Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İsrailiyat Hadis Rivayetleri Arasına Nasıl Karıştı?

Yıl 2017, Sayı: 1, 25 - 53, 31.12.2017

Öz

Günümüze kadar ulaşmış hadis kaynaklarında
İsrailiyat olarak nitelendirilen bazı rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerin
bir kısmının benzerlerini Yahudi literatüründe de bulmak mümkün olmaktadır.
Birtakım İsrailiyat türü haberlerin hadislerin arasına karışmış olduğuna klasik
dönem İslam âlimleri de dikkat çekmişlerdir. Bu araştırmadaki temel soru,
İsrailiyatın hadis rivayetleri arasına hangi yollarla karıştığıdır.

Yahudilik ve İslam birbiriyle kesişen kültürel
geçmişe sahiptir. İkisinin de ortaya çıktığı bölgeler birbirine çok yakındır.
İslam’ın Medine döneminde Yahudi olarak bilinen kabilelerle yakın ilişkiler
kurulmuş, hicretin üzerinden henüz yüzyıl bile geçmeden Kudüs dâhil, Yahudi ve
Hristiyanların yaşadıkları birçok bölge Müslümanların hakimiyeti altına
girmiştir. İki kültür arasındaki bu yakınlık, İsrailiyat türü haberlerin
hadisler arasına karışmasının birinci nedeni olarak görülebilir.

İkinci önemli nedenin, İslam’ın birinci yüzyılında
Yahudilikten İslam dinine geçen Yahudiler (Abdullah b. Selam ve Ka’bu’l-Ahbâr gibi)
olduğu düşünülmektedir. Bunlardan bazılarının önceki peygamberler ve tarihsel
geçmişle ilgili bilgilerini çevresindeki Müslümanlarla paylaştıkları, bu
bilgilerin henüz tedvin döneminin başlamadığı bir zamanda hadisler arasına
karışmış olabileceği yüksek bir ihtimaldir.Üçüncü önemli nedenin ise Yahudiliğe ait yazılı ve sözlü kaynakları
araştıran, buradan elde ettikleri bilgileri Müslümanlara aktaran raviler (Vehb
b. Münebbih ve Muhammed b. İshak gibi) olduğu düşünülmektedir. Araştırmayı
seven bu insanların, Yahudilikten elde ettikleri bilgileri, İslam’daki herhangi
bir konuyla ilişkilendirerek kendi talebelerine naklettiklerine, daha sonra bu
bilgilerin hadis formunda kaynaklara girdiğine dair güçlü işaretler
bulunmaktadır.

Kaynakça

  • İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 1 (Kış 2017)

How Did Israiliyat Mix in Hadith Narrations?

Yıl 2017, Sayı: 1, 25 - 53, 31.12.2017

Öz

There are some narrations in the hadith sources, which
have come until today, that are described as Israiliyat. It is possible to find
similar ones to some of these narrations in the Jewish literature. Islamic
scholars of the classical period also pointed out that some of the Israiliyat
news mixed in hadiths. The main question in this study is how Israiliyat mixed
in hadith narrations.

Judaism and Islam have an intersecting cultural past.
The regions in which they both came into existence are very close to each
other. During the Medina period of Islam, close relations were established with
tribes known as Jews, and many regions, where Jews and Christians lived,
including Jerusalem, were dominated by Muslims, not even a hundred years after
the Hegira. This closeness between the two cultures can be observed as the
first reason for the mixing of Israiliyat news among hadiths.

The second important reason is thought to be the Jews
(such as Abdullah ibn Selam, Ka'b al-Ahbar) who converted from Judaism to Islam
in the first century of Islam. It is highly possible that some of them shared
their knowledge of the previous prophets and the historical past with Muslims
around them, and that this knowledge may have mixed in hadiths at a time when
the codification period did not yet begin.The third
important reason is thought to be the narrators (such as Abdullah bin Amr bin As,
Wahb ibn Munabbih, Muhammad b. Ishaq)  that
investigated the written and oral sources of Judaism and conveyed the
information they had obtained from here to Muslims. There are strong
indications that these people, who liked to investigate, associated the
information they obtained from Judaism with any subject in Islam and then
transferred it to their students, then, this information entered into sources
in the hadith form.

Kaynakça

  • İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 1 (Kış 2017)
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali Kuzudişli Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kuzudişli, A. (2017). İsrailiyat Hadis Rivayetleri Arasına Nasıl Karıştı?. İsrailiyat(1), 25-53.
AMA Kuzudişli A. İsrailiyat Hadis Rivayetleri Arasına Nasıl Karıştı?. İSRAİLİYAT. Aralık 2017;(1):25-53.
Chicago Kuzudişli, Ali. “İsrailiyat Hadis Rivayetleri Arasına Nasıl Karıştı?”. İsrailiyat, sy. 1 (Aralık 2017): 25-53.
EndNote Kuzudişli A (01 Aralık 2017) İsrailiyat Hadis Rivayetleri Arasına Nasıl Karıştı?. İsrailiyat 1 25–53.
IEEE A. Kuzudişli, “İsrailiyat Hadis Rivayetleri Arasına Nasıl Karıştı?”, İSRAİLİYAT, sy. 1, ss. 25–53, Aralık 2017.
ISNAD Kuzudişli, Ali. “İsrailiyat Hadis Rivayetleri Arasına Nasıl Karıştı?”. İsrailiyat 1 (Aralık 2017), 25-53.
JAMA Kuzudişli A. İsrailiyat Hadis Rivayetleri Arasına Nasıl Karıştı?. İSRAİLİYAT. 2017;:25–53.
MLA Kuzudişli, Ali. “İsrailiyat Hadis Rivayetleri Arasına Nasıl Karıştı?”. İsrailiyat, sy. 1, 2017, ss. 25-53.
Vancouver Kuzudişli A. İsrailiyat Hadis Rivayetleri Arasına Nasıl Karıştı?. İSRAİLİYAT. 2017(1):25-53.