Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2017, Sayı: 1, 79 - 90, 31.12.2017

Öz

Bu makalede, Muhafazakâr Yahudiliğin hangi tarihi
şartlarda ortaya çıktığı ve bina edildiği felsefi temelleri üzerinde
değerlendirmeler yapılmıştır. Öncelikle Avrupa ayağı olarak, Muhafazakâr
Yahudiliğin Frankel’in pozitif-tarihi Yahudilik anlayışından nasıl etkilendiği
üzerinde durulmuş ve daha sonra hareketin Reformist Yahudilerle ayrılığa
düştüğü olaylar ele alınarak işlenmiştir. Daha sonra Amerika’ya taşınan
Muhafazakâr Yahudiliğin mimarı olan ve Yahudilik içerisinde hareketi bağımsız
bir güç haline getiren Schechter’in rolü üzerinde durulmuş, onun Katolik İsrail
konsepti ve harekete etkisi anlatılmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

  • Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi

The Emergence of Conservative Judaism and the Evaluation of Its Philosophical Foundations

Yıl 2017, Sayı: 1, 79 - 90, 31.12.2017

Öz

In
this article, the historical circumstances and philosophical foundation on
which Conservative Judaism has been built upon have been evaluated. Firstly as
a European branch, it has been emphasized how Conservative Judaism has been
affected by Frankel´s positive-historical Judaism understanding, and later the
incidents which made the movement fall apart with the Reform Jews have been
tackled. Later, the role of Schechter who was the architect of the Conservative
Judaism who moved to the USA and transformed Conservative Judaism into an independent
branch has been studied, his Catholic Israel concept and impact on the movement
has been evaluated for insight.

Kaynakça

  • Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İsmaill Başaran Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Başaran, İ. (2017). Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi. İsrailiyat(1), 79-90.
AMA Başaran İ. Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi. İSRAİLİYAT. Aralık 2017;(1):79-90.
Chicago Başaran, İsmaill. “Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı Ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi”. İsrailiyat, sy. 1 (Aralık 2017): 79-90.
EndNote Başaran İ (01 Aralık 2017) Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi. İsrailiyat 1 79–90.
IEEE İ. Başaran, “Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi”, İSRAİLİYAT, sy. 1, ss. 79–90, Aralık 2017.
ISNAD Başaran, İsmaill. “Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı Ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi”. İsrailiyat 1 (Aralık 2017), 79-90.
JAMA Başaran İ. Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi. İSRAİLİYAT. 2017;:79–90.
MLA Başaran, İsmaill. “Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı Ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi”. İsrailiyat, sy. 1, 2017, ss. 79-90.
Vancouver Başaran İ. Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi. İSRAİLİYAT. 2017(1):79-90.