Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi

Yıl 2017, Sayı: 1, 54 - 78, 31.12.2017

Öz

Yahudilikteki mabed
anlayışı diğer dinlerin mabed anlayışından büyük oranda farklılık
göstermektedir. Zira Yahudilikte bazı ibadetlerin eda edilebildiği tek mekân
olan Süleyman Mabedi, bu dinle tamamen bütünleşmiştir. Süleyman Mabedi’nin,
Yahudiliğin ayrılmaz bir parçası olması, bu din için “mabed merkezli bir din”
denilmesine yol açmıştır. Zira Süleyman Mabedi, mimari yapısından, orada
kimlerin ne şekilde görev yapacaklarına varıncaya kadar tamamen Tanrı’nın
isteği doğrultusunda tasarlanmıştır. Öte yandan Süleyman Mabedi’nin tarih
içinde yıkılıp yeniden inşa edilmesi Yahudiler üzerinde büyük etkiler bırakmıştır.
Yahudi tarihinde “Birinci Mabed Dönemi” ve “İkinci Mabed Dönemi” gibi isimlerin
olması bunun kanıtıdır. Özellikle M.S. 70 yılında İkinci Mabed’in yıkılması, o
tarihten günümüzde kadar Yahudiler için büyük üzüntü kaynağı olmuştur. Bu
derece önemli olan Süleyman Mabedi, doğal olarak Yahudilerin asırlar boyunca
ilgi odağı olmuş, onun yıkık olduğu dönemde ise yeniden yapılması için dualar
edilmiştir. Bugün fiziki varlığı görülmese de Kudüs’e bakıldığında Süleyman
Mabedi’nin manevi varlığı hâlâ hissedilmektedir. Yahudiliğin can damarlarından
biri olan bu Mabed, bir Yahudi için neredeyse her şeydir. Nitekim günümüzde
Kudüs’teki Müslümanlar ile Yahudiler arasındaki çatışmaların temel
sebeplerinden biri, belki de en önemlisi Süleyman Mabedi’nden
kaynaklanmaktadır.

Kaynakça

  • Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi

Solomon’s Temple in Jewish Religious Life

Yıl 2017, Sayı: 1, 54 - 78, 31.12.2017

Öz

The understanding of temple in Judaism is largely different from that
of other religions. Because, Solomon’s Temple, the only place where some
worships can be performed in Judaism, is fully integrated with this religion.
The fact that Solomon’s Temple is an integral part of Judaism has led to that
religion being called “
a temple centered religion”.
Because Solomon’s Temple was designed exactly according to the will of God,
from the architectural point of view to the extent to which he would function
there. On the other hand, the destruction and reconstruction of Solomon’s
Temple in history has had a profound effect on the Jews. In Jewish history, the
names of "The First Temple Period” and “The Second Temple Period” are
proof of that. Especially in A.D. 70 the destruction of the Second Temple has
been a source of sadness for the Jews until that day. Solomon’s Temple, which
is so important, has naturally been the center of attention of the Jews for
centuries and has been prayed for in the period when it was ruined. Although
there is no its physical presence today, the spiritual presence of Solomon’s
Temple is still felt in Jerusalem. This Temple, one of the lifeblood of
Judaism, is almost everything for a Jew. As a matter of fact, one of the main
reasons for the conflicts between Muslims and Jews in Jerusalem today, perhaps
the most important, stems from Solomon’s Temple.

Kaynakça

  • Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Muhammed Güngör Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güngör, M. (2017). Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi. İsrailiyat(1), 54-78.
AMA Güngör M. Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi. İSRAİLİYAT. Aralık 2017;(1):54-78.
Chicago Güngör, Muhammed. “Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi”. İsrailiyat, sy. 1 (Aralık 2017): 54-78.
EndNote Güngör M (01 Aralık 2017) Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi. İsrailiyat 1 54–78.
IEEE M. Güngör, “Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi”, İSRAİLİYAT, sy. 1, ss. 54–78, Aralık 2017.
ISNAD Güngör, Muhammed. “Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi”. İsrailiyat 1 (Aralık 2017), 54-78.
JAMA Güngör M. Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi. İSRAİLİYAT. 2017;:54–78.
MLA Güngör, Muhammed. “Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi”. İsrailiyat, sy. 1, 2017, ss. 54-78.
Vancouver Güngör M. Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi. İSRAİLİYAT. 2017(1):54-78.