Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

XVII. Yüzyılda Kudüs’te Olmak: Hıfzî’nin Kudüs İzlenimleri

Yıl 2018, Sayı: 2, 132 - 145, 30.06.2018

Öz

Hıfzî, Mir'âtü'l-Kuds adlı eserinin girişinde 1642
yılında Kudüs'te bulunduğunu belirtmiş ve eser boyunca daha çok Kudüs'ün dinî
değeri üzerinde durmuştur. Ancak eserin bazı yerlerinde Kudüs'ün coğrafi
özellikleri, diğer şehirlere yakınlığı, mezarların ve bazı mekânların birbirine
göre konumları hakkında da açıklamalar yapmıştır. Bu bilgiler, Hıfzî'nin
Kudüs'e dair izlenimlerini göstermesi açısından önem taşımaktadır.Bu amaçla öncelikle eserde "Kudüs"
kelimesinin geçtiği yerler taranmış, Kudüs'te yer aldığı belirtilen ve hakkında
bilgi verilen mekânlar tespit edilmiştir. Daha sonra Hıfzî'nin bizzat gezip
görmüş olduğu yerler kendi yorumlarıyla aktarılmaya çalışılmış, onun gözünden
Kudüs'ün resminin çizilmesine gayret edilmiştir.

Kaynakça

  • Karga Göllü, Bilge. “XVII. Yüzyılda Kudüs’te Olmak: Hıfzî’nin Kudüs İzlenimleri.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 2 (Yaz 2018): 132-145.

To Be In Jerusalem in 17th Century: Hifzi's Jerusalem Impressions

Yıl 2018, Sayı: 2, 132 - 145, 30.06.2018

Öz

Hıfzi stated that he was in Jerusalem in 1642 at the
entrance of his work and throughout the work,
Miratul Quds (The Mirror of Holiness), he focused more
on the religious value of Jerusalem. However, in some parts of the work, the
geographical features of Jerusalem, its proximity to other cities, and the
location of graves and some places relative to each other were also explained.
This information is important for showing the impressions of Hıfzi on
Jerusalem.For this purpose, firstly the places where the word
"Jerusalem" passed is scanned, the places in Jerusalem that are
mentioned and informed about, have been identified. Thus, tried to be explained
the places where Hıfzi visited and tried to be conveyed by his own
interpretations. It was tried to draw the picture of Jerusalem through his eyes

Kaynakça

  • Karga Göllü, Bilge. “XVII. Yüzyılda Kudüs’te Olmak: Hıfzî’nin Kudüs İzlenimleri.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 2 (Yaz 2018): 132-145.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Bilge Karga Göllü Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karga Göllü, B. (2018). XVII. Yüzyılda Kudüs’te Olmak: Hıfzî’nin Kudüs İzlenimleri. İsrailiyat(2), 132-145.
AMA Karga Göllü B. XVII. Yüzyılda Kudüs’te Olmak: Hıfzî’nin Kudüs İzlenimleri. İSRAİLİYAT. Haziran 2018;(2):132-145.
Chicago Karga Göllü, Bilge. “XVII. Yüzyılda Kudüs’te Olmak: Hıfzî’nin Kudüs İzlenimleri”. İsrailiyat, sy. 2 (Haziran 2018): 132-45.
EndNote Karga Göllü B (01 Haziran 2018) XVII. Yüzyılda Kudüs’te Olmak: Hıfzî’nin Kudüs İzlenimleri. İsrailiyat 2 132–145.
IEEE B. Karga Göllü, “XVII. Yüzyılda Kudüs’te Olmak: Hıfzî’nin Kudüs İzlenimleri”, İSRAİLİYAT, sy. 2, ss. 132–145, Haziran 2018.
ISNAD Karga Göllü, Bilge. “XVII. Yüzyılda Kudüs’te Olmak: Hıfzî’nin Kudüs İzlenimleri”. İsrailiyat 2 (Haziran 2018), 132-145.
JAMA Karga Göllü B. XVII. Yüzyılda Kudüs’te Olmak: Hıfzî’nin Kudüs İzlenimleri. İSRAİLİYAT. 2018;:132–145.
MLA Karga Göllü, Bilge. “XVII. Yüzyılda Kudüs’te Olmak: Hıfzî’nin Kudüs İzlenimleri”. İsrailiyat, sy. 2, 2018, ss. 132-45.
Vancouver Karga Göllü B. XVII. Yüzyılda Kudüs’te Olmak: Hıfzî’nin Kudüs İzlenimleri. İSRAİLİYAT. 2018(2):132-45.