Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kibbutzun İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış

Yıl 2017, Sayı: 1, 128 - 148, 31.12.2017

Öz

İsrail politikayı yoğun
şekilde tartışan bir topluma sahiptir. 19. yüzyılının sonundan başlayarak
Filistin’de kurulan Yahudi yerleşim yerleri, önce dindar ve seküler olarak
ayrılmıştır. Ağırlıklı olarak Eşkenaz kökenli ve seküler fikirlere sahip
Yahudiler, Siyonizm’i Avrupa’da yayılan sosyalizm ile birleştirerek Kibbutz
adını verdikleri, tarıma dayalı komün yaşamı ön plana çıkaran bir yerleşim yeri
sistemi tesis etmişlerdir. Bir düşünce şekli olarak da gelişen Kibbutz,
politize olmuş İsrail toplumunda önemli siyasi figürler çıkarmıştır. Kibbutznik
siyasetçiler diye tabir edilen bu figürler, İşçi Partisi ve türevleri altında
Mayıs 1977 seçimlerine kadar İsrail siyasetini tahakküm altına almışlardır.
Gerek dünyada gerekse İsrail’de sağ görüşlerin popülerlik kazanmasıyla önce
kibbutz sistemi zayıflamaya başlamış, daha sonra kibbutznik siyasetçiler güç
kaybetme trendine girmişlerdir. 1980’lerden itibaren merkez sağ partiler ile
dini partilerin güçlenmesi ve halkın pek desteklemediği Filistin-İsrail barış
görüşmelerinde kibbutznik siyasetçilerin ön planda olması, bu akım siyasi
partilerin ve figürlerin İsrail siyasetinde giderek zayıflamasına yol açmıştır.
Günümüzde ise İsrail siyaseti ve parlamentosunda neredeyse Kibbutznik siyasetçi
bulunmamaktadır. Kibbutz fikirlerini sürdüren siyasetçi sayısının az olduğunu
söylemek mümkündür. Bu kısa çalışmada, kibbutz sisteminin kısa bir tarihçesi,
İsrail siyasetine etkisi, yükselişi ve gerilemesi ele alınmaktadır.

Kaynakça

  • Kibbutzun İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış

A Brief Overview of Kibbutz's Effects on Israel Politics

Yıl 2017, Sayı: 1, 128 - 148, 31.12.2017

Öz

Israel has a highly politicized community. The
Jewish settlements that had been created in Palestine since the end of 19th
century split in two: religious and secular ones. The Jews, who are with
predominantly Ashkenazi and have secular ideas, established a settlement system
named Kibbutz, which combines Zionism with socialism spreading in Europe at
that time, giving priority to communal life based on agriculture. Kibbutz, who
also emerged as a form of thought, produced important political figures in the
politicized Israeli society. These figures, called Kibbutznik politicians,
dominated Israeli politics until the elections of May 1977 under the Labour
Party and its variants. With the popularity of the right views both in the
world and in Israel, the kibbutz system first began to weaken, after which the
kibbutznik politicians went into a trend of losing power. The strengthening of
center-right parties and religious parties since the 1980s, and the fact that
the kibbutznik politicians are front-line in Palestinian-Israeli peace talks,
which the Israelis hardly support, has led to the gradual weakening of
kibbutznik political parties and figures in Israeli politics. Today, there are
almost no Kibbutznik politicians in Israeli politics and parliament. It is
possible to say that the number of politicians who drive kibbutz ideas is low.
In this short study, a brief history of the kibbutz system, its influence on
Israeli politics, rise and decline are discussed.

Kaynakça

  • Kibbutzun İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yusuf Süha Sonuç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sonuç, Y. S. (2017). Kibbutzun İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış. İsrailiyat(1), 128-148.
AMA Sonuç YS. Kibbutzun İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış. İSRAİLİYAT. Aralık 2017;(1):128-148.
Chicago Sonuç, Yusuf Süha. “Kibbutzun İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış”. İsrailiyat, sy. 1 (Aralık 2017): 128-48.
EndNote Sonuç YS (01 Aralık 2017) Kibbutzun İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış. İsrailiyat 1 128–148.
IEEE Y. S. Sonuç, “Kibbutzun İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış”, İSRAİLİYAT, sy. 1, ss. 128–148, Aralık 2017.
ISNAD Sonuç, Yusuf Süha. “Kibbutzun İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış”. İsrailiyat 1 (Aralık 2017), 128-148.
JAMA Sonuç YS. Kibbutzun İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış. İSRAİLİYAT. 2017;:128–148.
MLA Sonuç, Yusuf Süha. “Kibbutzun İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış”. İsrailiyat, sy. 1, 2017, ss. 128-4.
Vancouver Sonuç YS. Kibbutzun İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış. İSRAİLİYAT. 2017(1):128-4.