fırat Cumhuriyet Ağrı İbrahim Çeçen Erciyes Erzincan Karadeniz Technic and Adıyaman Universities in 2011 2012 academic year Web Pedagogical Content Knowledge scale developed by Schmidt and others 2009 and adapted into Turkish by Öztürk and Horzum 2011 was used as the data collection tool in the study The scale was administered on 628 349 female and 279 male prospective teachers Independent groups t test and one way ANOVA were used to analyze the data Research results reveal that prospective classroom teachers rsquo; self efficacy perception levels toward technological pedagogical content knowledge differed in terms of gender But their self efficacy perception levels did not differ in terms of university variable

Kaynakça

 • Akkoç, H., Özmantar, F. ve Bingölbali, E. (2008). Exploring the technological pedagogical content knowledge. Discussion Group 7, 11th International Congress on Mathematics Education (ICME11),(6-13 July). MEXICO: Monterrey.
 • Aktepe, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin derslerinde bilgisayarı kullanımlarına ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 75-92.
 • Bal, M. S. (2011). Tarih öğretmen adaylarının haçlı seferleri konusunda pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi,31, 239-261.
 • Canbazoğlu, S. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı ünitesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cox, S. (2008). A conceptual analysis of technological pedagogical content knowledge. (Yayımlanmamış doktora tezi), Brigham Young University, USA.
 • Çiltaş, A. ve Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 3(4), 64-72.
 • Demir, S., Özmantar, M. F., Bingölbalı, E. ve Bozkurt, A. (2011). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımlarının irdelenmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Demiral, H., Baydar, F. ve Gönen, İ. (2010). Sınıf öğretmenliği özel alan yeterlilikleri hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 • Dönmez, G. ve Baştürk, S. (2010). Pedagojik alan bilgisinin bir bileşeni olarak matematik öğretmen adaylarının öğretim programı bilgisi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Erduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri

Yıl 2013, Cilt: 14 Sayı: 1, 87 - 113, 01.02.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi öz-yeterliklerine ilişkin
algı düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Fırat
Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde
öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Schmidt ve
diğerleri (2009) tarafından geliştirilen, Öztürk ve Horzum (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Teknolojik
Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 349 kadın ve 279 erkek olmak üzere toplam 628
öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans
analizi kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi öz-yeterlik algılarının
cinsiyetlerine göre değişmediği, ancak üniversite değişkenine göre değiştiği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akkoç, H., Özmantar, F. ve Bingölbali, E. (2008). Exploring the technological pedagogical content knowledge. Discussion Group 7, 11th International Congress on Mathematics Education (ICME11),(6-13 July). MEXICO: Monterrey.
 • Aktepe, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin derslerinde bilgisayarı kullanımlarına ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 75-92.
 • Bal, M. S. (2011). Tarih öğretmen adaylarının haçlı seferleri konusunda pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi,31, 239-261.
 • Canbazoğlu, S. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı ünitesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cox, S. (2008). A conceptual analysis of technological pedagogical content knowledge. (Yayımlanmamış doktora tezi), Brigham Young University, USA.
 • Çiltaş, A. ve Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 3(4), 64-72.
 • Demir, S., Özmantar, M. F., Bingölbalı, E. ve Bozkurt, A. (2011). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımlarının irdelenmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Demiral, H., Baydar, F. ve Gönen, İ. (2010). Sınıf öğretmenliği özel alan yeterlilikleri hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 • Dönmez, G. ve Baştürk, S. (2010). Pedagojik alan bilgisinin bir bileşeni olarak matematik öğretmen adaylarının öğretim programı bilgisi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Erduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Bu kişi benim


Emine Kübra FİDAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { inuefd108612, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {14}, number = {1}, pages = {87 - 113}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Gömleksiz, Mehmet Nuri and Fidan, Emine Kübra} }
APA Gömleksiz, M. N. & Fidan, E. K. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 87-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8694/108612
MLA Gömleksiz, M. N. , Fidan, E. K. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 87-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8694/108612>
Chicago Gömleksiz, M. N. , Fidan, E. K. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 87-113
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri AU - Mehmet NuriGömleksiz, Emine KübraFidan Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 113 VL - 14 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri %A Mehmet Nuri Gömleksiz , Emine Kübra Fidan %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri %D 2013 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Gömleksiz, Mehmet Nuri , Fidan, Emine Kübra . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Şubat 2013): 87-113 .
AMA Gömleksiz M. N. , Fidan E. K. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri. INUEFD. 2013; 14(1): 87-113.
Vancouver Gömleksiz M. N. , Fidan E. K. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(1): 87-113.
IEEE M. N. Gömleksiz ve E. K. Fidan , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 87-113, Şub. 2013

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.