Yıl 2017, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 573 - 602 2017-12-31

VICTIM’S TESTIMONY AND EVIDENCE VALUE IN CRIMINAL PROCEDURE LAW
CEZA YARGILAMASINDA MAĞDURUN BEYANI VE DELİL DEĞERİ

Ahmet BOZDAĞ [1] , Kader SARIUSTA [2]


In our criminal procedure law, free evidence and free evaluation systems have been adopted. For this reason, it is possible that any evidence obtained in accordance with the law can be regarded as proof and affect the judge's conscientious conviction. In this context, one of the most used tools for criminal proceedings is the victim testimony. However, chance that the victim may tell the truth and be neutral is too slight for he reasons such as his being part of the conflict, having the responsibility to swear, his hatred and grudge against the suspect. Especially in criminal proceedings for offenses where the only evidence is the testimony of the victim, the court must demonstrate by what means that the victim's statement is reliable and that the hypothesis is superior to the statement, allowing for concrete and convincing justification. In the criminal procedure law, victim testimony does not have any advantage over the defendant's testimony. For these reasons, the victim testimony alone is the basis for conviction that will be clearly contrary to the principle of defendant benefit from doubt.

In this study, it was tried to be determined some standard rules not only for protecting the rights of the victim implicitly but also for protecting the presumption of innocence of the suspect while the effect of the suspect’s statement on evidence and probative force was put emphasis on and material fact was tried to be reached.

Ceza muhakemesi hukukumuzda, serbest delil ve serbest değerlendirme sistemleri benimsenmiştir. Bu nedenle hukuka uygun olarak elde edilmiş her türlü delilin ispat unsuru olarak değerlendirilebilmesi ve hâkimin vicdani kanaatini etkilemesi mümkündür. Bu bağlamda ceza muhakemesinde maddi gerçeğin ispatı amacıyla en çok kullanılan araçlardan biri de mağdur beyanıdır. Ancak mağdurun, uyuşmazlığın tarafı olması, yemin etme yükümlülüğünün bulunmaması, sanığa karşı kin ve öfke duyması gibi nedenlerle tarafsız davranması ve doğruyu söylemesi ihtimali oldukça zayıftır. Özellikle de tek delilin mağdurun beyanı olduğu suçlara ilişkin ceza yargılamalarında, mahkeme hangi sebeplerle mağdurun beyanının güvenilir olduğunu ve sanığın beyanın üstün tuttuğunu somut ve inandırıcı gerekçelerle denetime olanak verecek açıklamalıdır. Ceza muhakemesi hukukunda mağdur beyanının sanık beyanından bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, mağdur beyanının tek başına mahkûmiyet kararına esas alınması şüpheden sanık yararlanır ilkesine açıkça aykırı olacaktır.

Bu çalışmada, ceza muhakemesi kapsamında mağdur beyanının delil niteliği ve ispata etkisi üzerinde durularak, maddi gerçeğe ulaşılmaya çalışılırken hem mağdur haklarının tam olarak korunması hem de sanığın masumiyet hakkının korunmasında ölçü kurallar belirlenmeye çalışılmıştır. 

 • AKDEMİR, Süleyman: Ceza Hukukunda Mağdurun Korunması, 1. Baskı, Akevler Akdeniz Bilimsel Araştırma Merkezi Yayınları, İzmir 1988.
 • ARTUK, Mehmet Emin / GÖKCEN, Ahmet / YENİDÜNYA, A. Caner: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.
 • BAYRAKTAR, Bülent: “Muhakemelerde Delillerin Önemi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2011(25).
 • BİRTEK, Fatih: Ceza Muhakemesinde Delil ve İspat, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.
 • CENTEL, Nur / ZAFER, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Beta Basım, İstanbul 2015.
 • CENTEL, Nur / ZAFER, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Baskı, Beta Basım, İstanbul 2012.
 • FEYZİOĞLU, Metin: “Suçsuzluk Karinesi: Kavram Hakkında Genel Bilgiler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/48 (1-4).
 • FISHER, Barry A. J.: Techniques of Crime Scene Investigation, CRC Press, 2004, www.murdercube.com (07.03.2017).
 • GÜNGÖR, Devrim: “Ceza Muhakemesinde Tanık Beyanının Delil Değeri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015(2).
 • KARABULUT, Ferhat / KARAPAZARLIOĞLU, Ersin / TOSUN, Hamza: “Ceza Muhakemesinde Delil Kavramı ve Kovuşturma Sürecinde Hâkimlerin Delil Algısı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2015(120).
 • KIRBAŞ CANİKOĞLU, Seher: “Kadının Beyanı Esastır”: Çok Bilinmeyenli Bir Denklem”, Ankara Barosu Dergisi, 2015(4).
 • KORKUSUZ, Gülşah: “Cinsel Saldırı Suçu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2013(1).
 • KUNTER, Nurullah / YENİSEY, Feridun: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2002.
 • KUNTER, Nurullah / YENİSEY, Feridun / NUHOĞLU, Ayşe: Muhakeme Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 18. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2010.
 • ÖZTÜRK, Bahri vd.: Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2013.
 • ROXIN, Claus: “İspat Hukukunun Esasları”, (Çev. ÜNVER, Yener), İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005(8).
 • ŞEN, Ersan: Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, 1. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006.
 • TOROSLU, Nevzat / FEYZİOĞLU, Metin: Ceza Muhakemesi Hukuku 15. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2016.
 • TROCME, Nico / BALA, Nicholas: “False Allegations of Abuse and Neglect When Parents Separate”, Chil Abuse ang Neglect, 2005 (29), s.1333-1345, www.researcgate.net (18.03.2017).
 • TURANLI, Asiye M.: Ceza Hukukunda Mağdur ve Mağdurun Korunması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012.
 • ÜNVER, Yener: “Ceza Muhakemesinde İspat ve Uygulamamız”, Ceza Hukuku Dergisi, 2006(2).
 • ÜNVER, Yener / HAKERİ, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.
 • YENİSEY, Feridun / NUHOĞLU, Ayşe: Ceza Muhakemesi Hukuku, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2014.
 • YILDIZ, Ali Kemal: Ceza Muhakemesinde İspat ve Delillerin Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002.
 • YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlüğü, 7. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2002.
 • YÜCEL, Mustafa T.: Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi, 4. Baskı, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2007.
Konular Hukuk
Yayımlanma Tarihi Aralık 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet BOZDAĞ
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Kader SARIUSTA
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Temmuz 2017
Kabul Tarihi : 28 Aralık 2017
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuhfd328331, journal = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1082}, eissn = {2667-5714}, address = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 44280 Malatya / Türkiye}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {573 - 602}, doi = {10.21492/inuhfd.328331}, title = {CEZA YARGILAMASINDA MAĞDURUN BEYANI VE DELİL DEĞERİ}, key = {cite}, author = {BOZDAĞ, Ahmet and SARIUSTA, Kader} }
APA BOZDAĞ, A , SARIUSTA, K . (2017). CEZA YARGILAMASINDA MAĞDURUN BEYANI VE DELİL DEĞERİ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 573-602 . DOI: 10.21492/inuhfd.328331
MLA BOZDAĞ, A , SARIUSTA, K . "CEZA YARGILAMASINDA MAĞDURUN BEYANI VE DELİL DEĞERİ". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 573-602 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/30360/328331>
Chicago BOZDAĞ, A , SARIUSTA, K . "CEZA YARGILAMASINDA MAĞDURUN BEYANI VE DELİL DEĞERİ". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 573-602
RIS TY - JOUR T1 - CEZA YARGILAMASINDA MAĞDURUN BEYANI VE DELİL DEĞERİ AU - Ahmet BOZDAĞ , Kader SARIUSTA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21492/inuhfd.328331 DO - 10.21492/inuhfd.328331 T2 - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 573 EP - 602 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-1082-2667-5714 M3 - doi: 10.21492/inuhfd.328331 UR - https://doi.org/10.21492/inuhfd.328331 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi CEZA YARGILAMASINDA MAĞDURUN BEYANI VE DELİL DEĞERİ %A Ahmet BOZDAĞ , Kader SARIUSTA %T CEZA YARGILAMASINDA MAĞDURUN BEYANI VE DELİL DEĞERİ %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1082-2667-5714 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21492/inuhfd.328331 %U 10.21492/inuhfd.328331
ISNAD BOZDAĞ, Ahmet , SARIUSTA, Kader . "CEZA YARGILAMASINDA MAĞDURUN BEYANI VE DELİL DEĞERİ". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 / 2 (Aralık 2017): 573-602 . https://doi.org/10.21492/inuhfd.328331
AMA BOZDAĞ A , SARIUSTA K . CEZA YARGILAMASINDA MAĞDURUN BEYANI VE DELİL DEĞERİ. İnÜHFD. 2017; 8(2): 573-602.
Vancouver BOZDAĞ A , SARIUSTA K . CEZA YARGILAMASINDA MAĞDURUN BEYANI VE DELİL DEĞERİ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 8(2): 602-573.