Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

ÇEVRE VE MUHASEBE ARASINDAKİ İLİŞKİ: LİTERATÜRE DAYALI BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 2, 50 - 68, 25.12.2022
https://doi.org/10.18825/iremjournal.1166178

Öz

Günümüzde çevre kirliliğinin artması, çevreden kaynaklanan maliyetlerin hesaplanıp kayıt altına tutma işlemlerini sağlayan çevresel muhasebeyi gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada Google Akademik, Dergipark ve Sobiad arama motorlarından çevresel muhasebe ile ilgili çeşitli çalışmalara ulaşılmıştır. Ulusal Tez Merkezinden çevresel muhasebe ile ilgi yapılmış olan lisanüstü tezlerin sayısı tespit edilmiştir. Özellikle son yıllarda çevresel muhasebe konusunda çok sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Buna rağmen yerli literatürde çevresel muhasebe konusunda uygulamaya dayalı yapılan çalışmaların sayısı oldukça sınırlı kalmaktadır. Çalışmanın amacı, uygulamaya dayalı çalışmalar incelenerek çevre ve muhasebe arasındaki ilişkiyi somut bir şekilde ortaya koymaktır. Bu doğrultuda ulaşılabilen 17 çalışma incelenmiştir. İncelenen çalışmalarda çevresel muhasebe konusunda 3 farklı grubun üzerinde çalışıldığı görülmektedir. Bunlar işletmeler, meslek mensupları ve muhasebe eğitimi gören üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Yapılan araştırma ile elde edilen verilere göre işletmelerin çevresel muhasebeyi yeteri düzeyde uygulamadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca her 3 grubun da çevresel muhasebe hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir.

Kaynakça

  • Ağ, A. (2017). Çevre Muhasebesi ve Çevresel Politikalara Verilen Önem Düzeyi: Erzurum-Erzincan Şartları. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 89-105.
  • Bebbington, J. (1997). Engagement, education and sustainability: a review essay on environmental accounting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 10(3), 365-381.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Finans
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Fatih Ekinler 0000-0002-4584-4173

Şükran Güngör Tanç 0000-0002-0675-2479

Erken Görünüm Tarihi 25 Aralık 2022
Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 24 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 19 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ekinler, F., & Güngör Tanç, Ş. (2022). ÇEVRE VE MUHASEBE ARASINDAKİ İLİŞKİ: LİTERATÜRE DAYALI BİR ARAŞTIRMA. International Review of Economics and Management, 10(2), 50-68. https://doi.org/10.18825/iremjournal.1166178