Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan

Yıl 2018, Sayı: 2, 102 - 119, 30.06.2018

Öz

Cevat Rifat Atilhan, Balkan, Birinci Dünya Savaşı
ve Milli Mücadele'ye iştirak etmiş, cesaret ve kahramanlığıyla takdir edilmiş
bir askerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin-Suriye Cephesi'nde vazifede
bulunduğu yıllarda Yahudiler tarafından kurulan ve İngilizlere Osmanlı ordusu
hakkında istihbarat toplayan NİLİ adlı casusluk örgütünü deşifre ederek
çökertilmesini sağlamıştır. Cevat Rifat Bey'in Yahudi casuslarla yaşadığı
dramatik anılar askerlik sonrasında Yahudi aleyhtarı bir yaşam sürmesine neden
olmuştur. Milli Mücadele sonrasında ticaret hayatına atılan Atilhan, İstanbul
Yahudileriyle girdiği mücadeleden iflas ederek çıkmıştır. 1930'ların başından
itibaren basın hayatına yoğunlaşan Atilhan Yahudilik, Masonluk, Siyonizm ve
İslam gibi konularda sayısız kitap, makale ve gazete yayımlamıştır.
Eserlerinde, Yahudiliğe ve Siyonizm’e meydan okuyan Atilhan, Türkiye'de Yahudi aleyhtarı
fikirlerin adeta babası olmuştur.

Cevat Rifat Atilhan, 1933-1934 yıllarında Nazi Almanya'sını ziyaret ederek
Yahudilerle olan mücadelesini evrensel boyutlara taşımıştır. Atilhan,
Almanya'da Hitler'in himayesinde kurulan Yahudi aleyhtarı evrensel bir
teşkilatın Türkiye ayağını oluşturmuştur. Zaman zaman Siyonist teşkilatın
gadrine de uğrayan Atilhan, mücadelesini ölünceye kadar sürdürmüştür. Atilhan,
1945'te kurulan demokratik hayatın ilk muhalefet partisi Milli Kalkınma
Partisi'nin kurucuları arasındadır. Sonradan Türk Muhafazakar Partisi'ni kurmuş
ve Büyük Doğu Cemiyeti'nin başkan yardımcılığını yapmıştır. Atilhan'ın ses
getiren girişimi 1951'de kurduğu İslam Demokrat Partisidir. Söz konusu parti,
demokratik hayatın ilk İslamcı partisi olma özelliğine sahip olup, Yahudi ve
Siyonist aleyhtarı söylemiyle tepki toplamıştır. Parti, Birleşmiş İslam
Milletleri projesi, Yahudi, Mason ve Siyonist karşıtı söylemi ve milli
duruşuyla 1970'lerde Türk siyasetine giren Milli Görüş'e önemli bir siyasal
miras bırakmıştır.

Cevat Rifat Atilhan, yakın dönem Türkiye’sinde Yahudi ve Mason aleyhtarı
düşüncenin kaynağı olup, eserleri ve fikirleriyle Türk kamuoyunu derinden
etkilemiştir. Atilhan, ayrıca İslamcılığa ve milliyetçiliğe etki etmiş, bu
akımların formasyonuna ciddi katkılar yapmış bir ideologdur. Atilhan,
Türkiye'de yapılacak Yahudilik ve İsrail araştırmalarında önemli başvuru
kaynaklarından olup, eserlerinin önemi göz ardı edilemez.Araştırmada Cevat Rifat Atilhan'ın askerlik sicil kaydı, eserleri, ATASE
ve Başbakanlık Cumhuriyet arşivleri, süreli yayınlar ve telif eserler
kullanılmıştır.

Kaynakça

  • Bozkurt, Celil. “Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 2 (Yaz 2018): 102-119.

Anatomy of the Anti-Jew: Cevat Rifat Atilhan

Yıl 2018, Sayı: 2, 102 - 119, 30.06.2018

Öz

Cevat Rifat Atilhan is a soldier who has participated
in the Balkan Wars, the First World War and the National Struggle, and is
appreciated with courage and heroism. During the First World War, he knocked
down on the Palestinian-Syrian Front by deciphering the NILI Jewish espionage
network, which was set up by the Jews and gathered intelligence about the
Ottoman army for the British. Cevat Rifat Bey's dramatic memories of Jewish
spies caused him to live an anti-Jewish life after military service. After the
National Struggle, Atilhan, who had a career in trade, he has gone bankrupt,
struggling with the Jews. Atilhan, who concentrated on press life since the
early 1930s, published numerous books, articles and newspapers on issues such
as Judaism, Masonry, Zionism and Islam. In his works, Atilhan who challenged
Judaism and Zionism almost became the father of anti-Jewish ideas in Turkey.

Cevat Rifat Atilhan visited the Nazi Germany in
1933-1934 and carried the struggle with the Jews to universal dimensions.
Atilhan created Turkey's footsteps for a universal anti-Jewish organization
established under the auspices of Hitler in Germany. From time to time,
Atilhan, suffering from the unfairness of the Zionist organization, maintained
his struggle until his death. Atilhan is among the founders of the National
Development Party, the first opposition party of democratic life established in
1945. He later founded the Turkish Conservative Party and served as vice
president of the Great East Society. Atilhan's initiative in 1951 is the
Islamic Democrat Party. In other words, the party has the characteristic of
being the first Islamist party in the democratic life and had reaction by the anti-Jewish
and rhetoric. The party left an important political heritage with the United
Muslim Nations project, the anti-Jewish/ Judaic, Masonic and anti-Zionist
rhetoric and national stance to the National Vision, which entered the Turkish
politics in the 1970s.

Cevat Rifat Atilhan is a source of anti- Jewish and
Masonic thinking in Turkey in the recent period and has deeply influenced
Turkish public opinion with his studies and ideas. Atilhan also influenced
Islamism and nationalism and made an important contribution to the formation of
these trends. Atilhan is an important reference source in Judaism and Israel
researches to be done in Turkey and the importance of his works cannot be
overlooked.In this research, Cevat Rifat Atilhan's military
registry record, works, Archives of the Turkish General Staff, Military History
and Strategic Etudes (ATASE) and Republican archives of the Prime Minister's
Office, periodicals and copyright works were used.

Kaynakça

  • Bozkurt, Celil. “Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 2 (Yaz 2018): 102-119.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Celil Bozkurt

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bozkurt, C. (2018). Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan. İsrailiyat(2), 102-119.
AMA Bozkurt C. Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan. İSRAİLİYAT. Haziran 2018;(2):102-119.
Chicago Bozkurt, Celil. “Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan”. İsrailiyat, sy. 2 (Haziran 2018): 102-19.
EndNote Bozkurt C (01 Haziran 2018) Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan. İsrailiyat 2 102–119.
IEEE C. Bozkurt, “Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan”, İSRAİLİYAT, sy. 2, ss. 102–119, Haziran 2018.
ISNAD Bozkurt, Celil. “Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan”. İsrailiyat 2 (Haziran 2018), 102-119.
JAMA Bozkurt C. Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan. İSRAİLİYAT. 2018;:102–119.
MLA Bozkurt, Celil. “Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan”. İsrailiyat, sy. 2, 2018, ss. 102-19.
Vancouver Bozkurt C. Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan. İSRAİLİYAT. 2018(2):102-19.